Trang trong tổng số 29 trang (281 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

trandaihung123

 TRĂNG VÀ BÉ
(Tặng cháu Anh Thư 8 tháng tuổi)

Trăng vàng trải chiếu xuống sân
Bé bước lần lần, bà đếm một… hai
Nhoẻn cười… Trăng - Bé ngã xoài
Dỗ yêu bà nậng – “Trăng hoài té em!”
Nụ cười cháu nở cánh sen
Dang tay bà đón bông sen của bà
                                        Hàn YênTử - 12/2/2014
[/color ][/size][/b][/quote]
      Hương giang ai thả một vầng trăng
              Xưa đã ôm sầu nay vẫn mang

                                   Cư sĩ Hàn Yên Tử
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tùng Sơn HN

trandaihung123 đã viết:
Tùng Sơn HN đã viết:


                                        CON ĐÒ                                        

Trách chi một chuyến đò ngang
Phải chăng ai đó muộn màng canh khuya
Con đò, bến tắm gió mưa
Biết ai bên đó có thưa gọi đò?!
Sông sâu, lạch cạn dể dò
Lòng người…xao vắng con đò để quên
     Cư sỹ: Hàn Yên Tử[/quote]


ĐÒ ƠI

Đò về con nước đang lên
Canh khuya bến vắng bỏ quên khách chờ
Đò ơi sao cứ hững hờ
Để cho khách phải bơ vơ một mình
Tưởng rằng hẹn ước đinh ninh
Hoá ra đò đã vô tình để quên.

17.2.2014.TS

Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân.
                        
         Tùng Sơn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trandaihung123

LANG THANG

Lãng xao ngọn gió bắt đền
Ngọn tre ai bẻ lưỡi liềm trăng non
Đò xưa bến cũ đâu còn
Cánh buồm nâu…rách, dỗi hờn thời gian
Đò ngang một lượt hai quan
Đò xuôi… một chặng, mây ngàn phủ che
Trăng khuya sao víu ngọn tre
Gió đi đâu đó đêm hè lang thang…
                                                           18/2/2014/
      Hương giang ai thả một vầng trăng
              Xưa đã ôm sầu nay vẫn mang

                                   Cư sĩ Hàn Yên Tử
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trandaihung123

Tùng Sơn HN đã viết:
trandaihung123 đã viết:
Tùng Sơn HN đã viết:


                                        CON ĐÒ                                        

Trách chi một chuyến đò ngang
Phải chăng ai đó muộn màng canh khuya
Con đò, bến tắm gió mưa
Biết ai bên đó có thưa gọi đò?!
Sông sâu, lạch cạn dể dò
Lòng người…xao vắng con đò để quên
     Cư sỹ: Hàn Yên Tử[/quote]


ĐÒ ƠI

Đò về con nước đang lên
Canh khuya bến vắng bỏ quên khách chờ
Đò ơi sao cứ hững hờ
Để cho khách phải bơ vơ một mình
Tưởng rằng hẹn ước đinh ninh
Hoá ra đò đã vô tình để quên.

17.2.2014.TS[/quote]

LANG THANG

Lãng xao ngọn gió bắt đền
Ngọn tre ai bẻ lưỡi liềm trăng non
Đò xưa bến cũ đâu còn
Cánh buồm nâu…rách, dỗi hờn thời gian
Đò ngang một lượt hai quan
Đò xuôi… một chặng, mây ngàn phủ che
Trăng khuya sao víu ngọn tre
Gió đi đâu đó đêm hè lang thang…
                                                          18/2/2014/
Hàn Yên Tử

      Hương giang ai thả một vầng trăng
              Xưa đã ôm sầu nay vẫn mang

                                   Cư sĩ Hàn Yên Tử
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tống Hà

trandaihung123 đã viết:
LANG THANG

Lãng xao ngọn gió bắt đền
Ngọn tre ai bẻ lưỡi liềm trăng non
Đò xưa bến cũ đâu còn
Cánh buồm nâu…rách, dỗi hờn thời gian
Đò ngang một lượt hai quan
Đò xuôi… một chặng, mây ngàn phủ che
Trăng khuya sao víu ngọn tre
Gió đi đâu đó đêm hè lang thang…
                                                           18/2/2014/[/quote]

CẢM ƠN II

Em cảm ơn người đã tặng thơ
Lời vàng ý ngọc đẹp như mơ
Thơ em vụng dại mong tha thứ
Lỗi để thi nhân phải đợi chờ

Tống Hà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tùng Sơn HN

trandaihung123 đã viết:
Tùng Sơn HN đã viết:
trandaihung123 đã viết:
Tùng Sơn HN đã viết:


                                        CON ĐÒ                                        

Trách chi một chuyến đò ngang
Phải chăng ai đó muộn màng canh khuya
Con đò, bến tắm gió mưa
Biết ai bên đó có thưa gọi đò?!
Sông sâu, lạch cạn dể dò
Lòng người…xao vắng con đò để quên
     Cư sỹ: Hàn Yên Tử[/quote]


ĐÒ ƠI

Đò về con nước đang lên
Canh khuya bến vắng bỏ quên khách chờ
Đò ơi sao cứ hững hờ
Để cho khách phải bơ vơ một mình
Tưởng rằng hẹn ước đinh ninh
Hoá ra đò đã vô tình để quên.

17.2.2014.TS[/quote]

LANG THANG

Lãng xao ngọn gió bắt đền
Ngọn tre ai bẻ lưỡi liềm trăng non
Đò xưa bến cũ đâu còn
Cánh buồm nâu…rách, dỗi hờn thời gian
Đò ngang một lượt hai quan
Đò xuôi… một chặng, mây ngàn phủ che
Trăng khuya sao víu ngọn tre
Gió đi đâu đó đêm hè lang thang…
                                                          18/2/2014/
Hàn Yên Tử[/quote]


Bắt đền

Bắt đền ai để nhỡ nhàng
Canh khuya bến vắng đò ngang lỡ rồi
Đò dọc xa tít mù khơi
Mênh mông con nước phận đời đa đoan
Đò người lên giá hai quan
Thì thôi dừng lại chẳng màng sang sông
Dựng lều buôn cậy bán hồng
Bao giờ cải tốt lên ngồng mới sang.

22.2.2014.TS

Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân.
                        
         Tùng Sơn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trandaihung123

        Phong Kiều dạ bạc(Trương Kế - 張繼, Trung Quốc                                                    
楓橋夜泊             Phong Kiều dạ bạc
月落烏啼霜滿天,      Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
江楓漁火對愁眠。    Giang phong ngư hoả đối sầu miên.
姑蘇城外寒山寺,    Cô Tô thành ngoại hàn sơn tự,
夜半鐘聲到客船。    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.


GIÓ RU ĐÊM TRẮNG
             (Hàn Yên Tử dịch thơ)
Trăng lặn, tối trời sương thấm lạnh
Gió sông leo lét ngọn đèn xanh
Thành Tô bên núi ngôi chùa vắng
Đêm lắng chuông ru khách tới thuyền
                                          H.Y.T - 25/2/2014
      Hương giang ai thả một vầng trăng
              Xưa đã ôm sầu nay vẫn mang

                                   Cư sĩ Hàn Yên Tử
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trandaihung123

 Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế - 張繼, Trung Quốc)                                                   
楓橋夜泊             Phong Kiều dạ bạc
月落烏啼霜滿天,      Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
江楓漁火對愁眠。    Giang phong ngư hoả đối sầu miên.
姑蘇城外寒山寺,    Cô Tô thành ngoại hàn sơn tự,
夜半鐘聲到客船。    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

GIÓ RU ĐÊM TRẮNG
                (Hàn Yên Tử dịch thơ)

Trăng lặn, sương giăng tối mịt mùng   
Gió sông lạnh lẻo ngọn đèn rung
Thành Tô mây khói loang chùa cổ
Đêm lặng, chuông vang não khách, lòng…
                                            H.Y.T - 25/2/2014
      Hương giang ai thả một vầng trăng
              Xưa đã ôm sầu nay vẫn mang

                                   Cư sĩ Hàn Yên Tử
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trandaihung123


