Chị HXT đã lập một chủ đề thảo luận ở đây: http://www.thivien.net/fo...ID=ZlGSLL9-GEFp7f4chmmVjQ
Mời mọi người sang đó thảo luận và cho ý kiến.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.