Còn thì chuyện có sai có sửa là chuyện bình thường. Nếu có vô tình trích dẫn hay thế nào thì mình sửa lại chứ đừng vội chụp mũ cho người là thế này thế nọ :).
Em giữ sức khoẻ nhé!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."