Chào bác Lương Trọng Nhàn. Chúc bác tìm được niềm vui khi tham gia Thi Viện. Tuy nhiên, các bài dịch của bác trên TV hiện đang quá chạy theo số lượng mà rất nhiều bài không đảm bảo chất lượng, gây nhiễu cho người đọc khác. Nhân đây BQT xin gửi lời mong bác thông cảm và cũng nhờ bác hãy trú trọng hơn tới chất lượng các bản dịch.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.