Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Anh Phương

ĐÃ DỐT LẠI LẮM CHỮ .

Ở đời chẳng biết vẫn lắm lời
Người ta chon kiếp với ruộng đồi
Ba đời sống với vườn ruộng tược
Một kiếp tư tiêu thự sản thôi  
Các cụ xưa nay thường vẫn nói
Biết thì người gọi hãy dạ thưa
Không thì đứng dựa nhìn cái đã
Nói mà không đúng mắng cho chừa  
                AP
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

hoan1982 đã viết:
khitieu đã viết:
hoan1982 đã viết:
Nếu nhìn cách vò chè
Chắc bác không dám uống
Vì vò chè bằng chân
Không phải vò bằng máy!
AP đã có một bài thơ về XAO CHÈ rất hay. Ở đây hoan1982 đề cập đến chuyện xao chè bằng chân, sợ mọi người không dám uống. Nếu nghĩ như sau thì thấy nhâm nhi chén trà vẫn rất thi vị.

Xao chè

Hai bàn chân trắng nõn nà
Chè xao đang nóng em xoa xoay tròn
Tinh hoa trong búp chè non
Mồ hôi từng giọt vo tròn móc câu

Ai ơi đi đâu ở đâu
Chén trà câu chuyện bắt đầu sẻ chia
Có biết trong búp chè kia
Dấu chân trần nõn còn lia xoay tròn
                         KT 22.3.11
anhphuong2405 đã viết:
Thật tình  từ cổ chí kim có thời ông cha ta cũng không xao chè bằng chân vì không hiểu về kỹ thuật sao nên HOAN nói vậy .thủa xưa khi công nghệ không cao ông cha ta có đạp chè bằng chân để bớt sức lao động và khi sao thì tuyệt nhiên phải bằng tay với kỹ thuật lửa thât đảm bảo để chè không bị oi khói .Gọi là chè là theo tiếng địa phương còn chính ra phải gọi là (CHÀ TẦU )mới dúng nghĩa của người xưa thưởng chè .Ẩm thực của cây chè còn rất nhiều nhưng ngay cả AP cũng chưa hiểu hết và thưởng hết nó .Giờ đây công nghệ cao dân ta đã mua máy xao chè loại nhỏ để dùng .và các nhà máy lớn họ dùng công nghệ để sản xuất ...người địa phương nếu để chè uống chúng em vẫn xao suốt (HÁI VỀ CHO VÀO CHẢO VÀ XAO BẰNG TAY THÂT ĐỀU LỬA VÀ ĐỀU TAY ) để chè thêm đậm đà và chất lượng về nước chè và đảm bảo hương chè không mất .Nếu có dịp nào đó AP xin được mời Thầy cùng mọi người thưởng chè xao suốt của quê chè nhé .CHỨ KHÔNG HỀ CÓ CHÈ xAO BẰNG CHÂN VÌ KHÔNG AI DÁM LÊN CHẢO LỬA ĐỂ DẠP CHÈ CẢ

Thân ái AP
Ngay cả cái khái niệm sao chè và vò chè cũng không thèm biết, bó...chiếu luôn!!!!!

Sao chè hay là Xao chè đây hả giờ????
Lỗi chính tả to tổ đùng, mà cũng không biết!!!
LỖI CHÍNH TẢ KHÔNG LIÊN QUAN TỚI VIỆC XAO CHÈ ....thôi đi ta chán nhau lắm rồi lần sau nếu thấy ta vào thơ nhà ai đừng thêm lời vào nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoan1982

khitieu đã viết:
hoan1982 đã viết:
Nếu nhìn cách vò chè
Chắc bác không dám uống
Vì vò chè bằng chân
Không phải vò bằng máy!
AP đã có một bài thơ về XAO CHÈ rất hay. Ở đây hoan1982 đề cập đến chuyện xao chè bằng chân, sợ mọi người không dám uống. Nếu nghĩ như sau thì thấy nhâm nhi chén trà vẫn rất thi vị.

