Trang trong tổng số 29 trang (288 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28] [29] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Bài họa 2:-Họa nguyên đề
của Thi hữu Trường Thành * U80
(nguyên Gv.Trường cao cấp Ngân hàng TP/HCM)

THƠ hay,phú đẹp mãi nhu cầu
THƠ viết"mông lung" đọc thấy đau
THƠ mến"lăng nhăng" trăm dạ thảm
THƠ yêu"bát nháo" vạn tâm sầu
THƠ lời nhã nhặn trông tươi sắc
THƠ ý thanh tao thấy thắm màu
THƠ lợi dụng từ thơ giả dối
THƠ mà viết thế chẳng tồn đâu?

* Người đứng bìa trái trong ảnh
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

http://i1248.photobucket.com/albums/hh485/tietkim/IMG_20141130_095218_zps0d043656.jpg
                 Ông Văn Phương, ảnh mới nhất.
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Bài họa của NsƯt Hồ Kiểng (U75 ở Q3)
Thơ gởi thi nhân khắp địa cầu
Người đau thơ vẽ cảnh thương đau
Thơ yêu ngay thật…quen vui thú
Thơ ghét tà gian…chống khổ sầu
Thơ tránh người dơ lời bẩn thĩu
Thơ gần bạn tốt ý muôn màu
Mực đen thơ vẫn tươi xanh đất
Ai biết thơ mình bay đến đâu ?…
16/1/2001
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

-Mối lo chung
Bể hận tràn lên cả địa cầu
Làm cho nhân loại phải thương đau
Thơ không nêu hết muôn điều khổ
Hoạ chẳng vẽ xong vạn nỗi sầu
Nhìn bức tranh đời đang tối sắc
Ngắm nơi cảnh trí sắp đen màu
Mãi dâm ma tuý cùng tham nhũng
Nếu cứ đà này dẫn tới đâu ?
Tích Thiện (U88) 2/2001
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Bài họa của T/h Lê Ngô Tài U72

Hư danh chẳng muốn lợi không cầu
Thơ phú xoa đời dịu đớn đau
Khuyến thiện đa hòa vơi  bể khổ
Vi nhân tối lạc cạn sông sầu
Mấy vần đức độ tô tươi sắc
Đôi chữ tâm linh vẽ đậm màu
Nắn nót cung đàn ngâm, xướng, họa
Tri âm người hỡi … ở nơi đâu ?
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Thiềng Đức đã viết:
-Một bài xướng hoạ giao lưu mới...

Mãi thắm tình  
(Họa bài “Mừng sinh nhật” của Thầy Đạt Niệm)

 Mầu nhiệm chan hòa khắp chúng sinh
 Đến Chùa Pháp Trí học soi mình
 Sư thầy Đạt Niệm... gương hoằng pháp
 Phật tử Quận nhà... quả chứng minh
 Thủ Đức - Linh Xuân tròn đạo nghiệp
   Sen Hồng – Tứ Hữu vẹn lòng tin
 Tâm Thi rộn rã... thơ – ca - múa
 Hòa Thượng cao nhân... mãi thắm tình...

Thiềng Đức – 23/3/2011 (Ngày giao lưu)
 -Kính mừng Khánh thọ 62 xuân.
http://i1248.photobucket.com/albums/hh485/tietkim/Hi3000nh0297_zps32283ff3.jpg
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Thiềng Đức đã viết:
-Một bài xướng hoạ đặc biệt...

     Mừng tuổi chín mươi lăm
Gia đình mừng thọ chín mươi lăm
Con cháu gần xa đến viếng thăm
Sức khỏe trời ban, ngời thể xác
Tinh thần nước tạo, ngát hương trầm
Câu thơ xướng họa, gìn trong sáng
Nét bút giao lưu, tránh tối tăm
Vẫn giữ kiệm, cần thời khói lửa
Để ngày quá cố đẹp lương tâm.
 Nam Tần
 

Hạ quyết tâm
(Họa bài “Mừng tuổi chín mươi lăm”)

Thi lão nào đâu... vượt chín lăm?
Nam Tần vô địch... đệ huynh thăm
Quê hương Thạch Hãn còn xao động
Thơ phú Quận Năm mãi bổng trầm
“Đất nước”... nhớ hoài tình với nghĩa
“Con người”... giữ vẹn tiếng và tăm (1)
Vô cùng sung sướng*... lời chân nhất
Trăm tuổi “lên đàng”... hạ quyết tâm...

Thiềng Đức-7/12/2010
(1) Tuyển tập “Đất nước – Con người”
     của cụ Nam Tần.
• Lời cụ NT.
-Năm nay cụ thọ đúng 100 / bách niên giai lão...
http://i1248.photobucket.com/albums/hh485/tietkim/IMG_20141021_093439_1_zps5d551366.jpg
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Thiềng Đức đã viết:
Thiềng Đức đã viết:
-Một bài xướng hoạ giao lưu mới...

Mãi thắm tình  
(Họa bài “Mừng sinh nhật” của Thầy Đạt Niệm)

 Mầu nhiệm chan hòa khắp chúng sinh
 Đến Chùa Pháp Trí học soi mình
 Sư thầy Đạt Niệm... gương hoằng pháp
 Phật tử Quận nhà... quả chứng minh
 Thủ Đức - Linh Xuân tròn đạo nghiệp
   Sen Hồng – Tứ Hữu vẹn lòng tin
 Tâm Thi rộn rã... thơ – ca - múa
 Hòa Thượng cao nhân... mãi thắm tình...

Thiềng Đức – 23/3/2011 (Ngày giao lưu)
 -Kính mừng Khánh thọ 62 xuân.
http://i1248.photobucket.com/albums/hh485/tietkim/Hi3000nh0297_zps32283ff3.jpg
http://i1248.photobucket.com/albums/hh485/tietkim/70272b19-9aa8-43c8-bcf7-039bf56ba42e_zps0cc1ca25.jpg

Chỉnh ảnh nhỏ hơn... sorry!
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Thiềng Đức đã viết:
http://i1248.photobucket.com/albums/hh485/tietkim/6bc4c818-e57b-4a93-84ff-38b724c50300_zps60919a7d.jpg
                 Ông Văn Phương, ảnh mới nhất.
Sửa ảnh nhỏ lại... sorry!
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Thiềng Đức đã viết:
Thiềng Đức đã viết:
Thiềng Đức đã viết:
-Một bài xướng hoạ giao lưu mới...

Mãi thắm tình  
(Họa bài “Mừng sinh nhật” của Thầy Đạt Niệm)

 Mầu nhiệm chan hòa khắp chúng sinh
 Đến Chùa Pháp Trí học soi mình
 Sư thầy Đạt Niệm... gương hoằng pháp
 Phật tử Quận nhà... quả chứng minh
 Thủ Đức - Linh Xuân tròn đạo nghiệp
   Sen Hồng – Tứ Hữu vẹn lòng tin
 Tâm Thi rộn rã... thơ – ca - múa
 Hòa Thượng cao nhân... mãi thắm tình...

Thiềng Đức – 23/3/2011 (Ngày giao lưu)
 -Kính mừng Khánh thọ 62 xuân.
http://i1248.photobucket.com/albums/hh485/tietkim/70272b19-9aa8-43c8-bcf7-039bf56ba42e_zps0cc1ca25.jpg

Chỉnh ảnh nhỏ hơn... sorry![/quote]" alt="xoá ảnh lớn[/quote]

http://i1248.photobucket.com/albums/hh485/tietkim/70272b19-9aa8-43c8-bcf7-039bf56ba42e_zps0cc1ca25.jpg

Chỉnh ảnh nhỏ hơn... sorry![/quote]"/>
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 29 trang (288 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28] [29] ›Trang sau »Trang cuối