Trang trong tổng số 28 trang (276 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28]

Ảnh đại diện

Tử Khôi


CẢM THÁN

Lặng lẽ ngày qua, tháng lại dần,
Sau khi dứt nợ, cạn tình ân.
Khôn thời vẫn giống bao người dại,
Phú khác gì đâu những kẻ bần.
Nhặt lá vàng rơi buồn số phận,
Trông hoa úa rụng xót thương thân.
Rồi đây ta cũng đà tan biến,
Khỏa lấp hình dung chốn mộ phần.

T.K
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

CẢM THÁN (Bản sửa đổi)

Lặng lẽ ngày qua tuổi xế dần,
Nào ai tránh khỏi luật bày phân.
Khôn thời vẫn giống bao người dại,
Phú khác gì đâu những kẻ bần.
Nhặt lá vàng rơi buồn số phận,
Trông hoa tàn rụng xót thương thân.
Rồi đây ta cũng đà tan biến,
Khỏa lấp hình dung chốn mộ phần.

T.K
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

http://www.uphinhnhanh.com/images/855scuorzc21.jpg

HIẾU NGHĨA VI TIÊN

TRÒN miếng hư vinh chẳng mãi tồn,
CÂU ân rán trả tất thì hơn.
HIẾU trên kính dưới lo toàn vẹn,
NGHĨA mẹ ơn cha phải đáp tròn.
MỚI bậc hiền quân lưu sử sách,
LÀ người trí sĩ rạng non sông.
ĐẠO nhà nhớ chặt nền luân lý,
CON tạo vần xoay mới hãy còn.

T.K
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi


VÔ ĐỀ

Theo ngàn lá đổ rũ tâm mong,
Cho gió vờn lay cuốn bợn lòng.
Đến chốn mộ phần cùng bụi cát,
Về nơi tịch tĩnh với hư không.
Đành cam chấp nhận đời ngang trái,
Phó mặc an bày luật hóa công.
Luống ước ao ngày khai tuệ trí,
Xa rời tục lụy, phá xiềng gông.

T.K
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi


NGHÈO

Nghèo danh lợi lẫn cả tình yêu,
Nghèo trước, nghèo sau đủ mọi điều.
Nghèo tủi thân hèn đơn chiếc bóng,
Nghèo buồn phận hẩm lẻ cô liêu.
Nghèo than số kiếp hoài đưa đẩy,
Nghèo trách cuộc đời quá trớ trêu.
Nghèo nghĩa thâm giao, nghèo bạn hữu,
Nghèo luôn sự sống kiếp bèo rêu.

T.K
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi


TỰ THÁN (2)

Bồi hồi cạn nghĩ việc xưa nay,
Khắc khoải lòng ta mối cảm hoài.
Nhất thán nhân sinh đa bỉ cực,
Nhị hờn thế sự thậm bi ai.
Tam sầu mệnh thọ vô trường cửu,
Tứ dỗi thời xuân bất viễn dài.
Chợt thấy trần gian đầy ảo mộng,
Xuân đi thu đến lá vàng bay...!

T.K
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 28 trang (276 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28]