Trang trong tổng số 21 trang (201 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Thanks Chằn Tinh Shrek nè:

Du lịch với lão Chằn không tốn
Nhưng xem ra mệt bộn mồ hôi
Mình chưa xem hết một nơi
Lão ta đã tới vùng trời đẩu đâu!

:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Hehe =:)

Rảnh lúc mô Chằn cày thật lực
Cũng có khi bận bịu bỏ...bu!
Quen tay viết lách vù vù
Thời đại hoả tiễn chần chừ tiếc thay
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Rõ là lão chạy vù vù
Theo đuôi thôi cũng mệt phờ bở hơi
Mình vừa mới chạy đến thôi
Lão ta đã lại tới nơi khác rồi.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/hk01.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/hk02.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/hk03.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/hk04.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/hk05.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/hk06.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/ecua7.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BS. Trần Bồng Lai

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/www12-1.jpg

Thơ thì giống Aspirin
Nhạc thì cũng tựa Amoxicilin ấy mà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BS. Trần Bồng Lai

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/PT01.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/pt02.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/pt03.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/pt04.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/pt05.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/pt06.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/pt7a.jpg

Thơ thì giống Aspirin
Nhạc thì cũng tựa Amoxicilin ấy mà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/hue1.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/hue2.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/www12-1.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/tao01.jpg
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/tao02.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Gần Tết

Hằng năm cứ nhắc tới Táo Quân
Lại thấy nôn nao Tết thật gần
Dẫu chẳng mơ màng như thủa bé
Nhưng còn khắc khoải giống thời Xuân!
Con quay khoảng cách guồng hoa mắt
Cái mốc thời gian đuổi bén chân
Vạn vật đâu cần dời mới đổi
Người sao bám mãi lắm phân vân?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 21 trang (201 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối