Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

lares

Xuân Tư
Lý Bạch

Yên thảo như bích ti
Tần tang đê lục chi
Đương quân hoài quy nhật
Thị thiếp đoạn trường thì
Xuân phong bất tương thức
Hà sự nhập la vi

Tứ Xuân
Nguyễn thị Bích Hải  phiên nhan đề là "Xuân tứ" và dịch nghĩa

Cỏ đất Yên như tơ biếc
Dâu đất Tần xòa cành xanh
Đương khi chàng nhớ nhà
Chính là lúc thiếp đứt ruột
Gió xuân chẳng quen nhau
Việc chi lọt vào trong màn the
.........................

Bản dịch thơ lục bát của KD

Cỏ Yên như sợi tơ xanh
Dâu tần xanh ngắt rũ cành xum xuê
Khi chàng tưởng nhớ ngày về
Chính là khi thiếp tái tê nỗi lòng
Gió xuân ai biết cho cùng
Cớ sao len lỏi vào trong màn là
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lares

Điệu Nhạc Thanh Bình
( Thanh Bình Điệu ca ngợi vẻ đẹp Dương quý Phi )
Lý Bạch

Vạn tưởng y thường hoa tưởng dung ,
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng .
Nhược phi quần Ngọc Sơn đầu kiến ,
Hội hướng Dao đài nguyệt hạ phùng .

Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương
Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường
Tá vấn Hán Cung thùy đắc tự,
Khả liên Phi Yến ỷ tân trang .

Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan ,
Trường đắc quân vương đới tiếu khan .
Giải thích xuân phong vô hạn hận ,
Trầm Hương đỉnh bắc ỷ lan can .

Ngô Tất Tố dịch

Thoáng bóng mây hoa ngỡ bóng hồng ,
Gió xuân dìu dặt giọt sương trong
Ví chẳng non Ngọc không nhìn thấy ,
Dưới nguyệt Đài Dao thử ngóng trông .

Hương đông móc đượm , một cành hồng ,
Non giáp mây mưa những cực lòng .
Ướm hỏi Hán cung ai mảng tượng ,
Điểm tô nàng yến tốn bao công .

Sắc nước hương trời khéo sánh đôi ,
Quân vương nhìn ngắm những tươi cười .
Sầu xuân man mác tan đầu gió ,
Cửa bắc đỉnh Trầm đứng lả lơi .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc natasa

PHAN TICH GIUP TO BAI NAY VOI
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]