Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thi Hoàng

ngh.mai đã viết:
Âm thầm sóng cuộn trong tim
Biển yên bởi sóng trầm mình đáy sâu
Ngày kia biển bỗng bạc đầu
Nghiêng mình dào dạt, khát nào nổi chăng

Ngỡ là sóng đã đóng băng
Bỗng khi biển giận sóng giăng tràn bờ
Trái tim dẫu muốn dại khờ
Cũng không bỏ được cát bờ sóng ơi(TH)
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Biển kia chẳng lặng thì thôi
Bờ đây mãi miết đắp bồi nhớ thương
Ngày giăng lưới quét đêm trường
Chỉ mong sao đặng buông sương hẹn hò

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

ngh.mai đã viết:
Biển kia chẳng lặng thì thôi
Bờ đây mãi miết đắp bồi nhớ thương
Ngày giăng lưới quét đêm trường
Chỉ mong sao đặng buông sương hẹn hò
Biển rằng câu đợi câu chờ
Vậy mà sóng cứ xô bờ đi xa
Ngẩn ngơ dưới ánh trăng ngà
Cát vàng lặng lẽ thiết tha đợi chờ (TH)
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Lặng thinh

Trở về với bến sông xưa
Mong tìm một chút nhặt thưa bóng đò
Lặng thinh không một giọng hò
Chắc Người Thuở Ấy bây giờ đã quên
Rảo chân nên bước chẳng êm
Giật mình thấy bóng ai quen qua cầu
Người đi đâu dến nơi đâu?
Mà sao im lặng cúi đầu bước đi
Thôi thì chẳng níu chẳng trì
Thênh thang người cứ từ ly đường mình
Kệ mình ai cứ lặng thinh
Kệ mình ai cứ lặng thinh với mình.

26.8.2012 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Thi Hoàng đã viết:
ngh.mai đã viết:
Biển kia chẳng lặng thì thôi
Bờ đây mãi miết đắp bồi nhớ thương
Ngày giăng lưới quét đêm trường
Chỉ mong sao đặng buông sương hẹn hò
Biển rằng câu đợi câu chờ
Vậy mà sóng cứ xô bờ đi xa
Ngẩn ngơ dưới ánh trăng ngà
Cát vàng lặng lẽ thiết tha đợi chờ (TH)
Cát ơi! trăng tỏ, trăng mờ
Ngàn năm sóng đẩy, bến bờ vẫn đây
Cõi xưa ghé lại chốn này
Có hay thấm được chuỗi ngày nhớ nhau

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

ngh.mai đã viết:
Thi Hoàng đã viết:
ngh.mai đã viết:
Biển kia chẳng lặng thì thôi
Bờ đây mãi miết đắp bồi nhớ thương
Ngày giăng lưới quét đêm trường
Chỉ mong sao đặng buông sương hẹn hò
Biển rằng câu đợi câu chờ
Vậy mà sóng cứ xô bờ đi xa
Ngẩn ngơ dưới ánh trăng ngà
Cát vàng lặng lẽ thiết tha đợi chờ (TH)
Cát ơi! trăng tỏ, trăng mờ
Ngàn năm sóng đẩy, bến bờ vẫn đây
Cõi xưa ghé lại chốn này
Có hay thấm được chuỗi ngày nhớ nhau
Biển kia dẫu có bạc đầu
Ngàn năm sóng có đi đâu vẫn tình
Người ơi duyên nợ chúng mình
Xa nhau vạn dăm vẫn thành lứa đôi(TH)
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Thi Hoàng đã viết:[/b]
ngh.mai đã viết:
Thi Hoàng đã viết:
ngh.mai đã viết:
Biển kia chẳng lặng thì thôi
Bờ đây mãi miết đắp bồi nhớ thương
Ngày giăng lưới quét đêm trường
Chỉ mong sao đặng buông sương hẹn hò
Biển rằng câu đợi câu chờ
Vậy mà sóng cứ xô bờ đi xa
Ngẩn ngơ dưới ánh trăng ngà
Cát vàng lặng lẽ thiết tha đợi chờ (TH)
Cát ơi! trăng tỏ, trăng mờ
Ngàn năm sóng đẩy, bến bờ vẫn đây
Cõi xưa ghé lại chốn này
Có hay thấm được chuỗi ngày nhớ nhau
Biển kia dẫu có bạc đầu
Ngàn năm sóng có đi đâu vẫn tình
Người ơi duyên nợ chúng mình
Xa nhau vạn dăm vẫn thành lứa đôi(TH)
Bao ngày cách trở muôn nơi
Chùng chân, gối mỏi, sóng vời bờ xa
Bờ ơi, mình có nhận ta
Bỏ quên năm tháng, mãi là của nhau

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

ngh.mai đã viết:
Thi Hoàng đã viết:[/b]
ngh.mai đã viết:
Thi Hoàng đã viết:
ngh.mai đã viết:
Biển kia chẳng lặng thì thôi
Bờ đây mãi miết đắp bồi nhớ thương
Ngày giăng lưới quét đêm trường
Chỉ mong sao đặng buông sương hẹn hò
Biển rằng câu đợi câu chờ
Vậy mà sóng cứ xô bờ đi xa
Ngẩn ngơ dưới ánh trăng ngà
Cát vàng lặng lẽ thiết tha đợi chờ (TH)
Cát ơi! trăng tỏ, trăng mờ
Ngàn năm sóng đẩy, bến bờ vẫn đây
Cõi xưa ghé lại chốn này
Có hay thấm được chuỗi ngày nhớ nhau
Biển kia dẫu có bạc đầu
Ngàn năm sóng có đi đâu vẫn tình
Người ơi duyên nợ chúng mình
Xa nhau vạn dăm vẫn thành lứa đôi(TH)
Bao ngày cách trở muôn nơi
Chùng chân, gối mỏi, sóng vời bờ xa
Bờ ơi, mình có nhận ta
Bỏ quên năm tháng, mãi là của nhau

Bây giờ cho đến mai sau
Sóng đi bờ mãi ruột đau chín chiều
Xin đừng mải miết phiêu diêu
Để cho bờ cứ cô liêu một mình (TH)
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Thi Hoàng đã viết:
ngh.mai đã viết:
Thi Hoàng đã viết:[/b]
ngh.mai đã viết:
Thi Hoàng đã viết:
ngh.mai đã viết:
Biển kia chẳng lặng thì thôi
Bờ đây mãi miết đắp bồi nhớ thương
Ngày giăng lưới quét đêm trường
Chỉ mong sao đặng buông sương hẹn hò
Biển rằng câu đợi câu chờ
Vậy mà sóng cứ xô bờ đi xa
Ngẩn ngơ dưới ánh trăng ngà
Cát vàng lặng lẽ thiết tha đợi chờ (TH)
Cát ơi! trăng tỏ, trăng mờ
Ngàn năm sóng đẩy, bến bờ vẫn đây
Cõi xưa ghé lại chốn này
Có hay thấm được chuỗi ngày nhớ nhau
Biển kia dẫu có bạc đầu
Ngàn năm sóng có đi đâu vẫn tình
Người ơi duyên nợ chúng mình
Xa nhau vạn dăm vẫn thành lứa đôi(TH)
Bao ngày cách trở muôn nơi
Chùng chân, gối mỏi, sóng vời bờ xa
Bờ ơi, mình có nhận ta
Bỏ quên năm tháng, mãi là của nhau
Bây giờ cho đến mai sau
Sóng đi bờ mãi ruột đau chín chiều
Xin đừng mải miết phiêu diêu
Để cho bờ cứ cô liêu một mình (TH)
Bờ ơi, sóng chẳng vô tình
Hoàng hôn đi, lại bình minh trở về
Ngọt ngào, dịu khát đam mê
Phiêu diêu mãi vẫn một bề bên nhau

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen quoc

Thi Hoàng đã viết:
ngh.mai đã viết:
Biển kia chẳng lặng thì thôi
Bờ đây mãi miết đắp bồi nhớ thương
Ngày giăng lưới quét đêm trường
Chỉ mong sao đặng buông sương hẹn hò
Biển rằng câu đợi câu chờ
Vậy mà sóng cứ xô bờ đi xa
Ngẩn ngơ dưới ánh trăng ngà
Cát vàng lặng lẽ thiết tha đợi chờ (TH)[/quote]

Xin tiếp vần:

Một trà, một rượu, một thơ
Ba trong một ánh trăng mờ đêm thâu
Giờ này em ở nơi đâu?
Mình anh nhấp ánh trăng sầu-mà thương!
Nguyen quoc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] ... ›Trang sau »Trang cuối