Theo mình trưởng khu và nhân viên y tế đi từng nhà kiểm tra covid19 rất nguy hiểm, nếu có một người mắc ở khu truyền cho hai người này thì cả khu bị nhiễm, không đơn giản. Hãy để từng nhà tự cách ly thì hơn, ai có biểu hiện đến bệnh viện khám.
Làm trai chí lớn xưa nay hiếm
Thiếu nữ trong Tranh được mấy người