Thiết Ngưng hiện nay là chủ tịch (đời thứ 3) Hội Nhà văn Trung Quốc. Mình đang làm luận văn về tác giả này. Mình làm về tác phẩm "Những người đàn bà tắm" - tác phẩm đạt giải Mao Thuẫn đó. Tác phẩm này hay các bạn nhỉ? Nếu ai có thông tin mới về tác giả hay cảm nhận gì về những tác phẩm của bà thì gửi cho mình với nhé. Cảm ơn mọi người nhiều!
"Giọt trút lá trong mùa thu thay áo
Nhuộm một đời vàng những đam mê..."