Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Trần Minh Khố Chiếu

Thơ tự do
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Minh Khố Chiếu

Bụng mang chín tháng mười ngày
Ói ăn nghén chửa đắng cay trăm bề
Ráng mà ôm bụng lết lê
Chắn che né tránh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Trần Minh Khố Chiếu: NT sẽ chuyển chủ đề thơ của bạn sang diễn đàn Thơ thành viên-Thơ mới. Mong bạn hãy dành thời gian tìm hiểu các hướng dẫn và quy định của Thi viện tại đây: http://www.thivien.net/fo...ic-dyNQhH0FroZr5GKq5c8WuQ
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]