Trang trong tổng số 35 trang (347 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35]

Ảnh đại diện

Tâm Bão

trả lời kim anh trắng:

"tự dặn lòng mình dẫu một lần vấp ngã
là một lần ta thấy rõ mình hơn"
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

em có biết

em có biết
hồi yêu em
anh ép mình phải khác

rồi lao đao
với mộng ảo
chính mình

hồi yêu em
anh vẫn cứ
đinh ninh

mình phải khác
để xứng với
em xinh

rồi càng yêu
anh càng đánh
mất mình

bài học ấy
hầu như ai
cũng thấy

sao
khi yêu
vẫn cứ
liều vấp tiếp

anh bực mình
làm thêm ô
ngoặc kép
((chú ý rằng
đừng vấp lại
đau thêm))

rồi càng yêu
anh càng cứ
kiếm tìm

hình bóng mới
nơi anh
phải khác

anh càng lạc
và càng đi càng lạc

đi tìm anh trong chính
trái tim mình

      Tác giả Phan Đức Dũng
      Bút Danh Tâm Bão
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

cái gì thế này hả bác quản trị ?????????
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Admin

Lần trước bạn dùng nick khác để spam diễn đàn bằng những lời tục tĩu và kích động ở các chủ đề do người khác mở ra, tôi đã khoá nhưng do bạn xin xỏ nên mở lại. Lần này tái phạm lần hai với cùng một hành vi nên khoá vĩnh viễn. Thi Viện không đón chào bạn, xin lỗi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

hay nhỉ ? bạn kể chuyện gì vậy ? cái gì spam
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

vừa về làm được bài thơ hay các bác làm tôi mất hết cả hứng mà chẳng hiểu vì cái gì nữa?
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Ghét nhất là những kẻ bề ngoài thì tử tế nhưng bên trong thì nham hiểm, đã làm lại không có gan nhận!

Cắt 1 đoạn log (tất nhiên là những bài gửi với lời lẽ tục tĩu đã bị xoá khỏi diễn đàn):

User

IP

Action

Time

Session

Tâm Bão 203.160.1.72 Xem bài thơ: ID=3875,TITLE=Dáng đứng Việt Nam Hôm nay 20:06 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
Tâm Bão 203.160.1.72 Xem bài thơ: ID=195,TITLE=Quê hương Hôm nay 20:06 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
203.160.1.72 Xem bài thơ: ID=195,TITLE=Quê hương Hôm nay 20:03 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
203.160.1.72 Xem bài thơ: ID=3875,TITLE=Dáng đứng Việt Nam Hôm nay 20:03 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=194,TITLE=Những bài thơ tôi yêu thích nhất về cuộc kháng chiến chống Mỹ Hôm nay 20:01 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=178,TITLE=Thảo luận về việc phát động bầu chọn những bài thơ hay Hôm nay 20:01 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
203.160.1.72 Vào diễn đàn: ID=34,TITLE=Bầu chọn những bài thơ hay Hôm nay 20:01 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
203.160.1.72 Vào diễn đàn Hôm nay 20:01 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
203.160.1.72 Online members Hôm nay 20:01 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Online members Hôm nay 20:00 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Vào diễn đàn: ID=22,TITLE=Thơ thành viên - Thơ mới Hôm nay 20:00 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Vào diễn đàn: ID=22,TITLE=Thơ thành viên - Thơ mới Hôm nay 19:59 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Vào diễn đàn Hôm nay 19:54 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Online members Hôm nay 19:54 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Vào diễn đàn: ID=22,TITLE=Thơ thành viên - Thơ mới Hôm nay 19:54 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=1791,TITLE=Xin dành hết một đời cho thơ - Xin dành hết một đời cho người - Thế thôi ! Hôm nay 19:53 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Vào diễn đàn: ID=22,TITLE=Thơ thành viên - Thơ mới Hôm nay 19:53 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=2129,TITLE=thơ con cóc Hôm nay 19:53 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Trả lời diễn đàn: ID=35107 Hôm nay 19:53 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=2129,TITLE=thơ con cóc Hôm nay 19:51 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Vào diễn đàn: ID=22,TITLE=Thơ thành viên - Thơ mới Hôm nay 19:51 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=641,TITLE=Thơ Kim Oanh Hôm nay 19:51 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Sửa bài viết diễn đàn: ID=35106,Motive: Hôm nay 19:51 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=641,TITLE=Thơ Kim Oanh Hôm nay 19:51 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Trả lời diễn đàn: ID=35106 Hôm nay 19:51 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=641,TITLE=Thơ Kim Oanh Hôm nay 19:49 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Vào diễn đàn: ID=22,TITLE=Thơ thành viên - Thơ mới Hôm nay 19:49 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=1751,TITLE=RƯỢU XUÂN Hôm nay 19:49 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Trả lời diễn đàn: ID=35105 Hôm nay 19:49 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=1751,TITLE=RƯỢU XUÂN Hôm nay 19:49 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Vào diễn đàn: ID=22,TITLE=Thơ thành viên - Thơ mới Hôm nay 19:49 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=725,TITLE=Hồng hoa Hôm nay 19:49 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Trả lời diễn đàn: ID=35104 Hôm nay 19:49 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=725,TITLE=Hồng hoa Hôm nay 19:48 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Vào diễn đàn: ID=22,TITLE=Thơ thành viên - Thơ mới Hôm nay 19:48 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=1791,TITLE=Xin dành hết một đời cho thơ - Xin dành hết một đời cho người - Thế thôi ! Hôm nay 19:48 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Trả lời diễn đàn: ID=35103 Hôm nay 19:48 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=1791,TITLE=Xin dành hết một đời cho thơ - Xin dành hết một đời cho người - Thế thôi ! Hôm nay 19:46 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Vào diễn đàn: ID=22,TITLE=Thơ thành viên - Thơ mới Hôm nay 19:46 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=1137,TITLE=Thơ Thanh Hương Hôm nay 19:46 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Trả lời diễn đàn: ID=35102 Hôm nay 19:46 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=1137,TITLE=Thơ Thanh Hương Hôm nay 19:45 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Vào diễn đàn: ID=22,TITLE=Thơ thành viên - Thơ mới Hôm nay 19:45 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=1717,TITLE=Hương lòng người tri kỉ Hôm nay 19:45 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Trả lời diễn đàn: ID=35101 Hôm nay 19:45 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=1717,TITLE=Hương lòng người tri kỉ Hôm nay 19:44 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Vào diễn đàn: ID=22,TITLE=Thơ thành viên - Thơ mới Hôm nay 19:44 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=1869,TITLE=Xã hội Hôm nay 19:44 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Trả lời diễn đàn: ID=35100 Hôm nay 19:43 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Xem chủ đề diễn đàn: ID=1869,TITLE=Xã hội Hôm nay 19:43 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
thơ con cóc 203.160.1.72 Vào diễn đàn: ID=22,TITLE=Thơ thành viên - Thơ mới Hôm nay 19:42 a0bc4f4b23138567aa41bc561d8ea667
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 35 trang (347 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35]