@Bạn Bùi Xuân Lâm:

Nếu đó là bài thơ bạn dịch của Lý Bạch, bạn có thể mở một chủ đề ở trong diễn đàn dịch thơ này, tên chủ đề là Vọng Lư Sơn bộc bố. Sau đó bạn post bài bên chủ đề Thơ Bùi Xuân Lâm vào đây. Bài cũ bên đó NT sẽ xóa giúp bạn!
Bạn cần lưu ý đọc kỹ bài đầu chủ đề này của bạn Vanachi và tham khảo thêm các chủ đề của các thành viên khác trong diễn đàn này để tránh sai sót, nhầm lẫn, bạn nhé! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"