Trang trong tổng số 30 trang (295 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28] [29] [30] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Ánh Như

Em về chép nốt vần thơ,
Câu thương câu nhớ như vừa gặp nhau.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

Dã Tràng se cát biển Đông,
Khác chi Ánh Nguyệt dưới sông hát hò !
Hồng nhan số kiếp chèo đò,
Qua sông ai nhớ lái đò làm chi !

Cô lái đò 2009
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

Dã Tràng se cát biển Đông,
Khác chi Ánh Nguyệt dưới sông hát hò !
Hồng nhan số kiếp chèo đò,
Qua sông ai nhớ lái đò làm chi !

Cô lái đò 2009
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

Dã Tràng se cát biển Đông,
Khác chi Ánh Nguyệt dưới sông hát hò !
Hồng nhan số kiếp chèo đò,
Qua sông ai nhớ lái đò làm chi !

Cô lái đò 2009
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

pvienphuong

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông,
Đò em đi mãi sao không trở về?
Đời người như một cơn mê
Sắc không, không sắc... sông quê đợi người

--------------------------------------------------------------------------------
Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
Sắc bất ba đào dị nịch nhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

langtunamxua

...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ánh Như

Em về chép nốt vần thơ,
Câu thương câu nhớ như vừa gặp nhau.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

Dã Tràng se cát biển Đông,
Khác chi Ánh Nguyệt dưới sông hát hò !
Hồng nhan số kiếp chèo đò,
Qua sông ai nhớ lái đò làm chi !

Cô lái đò 2009
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TrùngDương


Chiều tàn biển vắng những chấm sao
Thuỷ triều đương thấp bỗng dâng cao
Người tình bỏ ta bờ môi lạnh
Đau thương như nếm ngàn phi lao ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

langtunamxua

***
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 30 trang (295 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28] [29] [30] ›Trang sau »Trang cuối