Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

LTA

Tác giả LTA chỉ gửi được trên 30 bài thơ vào thi đàn, hiện khi gửi bài thì được thông báo đã gửi đủ bài.

Không hiễu lỗi xảy ra từ đâu, xin vui lòng giải thích giúp.

Cám ơn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Sĩ Lưu Văn Mạnh

Mình còn chưa hiều gửi thơ vào thivien xét duyệt thành thơ của mình như thế nào đây, cũng có ấn vào nút gửi bài nhưng hiển thị thông báo tạm thời thivien không nhận thêm bài mới, mong rằng thivien sớm khắc phục lỗi trên để mọi người vui hơn.
tôi không dám nhận mình làm thơ hay nhất nhưng ít người thơ hay hơn được tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Lưu Văn Mạnh: Bạn đọc ở đây điều bạn muốn biết: http://www.thivien.net/fo...ID=HEsMg7Z4b6G2WMGEbl8bTA
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]