MẸ -TỔ QUỐC
(tưởng nhớ mẹ Châu thị Thứ )


Đàm phán
chữ ký đỏ đen
giằng co thắng bại
máu chen cổ thành
tổn hao
thăm thẳm trời xanh
mẹ không đỡ nổi
chiến tranh tương tàn

Chín bát cơm cúng
vẹo sàng
mẹ xoay tám hướng
khói nhang cay sè
quờ tay
không đủ mái che
tượng đài của mẹ
có nghe thuỷ triều..
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng