HIÊN CHIỀU

Họa bài TỰ SỰ của Minh Chơn

Thế thái nhân tình thật khó đong
Cớ sao cuộc sống cứ xoay vòng
Nợ trần biết mấy mà lo trả
Cội phúc là bao để ước mong
Đã ngại trường ca không điệp khúc
Thì hay thi phú nối trang dòng
Ngắn dài một kiếp nào ai thấu
Gẩy chiếc đàn xưa tiếng vẫn trong.

19-11-2014
Hàn Giang          HIÊN CHIỀU

Họa bài TỰ SỰ của Minh Chơn

Thế thái nhân tình thật khó đong
Cớ sao cuộc sống cứ xoay vòng
Nợ trần biết mấy mà lo trả
Cội phúc là bao để ước mong
Đã ngại trường ca không điệp khúc
Thì hay thi phú nối trang dòng
Ngắn dài một kiếp nào ai thấu
Gẩy chiếc đàn xưa tiếng vẫn trong.

19-11-2014
Hàn Giang
51             

51                   NGÀY VUI

Mừng sinh nhật
nhà thơ Phạm Phí 16-12-2014

Tám mốt niên canh- chóng quá à
Mặc cơn bạo bệnh mới vừa qua
Vẫn năng lui tới vui thi phú
Càng thích vun trồng đẹp lá hoa
Sức khỏe nâng niu tăng tuổi thọ
Cháu con quấn quít rộn sân nhà
Thi nhân bạn hữu luôn thăm hỏi
Mừng chúc ngày sinh đẹp quá mà.

Hàn Giang
Giang tay níu lấy thời gian lại
Hỡi tháng ngày chầm chậm ta theo.