VÔ ĐỀ

Thu mới qua, đông đã tới rồi!
Gió mùa lạnh lẽo - nắng đâu tươi!
Đôi chân chậm chạp len trong ngõ
Rao bán ngô rang - Lạnh thấu trời!

Đông 2018
Phùng Thị Hồng Vân