Xao chè

Hai bàn chân trắng nõn nà
Chè xao đang nóng em xoa xoay tròn
Tinh hoa trong búp chè non
Mồ hôi từng giọt vo tròn móc câu

Ai ơi đi đâu ở đâu
Chén trà câu chuyện bắt đầu sẻ chia
Có biết trong búp chè kia
Dấu chân trần nõn còn lia xoay tròn
                         KT 22.3.11
anhphuong2405 đã viết:
Thật tình  từ cổ chí kim có thời ông cha ta cũng không xao chè bằng chân vì không hiểu về kỹ thuật sao nên HOAN nói vậy .thủa xưa khi công nghệ không cao ông cha ta có đạp chè bằng chân để bớt sức lao động và khi sao thì tuyệt nhiên phải bằng tay với kỹ thuật lửa thât đảm bảo để chè không bị oi khói .Gọi là chè là theo tiếng địa phương còn chính ra phải gọi là (CHÀ TẦU )mới dúng nghĩa của người xưa thưởng chè .Ẩm thực của cây chè còn rất nhiều nhưng ngay cả AP cũng chưa hiểu hết và thưởng hết nó .Giờ đây công nghệ cao dân ta đã mua máy xao chè loại nhỏ để dùng .và các nhà máy lớn họ dùng công nghệ để sản xuất ...người địa phương nếu để chè uống chúng em vẫn xao suốt (HÁI VỀ CHO VÀO CHẢO VÀ XAO BẰNG TAY THÂT ĐỀU LỬA VÀ ĐỀU TAY ) để chè thêm đậm đà và chất lượng về nước chè và đảm bảo hương chè không mất .Nếu có dịp nào đó AP xin được mời Thầy cùng mọi người thưởng chè xao suốt của quê chè nhé .CHỨ KHÔNG HỀ CÓ CHÈ SAO BẰNG CHÂN VÌ KHÔNG AI DÁM LÊN CHẢO LỬA ĐỂ DẠP CHÈ CẢ
Thân ái AP
Hê...Hê... Hê... hề ...hề...hề...

Chè hái về rồi, phải cho vào chảo gang hoặc hộc cỡ lớn sao tái, sau đó đem vò cho cánh chè cuộn lại. Vò xong lại cho vào chảo để sấy khô, chè khô rồi lại ngồi xát bằng rổ tre cho nhỏ cánh, sau đó tách ra thành từng loại chè khác nhau như: chè búp, chè cục, chè cám....
Cái gì biết thì chia sẻ.Đừng sợ người ta cười mình hợm hĩnh.Chỉ e người ta không muốn tiếp thu.Cái gì chưa biết thì hỏi.Đừng ngại người ta cười mình dốt.Chỉ sợ mình hoài dốt thật(Ketxu)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoan1982

anhphuong2405 đã viết:
hoan1982 đã viết:
khitieu đã viết:
hoan1982 đã viết:
Nếu nhìn cách vò chè
Chắc bác không dám uống
Vì vò chè bằng chân
Không phải vò bằng máy!
AP đã có một bài thơ về XAO CHÈ rất hay. Ở đây hoan1982 đề cập đến chuyện xao chè bằng chân, sợ mọi người không dám uống. Nếu nghĩ như sau thì thấy nhâm nhi chén trà vẫn rất thi vị.

Xao chè

Hai bàn chân trắng nõn nà
Chè xao đang nóng em xoa xoay tròn
Tinh hoa trong búp chè non
Mồ hôi từng giọt vo tròn móc câu