退棲                       Thoái thê
宦遊蕭索為無能,         Hoạn du tiêu tác vị vô năng,
移住中條最上層。         Di trú Trung Điều tối thượng tằng.
得劍乍如添健仆,         Đắc kiếm sạ như thiêm kiện phó,
亡書久似失良朋。         Vong thư cửu tự thất lương bằng.  
燕昭不是空憐馬,         Yên Chiêu bất thị không liên mã,
支遁何妨亦愛鷹。         Chi Độn hà phương diệc ái ưng.
自此致身繩檢外,         Tự thử trí thân thằng kiểm ngoại,
肯教世路日兢兢。         Khẳng giao thế lộ nhật căng căng.
Nguồn:Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô,NXB Văn học, 1999


VỀ QUÊ

Chơi bời hoang phá chẳng mong gì
Về ở Trung Điều lối đẹp đi
Được chổ an vui thêm hạnh phúc
Bỏ nơi thù giận kết giao trì
Yên Chiêu không chợ, luôn không ngựa
Chi Độn bên sông tưởng Hợp Bì
Ta hỏi lòng ta năm tháng trước
Đường xuân muôn nẻo đã buông thì
                                                            Hàn Yên Tử  25/2/2014
      Hương giang ai thả một vầng trăng
              Xưa đã ôm sầu nay vẫn mang

                                   Cư sĩ Hàn Yên Tử
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trandaihung123

Tùng Sơn HN đã viết:
trandaihung123 đã viết:
Tùng Sơn HN đã viết:
trandaihung123 đã viết:
Tùng Sơn HN đã viết:


                                        CON ĐÒ                                        

Trách chi một chuyến đò ngang
Phải chăng ai đó muộn màng canh khuya
Con đò, bến tắm gió mưa
Biết ai bên đó có thưa gọi đò?!
Sông sâu, lạch cạn dể dò
Lòng người…xao vắng con đò để quên
     Cư sỹ: Hàn Yên Tử[/quote]


ĐÒ ƠI

Đò về con nước đang lên
Canh khuya bến vắng bỏ quên khách chờ
Đò ơi sao cứ hững hờ
Để cho khách phải bơ vơ một mình
Tưởng rằng hẹn ước đinh ninh
Hoá ra đò đã vô tình để quên.

17.2.2014.TS[/quote]

LANG THANG

Lãng xao ngọn gió bắt đền
Ngọn tre ai bẻ lưỡi liềm trăng non
Đò xưa bến cũ đâu còn
Cánh buồm nâu…rách, dỗi hờn thời gian
Đò ngang một lượt hai quan
Đò xuôi… một chặng, mây ngàn phủ che
Trăng khuya sao víu ngọn tre
Gió đi đâu đó đêm hè lang thang…
                                                          18/2/2014/
Hàn Yên Tử[/quote]


Bắt đền

Bắt đền ai để nhỡ nhàng
Canh khuya bến vắng đò ngang lỡ rồi
Đò dọc xa tít mù khơi
Mênh mông con nước phận đời đa đoan
Đò người lên giá hai quan
Thì thôi dừng lại chẳng màng sang sông
Dựng lều buôn cậy bán hồng
Bao giờ cải tốt lên ngồng mới sang.

22.2.2014.TS[/quote]

NỤ HỒNG
Một thời con gái mơ màng
Gió ru thiêm thiếp hương lan đầu nhà
Cải ngồng đuổi rét đông qua
Xuân phơi chúm chím nụ hoa gọi mời
Bướm ong mãi tắm sương rơi
Lá ôm cánh nhuỵ hoa cười gió mai
Tháng giêng rét ngọt trên đài
Tháng hai mở nụ cánh nhài xinh xinh
Nụ hồng uông nắng bình minh
Thương bên “ cây cậy” còn rình gió đông
Phải chăng một mối hai lòng
Đò ngang, đò dọc người trông bến nào?
Vời trông con nước xôn xao
Thuyền xưa, bến cũ con sào còn vương.
Hàn Yên Tử   26/2/2014

      Hương giang ai thả một vầng trăng
              Xưa đã ôm sầu nay vẫn mang

                                   Cư sĩ Hàn Yên Tử
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 29 trang (281 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối