Trang trong tổng số 4 trang (35 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

BS. Trần Bồng Lai

Cầm cái cuốc chẳng còn cán, khật khà khật khừ cuốc cho có chút khí khái, cụ Cẩn quả quyết cùng con cháu cụ còn cứng cáp chán! Kể cũng cực kỳ. Cụ cuốc chín chập chẳng cần cháp cơm cháo chi.

Chằn coi cụ cuốc Chằn cười cùng cục. Chuyện kể chi quá chán...:D
Thơ thì giống Aspirin
Nhạc thì cũng tựa Amoxicilin ấy mà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

BS. Trần Bồng Lai đã viết:
Cầm cái cuốc chẳng còn cán, khật khà khật khừ cuốc cho có chút khí khái, cụ Cẩn quả quyết cùng con cháu cụ còn cứng cáp chán! Kể cũng cực kỳ. Cụ cuốc chín chập chẳng cần cháp cơm cháo chi.

Chằn coi cụ cuốc Chằn cười cùng cục. Chuyện kể chi quá chán...:D
Chơi QK

Chỉ cần các chữ Cờ, Cu, Ca
Quái quỷ cuộc chơi khó quá cha!
Quyết chí chăm cho câu kết quả
Kỳ công kiếm chút cỏn con quà.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Con cắn cỏ chào các cụ chơi chữ chỉ có  cờ cu ca, chơi chi khó quá cỡ, con cúi cổ con chào các cụ con...chuồn!
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Tuấn Khỉ đã viết:
BS. Trần Bồng Lai đã viết:
Cầm cái cuốc chẳng còn cán, khật khà khật khừ cuốc cho có chút khí khái, cụ Cẩn quả quyết cùng con cháu cụ còn cứng cáp chán! Kể cũng cực kỳ. Cụ cuốc chín chập chẳng cần cháp cơm cháo chi.

Chằn coi cụ cuốc Chằn cười cùng cục. Chuyện kể chi quá chán...:D
Chơi QK

Chỉ cần các chữ Cờ, Cu, Ca
Quái quỷ cuộc chơi khó quá cha!
Quyết chí chăm cho câu kết quả
Kỳ công kiếm chút cỏn con quà.
Kính cẩn chằn chào các quý ca
Chữ cờ, cu chọn khó chu cha
K chêm chẳng chấp chơi chưa chán
Quý quá cười chung không kết quà
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Chơi chim

Các cụ chơi chim khéo chỉnh chim
Cẳng chân quấn chỉ cuộn cây kim
Kim cương cài khéo cà kheo cứng
Cắt cái  không còn củ cụ Không

Khi khí!
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Đồ Nghệ đã viết:
Con cắn cỏ chào các cụ chơi chữ chỉ có  cờ cu ca, chơi chi khó quá cỡ, con cúi cổ con chào các cụ con...chuồn!
Chời chời! Cụ cố chớp chớp cái con...kia khiến Chằn chỉ chết cười. Cụ com cái còm cũng quá cực kỳ. Có cả cơm, canh, cá cháo. Chào cụ cố! Chúc cụ cố có cô Quỳnh, cô Kim, cô Kiều, cô Khánh...Chung quy có quá.."chời" các cô cao quý...

Cung kính chào cụ...:D
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Baba Yaga đã viết:
Chơi chim

Các cụ chơi chim khéo chỉnh chim
Cẳng chân quấn chỉ cuộn cây kim
Kim cương cài khéo cà kheo cứng
Cắt cái  không còn củ cụ Không

Khi khí!
Khà khà cô cũng kết câu chim
Quác quác chứ chừng khoái quý kim
Khành khạch cứ cười không khách khí
Cái kia chớ cắt các cô khinh
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Chằn tinh Shrek đã viết:
Baba Yaga đã viết:
Chơi chim

Các cụ chơi chim khéo chỉnh chim
Cẳng chân quấn chỉ cuộn cây kim
Kim cương cài khéo cà kheo cứng
Cắt cái  không còn củ cụ Không

Khi khí!
Khà khà cô cũng kết câu chim
Quác quác chứ chừng khoái quý kim
Khành khạch cứ cười không khách khí
Cái kia chớ cắt các cô khinh
Kiểu QChim

Cấm chỉ! Không chơi kiểu cắt chim!
Chim chưa cứng cỏi cấm châm kim!
Chim càng khó kiếm càng chim quý.
Chớ có quăng chim chốn kẹp kìm!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Cua càng khua khoắng cái cặp kìm
Quyết cắt  cần câu  cá kiếm kim
Cua càng cắt cái cần càng quái
Khiêu khích cua càng quắn cả chim.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Baba Yaga đã viết:
Cua càng khua khoắng cái cặp kìm
Quyết cắt  cần câu  cá kiếm kim
Cua càng cắt cái cần càng quái
Khiêu khích cua càng quắn cả chim.
Con cua cuống quít quý con chim
Quý cánh, quý chân, quý cả... kim.
Chớ có quơ khua càng cố quắp
Con chim có cổ khỏe khôn kìm!


:))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối