Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hà Như


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412


Đệ lục hồi
Xưng xuất điều đâu buộc tự nhiên
Duyên ai chua xót bạc ai đền
Đắn đo khách đợi còn mua ngọc
Qui liệu người đâu phút được tiền
Mấy kẻ tham hồng hay tiếc lục
Khó gì đổi trắng mấy thay đen
Nghìn vàng thân thiết ba trăm lạng
Ngã giá mà xem thực cũng hèn

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412


Đệ thất hồi
Chiếc xuyến chàng Kim trót phụ rồi
Thuyền đâu họ Mã nhích sang chơi
Hở môi riêng thẹn lời ghi tạc
Lỡ bước nào nguôi nỗi đứng ngồi
Lá thắm còn mơ hồn bướm lẩn
Nhị hoa dày mặt cái ong soi
Tiếc cho mưa nắng công gìn giữ
Một tấm tình riêng để thiệt thòi


.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412


Đệ bát hồi
Số hãy còn mang nợ má hồng
Lòng dù muốn quyết dễ sao xong
Đã dao tay áo toan liều lĩnh
Trao khóa buồng xuân mặc lận sòng
Thôi hẳn kiếp này chưa dứt được
Chắc chi lời trước nữa mà mong
Giở gương mới biết dành nhân quả
Sống đục sao bằng để thác trong

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412


Đệ cửu hồi
Rằng chồng rằng mẹ khéo hay là
Đã mắc vào tròng gỡ chẳng ra
Ngao ngán cành xuân đem chắp cỗi
Dập dìu lá gió để mùi hoa
Lạ chi đất khách tuồng con trẻ
Thôi cũng thuyền buôn tổ bợm già
Vốn liếng bao nhiêu người nỡ phụ
Phụ người chẳng bõ thiệt mình ta

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412


Đệ thập hồi
Một đồng một cốt cũng làng chơi
Kẻ quyến người thêm kẻ buộc người
Trải chuốt mặt bì cùng thịt mặt
Rạch ròi lời nọ khéo khuôn lời
Đưa chân những tính lừa con tạo
Nghe nói mà thêm hở nước đời
Cửa các biết bao nghề nghiệp ấy
Vì ai run rủi học người soi


.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412

Đệ thập nhất hồi
Cái nợ bình khang vẫn ngậm ngùi
Nhà vàng ai đấy mặn mà chơi
Tấm thâm trăm lối khôn đành dạ
Một tỉnh mười mê bóng có người
Giấc đoạn trường chưa khuây giọt lệ
Cuộc truy hoan đã đủ cơn cười
Cho hay trăng gió vì non nước
Tẻ tẻ vui vui cũng bởi trời.

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412

Đệ thập nhị hồi
Trót nặng lòng riêng mấy nước non
Biết bao lo liệu mới vuông tròn
Mượn điều trúc viện trêu trăng gió
Mừng mặt hoa đào đượm phấn son
Tay thợ khéo thay bày sẵn tá
Gót tiên phút đã bụi không còn
Ví chăng khua được phường ưng khuyển
Những việc tày trời cũng cỏn con


.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412

Đệ thập tam hồi
Vừa chén đưa nhau đã chén mời
Nỗi lòng đâu biết nỗi lòng ai
Người về gối chiếc còn mờ bóng
Kẻ tựa người đông chẳng rỉ lời
Bờ liễu ngập ngừng trăng trước mặt
Vườn hoa êm lặng gió ngoài tai
Tình sâu lại có mưu sâu nữa
Kín miệng bình chi để chuyện cười


.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Xin chúc mừng bác Hà Như khánh thành nhà mới ! Chúc bác ngày càng có nhiều giai phẩm .Quang Chính có bài hoạ KIẾP HỒNG NHAN để giao lưu nhé !

  KIẾP HỒNG NHAN

         Họa bài VỊNH TRUYỆN KIỀU (Tổng vịnh) của Trần Bích San
                                       Dịch giả : Hà Như – Trần Thế Hào


Hồng nhan  bạc phận hỡi ông trời !
Vẹn  cả  mười  phân  được mấy ai ?
Bảy  nổi   ba  chìm   chưa  trọn  kiếp
Tám  nghề  bốn mối  chẳng  như  lời
Đường  Tình  son  sắt   không  còn  một
Đạo   Hiếu   thảo  hiền   há   có   hai
Quân tử  gian  nan  đành  phải  chịu
Hoa  trôi  bèo  dạt  xót  bao  người .


                     Chương Mỹ 07/6/2014
                          Quang Chính
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412

Đệ thập tứ hồi
Xót thay đào lý tội tình chi
Mưa gió xui nên sự bất kì
Một lá Bến Tề sang huyện Tích
Cái thân tóc rối lẫn da chì
Cành cha ngọn hỏi phân ly nhẽ
Giày tía vò hồng biết mấy khi
Nhắn hỏi chúa xuân sao vắng tá
Tiếc hoa sao nỡ chẳng yêu vi.

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối