Trang trong tổng số 76 trang (756 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

trung30

Thưa kiện

Tư Pháp ngành này hỏi được chưa?
Hoạ vô đơn chí mới đơn đưa
Bị ông chưa chặt đừng kêu cửa
Thịt chó còn tanh chớ viếng chùa
Ruộng đất thu hồi dân chỉ thiệt
Miệng mồm tráo trở gái đành thua*
Quan tham nhũng thế ai không biết
Cứ nói vì dân, nói mãi... thừa!

*Có câu: Gái đĩ già mồm
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

trung30 đã viết:
Thưa kiện

Tư Pháp ngành này hỏi được chưa?
Hoạ vô đơn chí mới đơn đưa
Bị ông chưa chặt đừng kêu cửa
Thịt chó còn tanh chớ viếng chùa
Ruộng đất thu hồi dân chỉ thiệt
Miệng mồm tráo trở gái đành thua*
Quan tham nhũng thế ai không biết
Cứ nói vì dân, nói mãi... thừa!

*Có câu: Gái đĩ già mồm
HỎI ÔNG

Ông xây ông dựng đươc gì chưa,
Sao cứ cù nhầy miệng đẩy đưa ?
Biển bạc đâu là hoa cúng phật,
Rừng vàng chớ phải oản dâng chùa.
Thương dân lại tạo điều dân thiệt,
Yêu nước mà gây chuyện nước thua.
Gái đĩ già mồm khoe phẫm tiết,
Vịt vờ than khóc chỉ thêm thừa !

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

trung30 đã viết:
Lê kinh Huyền đã viết:

Đâu có thừa

Đừng nói dông dài, khỏi hẳn ch­ưa ?
Sá chi cái chuyện đón cùng đưa
Chi tiêu chuyện lớn xem nh­ư lệ
Lo lót công to tựa cúng chùa
Sức khoẻ sao còn xem được mất
Bệnh tình đâu tính chuyện hơn thua
Matxa đấm bóp mau lành bệnh
Vừa s­ướng không đau đâu có thừa .

L.K.H 27/11/2013
Thưa kiện

Tư Pháp ngành này hỏi được chưa?
Hoạ vô đơn chí mới đơn đưa
Bị ông chưa chặt đừng kêu cửa
Thịt chó còn tanh chớ viếng chùa
Ruộng đất thu hồi dân chỉ thiệt
Miệng mồm tráo trở gái đành thua*
Quan tham nhũng thế ai không biết
Cứ nói vì dân, nói mãi... thừa!

* Có câu: Gái đĩ già mồm


Thiếu thừa

Cứ nhìn thì biết được hay ch­ưa
Kiện ai ai kiện cứ đơn đưa
Không tiền công lý xem nh­ư rác
Lắm bạc l­ương tâm vứt khỏi chùa
Văn Chấn vào tù thôi đành thiệt
Đình Dung* lên ghế chẳng hề thua
Vì tiền, vì chức bất nhân nghĩa
T­ư pháp ngày nay cũng thiếu thừa !

* Điều tra viên ép cung buộc tội Nguyễn thanh Chấn

L.K.H  28/11/2013

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Lê kinh Huyền đã viết:
trung30 đã viết:
Lê kinh Huyền đã viết:

Đâu có thừa

Đừng nói dông dài, khỏi hẳn ch­ưa ?
Sá chi cái chuyện đón cùng đưa
Chi tiêu chuyện lớn xem nh­ư lệ
Lo lót công to tựa cúng chùa
Sức khoẻ sao còn xem được mất
Bệnh tình đâu tính chuyện hơn thua
Matxa đấm bóp mau lành bệnh
Vừa s­ướng không đau đâu có thừa .

L.K.H 27/11/2013
Thưa kiện

Tư Pháp ngành này hỏi được chưa?
Hoạ vô đơn chí mới đơn đưa
Bị ông chưa chặt đừng kêu cửa
Thịt chó còn tanh chớ viếng chùa
Ruộng đất thu hồi dân chỉ thiệt
Miệng mồm tráo trở gái đành thua*
Quan tham nhũng thế ai không biết
Cứ nói vì dân, nói mãi... thừa!

* Có câu: Gái đĩ già mồm


Thiếu thừa

Cứ nhìn thì biết được hay ch­ưa
Kiện ai ai kiện cứ đơn đưa
Không tiền công lý xem nh­ư rác
Lắm bạc l­ương tâm vứt khỏi chùa
Văn Chấn vào tù thôi đành thiệt
Đình Dung* lên ghế chẳng hề thua
Vì tiền, vì chức bất nhân nghĩa
T­ư pháp ngày nay cũng thiếu thừa !

* Điều tra viên ép cung buộc tội Nguyễn thanh Chấn

L.K.H  28/11/2013

XỮ CÀN BUỘC ẨU

Công lý, cân này có chuẩn chưa,
Dân lành sao phận mãi đong đưa ?
Vào tù dễ tợ vô đền thánh,
Nằm khám ngon như viếng cổng chùa.
Kẻ ác do đâu thường vẫn thắng,
Người ngay hà cớ cứ luôn thua ?
Xữ càn buộc ẩu bao than oán,
Nguyên uỷ là sao? Hỏi cũng thừa !

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

phamanhoa đã viết:
Lê kinh Huyền đã viết:
trung30 đã viết:
Lê kinh Huyền đã viết:

Đâu có thừa

Đừng nói dông dài, khỏi hẳn ch­ưa ?
Sá chi cái chuyện đón cùng đưa
Chi tiêu chuyện lớn xem nh­ư lệ
Lo lót công to tựa cúng chùa
Sức khoẻ sao còn xem được mất
Bệnh tình đâu tính chuyện hơn thua
Matxa đấm bóp mau lành bệnh
Vừa s­ướng không đau đâu có thừa .

