Trang trong tổng số 6 trang (55 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lốc Cốc Tử

TÌNH XƯA NGHĨA CŨ
(CHINA)
------------------------------------

(Trình bày: Trác Y Đình)


Con nhang nơi công sở
Lại mê mẩn bói toán rồi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

CHÀNG LÀ GIÓ THIẾP LÀ CÁT
------------------------------

(Trình bày: Lâm Tân Như-Châu Kiệt)


Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Vầng trăng đêm trôi: 情愿不自由 ( Nhạc Hoa )
-------------------------------------------------

(Trình bày: Vương Kiệt)


Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i48.photobucket.com/albums/f226/phongtran452000/04891852_1_1.jpgThần tài đến: 財神到 ( Song ngữ)
-------------------------------------------------

(Trình bày: Lương Bích Hữu)


Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Kiếp ve sầu : 找一个字代替 ( Nhạc Hoa )
-------------------------------------------------

(Trình bày:   Thái Chánh Tiêu)


Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Mùa thu lá bay: 千言万语 ( Nhạc Hoa )
-------------------------------------------------

(Trình bày: Đặng Lệ Quân)


Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Tạm biệt tất cả=:)

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Tan vỡ : 风中的承诺 ( Nhạc Hoa )
-------------------------------------------------

(Trình bày: Nguỵ Thu Hoa)


Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Tình đơn côi : 单身情歌 ( Nhạc Hoa )
-------------------------------------------------

(Trình bày: Trác Y Đình)


Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Liều thuốc cho trái tim : 王傑 傷心1999( Nhạc Hoa )
----------------------------------------------------------

(Trình bày: Vương Kiệt)


Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (55 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối