Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

"Hò ...ơ...ơi
Cô Lái Đò sao nỡ du oan
Cho lòng tôi bao nỗi xốn xang
I and LoveStream chung một xóm làng
Nghe câu hát nao lòng chuyến đò ngang...
...Hò ...ơ...ơi...
Đa tình là tính nam nhi
Huống chi lắm vợ ít khi mấy người
Cô ơi!Cô chớ có cười!
Trai tôi một dạ mười mười vẹn phân..."
Hò... ơ... ơi...!
Làm sao em dám vu oan,
Khi hò... một tiếng... xóm làng đều nghe.
Hò gì, nữa tháng im re,
Chắc đang bị vợ...
Chắc đang bị vợ... hăm he đúng rồi !!!

Hò... ơ... ơi...!
Sông kia bên lở bên bồi,
Tâm Từ chung xóm cho tôi nhắn lời.
Bạc tình bạc nghĩa ai ơi,
Thì trời trả báo mấy đời đó nghen...
Hò... ơ... ơi...
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Từ

Hò...ơ...ơi
Câu hò còn văng vẵng trên sông
Anh stream còn bận việc ngoài đồng
Chớ trai Trà Vinh đâu nỡ bội dong
Hò...ơ...
Anh Stream bân việc,Tâm Từ xin phân..?
Trái tim tôi vỡ vụn mãnh pha lê.
Và ở đó tay em còn hiện hữu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]