L.K.H 27/11/2013
Thưa kiện

Tư Pháp ngành này hỏi được chưa?
Hoạ vô đơn chí mới đơn đưa
Bị ông chưa chặt đừng kêu cửa
Thịt chó còn tanh chớ viếng chùa
Ruộng đất thu hồi dân chỉ thiệt
Miệng mồm tráo trở gái đành thua*
Quan tham nhũng thế ai không biết
Cứ nói vì dân, nói mãi... thừa!

* Có câu: Gái đĩ già mồm


Thiếu thừa

Cứ nhìn thì biết được hay ch­ưa
Kiện ai ai kiện cứ đơn đưa
Không tiền công lý xem nh­ư rác
Lắm bạc l­ương tâm vứt khỏi chùa
Văn Chấn vào tù thôi đành thiệt
Đình Dung* lên ghế chẳng hề thua
Vì tiền, vì chức bất nhân nghĩa
T­ư pháp ngày nay cũng thiếu thừa !

* Điều tra viên ép cung buộc tội Nguyễn thanh Chấn

L.K.H  28/11/2013

XỮ CÀN BUỘC ẨU

Công lý, cân này có chuẩn chưa,
Dân lành sao phận mãi đong đưa ?
Vào tù dễ tợ vô đền thánh,
Nằm khám ngon như viếng cổng chùa.
Kẻ ác do đâu thường vẫn thắng,
Người ngay hà cớ cứ luôn thua ?
Xữ càn buộc ẩu bao than oán,
Nguyên uỷ là sao? Hỏi cũng thừa !

phamanhoa

Sống thừa!

Xưa nay vẫn thế, rõ mà... chưa!
Đầy tớ sang giàu bởi... đẩy đưa!
Dự án thấy toàn con, cháu cụ!
Quỹ công xem giống oản, xôi chùa!
Tham nhũng do người tham hoá nhũng!
Được thua thiếu bạc được thành thua!
Quan không ăn uống sao quan lớn!
Sống chẳng vì ai sống cũng thừa!
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Sống thừa!

Đầy tớ sang giàu chủ lại chưa!
Cổ kim mới thấy chuyện đòng đưa!
Chia bôi dự án toàn con cụ!
Thậm thụt quỹ công, giống oản chùa!
Tham nhũng do người tham hoá nhũng!
Được thua thiếu bạc được thành thua!
Quan không ăn uống sao quan lớn!
Sống chẳng vì ai sống cũng thừa!

(Sửa lại bài hoạ trên)

Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

http://sohanews2.vcmedia.vn/zoom/660_360/2013/anoan-6457c-crop1385030608841p.jpg

THỪA THẬT

Này đáo tụng đình đã biết chưa
Đã vương vào đó bạc mau đưa
Già đòn non nhẽ xưa nay thế
Bẻ măng mượn gió đỡ công chùa
Tắc kỳ ngôn lộ anh cu Chấn
Mười năm đằng đẳng phải xin thua
Xúi nguyên dục bị à ra vậy
Ba ông tố tụng* một chữ …thừa…!


lnp
*  Toà, Viện, Điều tra
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Sống thừa!

Xưa nay vẫn thế, rõ mà... chưa!
Đầy tớ sang giàu bởi... đẩy đưa!
Dự án thấy toàn con, cháu cụ!
Quỹ công xem giống oản, xôi chùa!
Tham nhũng do người tham hoá nhũng!
Được thua thiếu bạc được thành thua!
Quan không ăn uống sao quan lớn!
Sống chẳng vì ai sống cũng thừa!

trung 30

BIẾT THỪA !

Đớp mãi ăn hoài đã dủ chưa ?
Không ăn sao lại có người đưa.
Người đưa cũng xén nơi tiền đút,
Tiền đút thì moi ở bạc chùa.
Đục khoét bạc chùa nên nước thiệt,
Xẽo xà của nước ắt dân thua,
Dân mà thua mãi thì dân oán,
Dân oán thì sao ? Đã biết thừa !

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Ngày về

Bên này, bên ấy có đâu xa
Mỗi chuyến đò ngang nhà đến nhà
Đôi đứa nỗi lòng chưa dám mở
Một ngày khói lửa bỗng lan qua
Dòng ngăn Bến Hải bờ thăm thẳm
Sóng cuộn Hiền Lương mắt nhạt nhoà
Giải phóng anh về nơi xóm cũ
Thẫn thờ bên nấm mộ đầy hoa!

Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Ngày về

Bên này, bên ấy có đâu xa
Mỗi chuyến đò ngang nhà đến nhà
Đôi đứa nỗi lòng chưa dám mở
Một ngày khói lửa bỗng can qua
Dòng ngăn Bến Hải bờ thăm thẳm
Sóng cuộn Hiền Lương mắt nhạt nhoà
Giải phóng anh về nơi xóm cũ
Thẫn thờ bên nấm mộ đầy hoa!
Trung 30

KỈ NIỆM

Nhớ làm chi nữa chuyện xưa xa,
Bến nước đò ngang kỉ niệm nhà.
Tóc bạc nhưng tình xưa vẫn thắm,
Da mồi mà nghĩa cũ chưa qua.
Hiền Lương cầu ấy phơi sương gió,
Bến Hải quê xa thấm lệ nhoà.
Nấm mộ cỏ vàng xương chắc nát,
Lạc loài nhang nén với chùm hoa.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 76 trang (756 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] ... ›Trang sau »Trang cuối