XUÂN!

Nắng xuân dàn trải khắp nơi nơi...
Đào sánh mai vàng - đẹp, mỉm cười!
Ong bướm rộn ràng say kiếm mật
Thiên nhiên tươi đẹp nói bao lời!

   Xuân Kỷ Hợi 2019
Phùng Thị Hồng Vân