Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Tên bài thơ: Trách lung
Tác giả: Tuệ Sỹ (Việt Nam)
Gửi bởi Bái Mai Tử
Ngày gửi: Hôm nay 01:12
Xoá bởi: Nguyễn Dũng
Lý do xoá: Không rõ nguồn!Trách lung do tự tại
Tán bộ nhược nhàn du
Tiếu thoại độc ảnh hưởng
Không tiêu vĩnh nhật sầu. (tù)

(Bài viết được gửi tự động)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiếu Chi

Nếu bài viết này tôi được nghe trực tiếp thì xin hỏi tôi phải đề là dẫn nguồn từ đâu ?
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái Mai hoa !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Nghe trực tiếp từ tác giả thì đề là "tác giả cung cấp" :D
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]