Trang trong tổng số 1 trang (10 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

Sau này,nghỉ việc sẽ đi tu

Trốn việc trần ai,hưởng lộc chùa

Tụng kinh,gõ mõ,Nam mô Phật

Quét lá đa vàng,há con vua
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Nhâm Tỵ:

Khao thơ? Ới bạn khổ ghê nà!
Bún bò xứ Huế phải...xông pha!;)
Bưu điện cứ lắc đầu quầy quẩy
Đọc thơ, mong bạn...thưởng hương xa!:D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Ấy chết! Đến chùa đem vị mặn
Phật Tổ từ bi hỉ xả nha!

:D

Nhân tiện: Trưởng bối là " Nhâm Tỵ" hay "Quý Tỵ" vậy?:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

Tự bạch
Cầm tinh con cháu của mãng xà

Sinh năm một chín năm mươi ba

Cam phận,giả lươn dầu lấm đất

Nén tâm,cốt cho vẹn chữ HÒA
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

TỰ TRÀO

Năm nay,tuổi đã nớp-xanh-căng

Lẽ nên vào hội với ông Bành

Còn đeo kính lão dòm lên mạng

Đừng soi quá trớn....sớm vào săng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

BUT CHE CHÚ GIẢI
Trở chứng mất rồi.làng nước ơi!

Hơn năm mươi tuổi lại đua đòi

Nhại thơ người khác làm thi xí

Vi phạm bản quyên,chít bỏ đời!

*Chú giải:Thi xí tức là thi sĩ rởm

Bản quyên tức bản quyền
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

CHƠI RÂU
Bạn bè chẳng hiểu được đâu
Vì sao ta lại để râu mọc dài
Nuôi râu,nào dễ mấy ai
Bộ râu tiên phú hình hài đế vương
Thời nay,kinh tế thị trường
Chơi gì cũng phải tự lường sưc ta
Chơi râu quả thực rẻ mà
Suôt ngày ngắm vuôt cũng là thú chơi
Ta nay sống ở trên đời
Chơi râu là để mọi người ngắm trông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Hữu Đại

Trước không em bình thản sống vô tư
Giờ trở lại không em đầy bão tố
Tưởng rằng sẽ hoàn nguyên như cũ
Có ai ngờ không lại chẳng bằng không
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Hữu Đại

Trong thơ cũng có thú chơi chữ. Mong các độc giả cho lời bình về lối chơi chữ trong bài thơ sau:

Xanh vô ích xanh để làm chi
Yếu vô sắc yếu để làm gì
Xem đi xem lại xem vô ích
Mai ngã hai lần sầu tương tư
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

Giọt thu vô thanh,trời thu vô thanh,
Nắng thu vàng hanh,gió thu vàng hanh
Cõi thu xưa
cô đơn
ta nhớ mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài viết)
[1]