Ai ơi đi đâu ở đâu
Chén trà câu chuyện bắt đầu sẻ chia
Có biết trong búp chè kia
Dấu chân trần nõn còn lia xoay tròn
                         KT 22.3.11
anhphuong2405 đã viết:
Thật tình  từ cổ chí kim có thời ông cha ta cũng không xao chè bằng chân vì không hiểu về kỹ thuật sao nên HOAN nói vậy .thủa xưa khi công nghệ không cao ông cha ta có đạp chè bằng chân để bớt sức lao động và khi sao thì tuyệt nhiên phải bằng tay với kỹ thuật lửa thât đảm bảo để chè không bị oi khói .Gọi là chè là theo tiếng địa phương còn chính ra phải gọi là (CHÀ TẦU )mới dúng nghĩa của người xưa thưởng chè .Ẩm thực của cây chè còn rất nhiều nhưng ngay cả AP cũng chưa hiểu hết và thưởng hết nó .Giờ đây công nghệ cao dân ta đã mua máy xao chè loại nhỏ để dùng .và các nhà máy lớn họ dùng công nghệ để sản xuất ...người địa phương nếu để chè uống chúng em vẫn xao suốt (HÁI VỀ CHO VÀO CHẢO VÀ XAO BẰNG TAY THÂT ĐỀU LỬA VÀ ĐỀU TAY ) để chè thêm đậm đà và chất lượng về nước chè và đảm bảo hương chè không mất .Nếu có dịp nào đó AP xin được mời Thầy cùng mọi người thưởng chè xao suốt của quê chè nhé .CHỨ KHÔNG HỀ CÓ CHÈ xAO BẰNG CHÂN VÌ KHÔNG AI DÁM LÊN CHẢO LỬA ĐỂ DẠP CHÈ CẢ

Thân ái AP
Ngay cả cái khái niệm sao chè và vò chè cũng không thèm biết.

Sao chè hay là Xao chè đây ????
Lỗi chính tả to tổ đùng
LỖI CHÍNH TẢ KHÔNG LIÊN QUAN TỚI VIỆC XAO CHÈ ....thôi đi ta chán nhau lắm rồi lần sau nếu thấy ta vào thơ nhà ai đừng thêm lời vào nhé
Ngay cả cái khái niệm sao chè và vò chè cũng không thèm biết.
Sao chè hay là Xao chè đây ????
Cái gì biết thì chia sẻ.Đừng sợ người ta cười mình hợm hĩnh.Chỉ e người ta không muốn tiếp thu.Cái gì chưa biết thì hỏi.Đừng ngại người ta cười mình dốt.Chỉ sợ mình hoài dốt thật(Ketxu)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu

Quê Hương mỗi người chỉ một


khitieu đã viết:

Thăm Em

...
Lên Phú Thọ muốn ghé cùng
Thăm em vào lán uống chung ấm trà
Chè ngon do chính em pha
Do tay em hái em xoa ...khi sao chè
                     KT 21.3.11
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu

Đồi chè
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu

보낸 사람 Búp chè


...
Tinh hoa trong búp chè non
Mồ hôi từng giọt vo tròn móc câu
...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu

Đồi chè
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

khitieu đã viết:
Đồi chè

Đồi trà xanh
            Quế Hằng

Đôi đồi xanh, xanh tơ mơm mởm
Giữa một vùng nước trắng, trắng trong
Mênh mông thoả sức vẫy vùng
Trà xanh nước mát  tưới lòng người  thanh
QH
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoan1982

khitieu đã viết:
Quê Hương mỗi người chỉ một


khitieu đã viết:

Thăm Em

...
Lên Phú Thọ muốn ghé cùng
Thăm em vào lán uống chung ấm trà
Chè ngon do chính em pha
Do tay em hái em xoa ...khi sao chè
                     KT 21.3.11
http://i956.photobucket.com/albums/ae49/hoan2182/sfgsda.jpg

Dù sao thì việc vò chè bằng chân vẫn là sự thật! Vấn đề là chân có rửa sạch hay không mà thôi!

Và được thưởng thức cốc trà nóng hổi đậm đà hương vị quê hương vẫn là thú vui tao nhã của người Việt Nam!
Cái gì biết thì chia sẻ.Đừng sợ người ta cười mình hợm hĩnh.Chỉ e người ta không muốn tiếp thu.Cái gì chưa biết thì hỏi.Đừng ngại người ta cười mình dốt.Chỉ sợ mình hoài dốt thật(Ketxu)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] ... ›Trang sau »Trang cuối