Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Hà Như


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412

Đệ thập ngũ hồi
Cửu tuyền, Tam bảo biết là đâu,
Chửa dứt dây oan dễ dập sầu.
Bể khổ ê chề ma trước lối,
Cửa không nương tựa Phật trên đầu.
Sóng đào chiếc bách nào êm lớp,
Giọt nước dương chi khéo mượn màu.
Dẫu chẳng phòng tu, tu trót được,
Áo xanh dày đã nhuộm mùi nâu.

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412

Đệ thập lục hồi
Cửa Phật hôm mai thoát bụi trần,
Làng thơ đâu dám sự lần khân.
Tình riêng năn nỉ đường gai góc,
Nghề cũ khoe khoang nỗi Việt Tần.
Then nhặt lưới mau ngang ngác truyện,
Trăng cầu gió các ngậm ngùi xuân.
Bây giờ mới tỏ rằng chiêu ẩn,
Cứu khổ này ta sẽ bước dần.

.

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412


Đệ thập thất hồi
Dù rủi dù may một chữ tòng,
Biết chi rằng sắc biết chi không.
Người không gặp gỡ phường buôn hổ,
Trời để lân la khách cưỡi sông.
Mày trắng gớm sao đày đọa kiếp,
Mắt xanh dày đã hả hê lòng.
Trước sau tri kỷ nào ai đấy,
Sao nợ phong trần mãi chửa xong.

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412


Đệ thập bát hồi
Phong trần may được cậy uy linh,
Ân oán vơi vơi nỗi bất bình.
Một lưỡi gươm đưa người mệnh bạc,
Nghìn cân vàng giả (trả) kẻ ân tình.
Gấm cơ báo phục đà cam dạ,
Kể sự hàn vi những giật mình.
Ví bẵng Từ công mà sớm gặp,
Bán tơ nào có chuyện loanh quanh.


.
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412


Đệ thập cửu hồi
Vì nước, vì nhà sự dở dang,
Rằng trung, rằng hiếu khéo mơ màng.
Thất cơ mắc phải vòng tên đá,
Tin số liều quên dạ đá vàng.
Trăm trận đem thân vùi thiển thổ,
Ba sinh để nợ gửi tràng giang.
Nói chi trí dũng hay tài sắc
Thôi cũng là trong giấc đoạn tràng.


.
14.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412


Đệ nhị thập hồi
Đôi ngả minh dương tưởng chắc rồi,
Biết đâu sầu lại trở làm tươi.
Giải oan giọt lệ tuôn dòng nước,
Tác hợp duyên xưa cạn chén mồi.
Nào đã dám quên lời ước cũ,
Thế mà vẫn nghĩ kiếp này thôi.
Mười lăm năm ấy nhiều sinh tử,
Mấy nỗi bi hoan khóc lẫn cười.


Chú thích:
Minh dương: Cõi tối và cói sáng, chỉ sự sống và chết
Chén mồi: Chén làm bằng vỏ đồi mồi.

.
15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]