Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

tôn tiền tử

Tên bài thơ: Thơ về sự sống
Tên nguyên gốc: Poems on life
Tác giả: Tagore Rabindranath (Ấn Độ)
Gửi bởi Minh Sơn Lê
Ngày gửi: 25/10/2020 10:24
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: Đây không phải 1 bài thơ mà là tập hợp nhiều bài. Đề nghị chú ý sử dụng những nguồn tham khảo tin cậy.Nguyên bản:
Life is given to us,
we earn it by giving it.

Let the dead have the immortality of fame,
but the living the immortality of love.

Life’s errors cry for the merciful beauty
that can modulate their isolation into a
harmony with the whole.

Life, like a child, laughs,
shaking its rattle of death as it runs.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tôn tiền tử

Bản dịch của Minh Sơn Lê
Gửi bởi Minh Sơn Lê
Ngày gửi: 25/10/2020 10:24
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 25/10/2020 11:17 bởi Minh Sơn LêCuộc đời dành để cho ta,
kiếm mong được nó phải là biết cho.

Chết đi mà vẫn trường tồn,
tình yêu, danh tiếng mãi còn thiên thu.

Lỗi lầm cầu với nhân từ
qua tâm sám hối chỉnh tu
đẹp đời.

Đời, như đứa trẻ, tươi cười,
tiếng kêu thần tử bên đời quẩn quanh.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]