Tên bài thơ: Trái tim yêu
Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn (Việt Nam)
Nhóm bài: Cỏ hoa thì thầm (2002)
Gửi bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ngày gửi: 18/09/2022 08:46
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: trùng: https://www.thivien.net/T...em-MxQ81JVsp-WzdlL37BY3ywTrái tim lắm lúc lạc lầm
Chỉ là sỏi đá lại thầm mộng mơ
Trái tim nghĩ cũng dại khờ
Yêu thương một phút đợi chờ ngàn năm.


Chú thích:
2001

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.