ĐỌC NGUYÊN TIÊU  CỦA BÁC
Bỗng cảnh Nguyên tiêu lấn trước đèn,
Người xưa, bến cũ hiện dần lên.
Miên man khói sóng giăng huyền ảo.
Lồng lộng khung trời tỏa lặng yên.
Ánh Quế  long lanh sà mặt nước,
Hằng Nga dè dặt ghé khoang thuyền.
Vui xuân sau việc bàn quân sự,
Bác để đôi dòng lúc nửa đêm.

Hà Như Trần Thế Hào