Trang trong tổng số 3 trang (25 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiềng Đức

VĂN HÓA LÀ HẠNH PHÚC

Có văn hóa vậy mà đơn giản
Trên hết là tình người… thực tâm
Sống đẹp với nhau… gieo đạo đức
Gia đình hạnh phúc chẳng mê lầm

Có văn hóa mới được duyên lành
Phúc đức lần hồi tự phát sinh
Văn hóa… cội nguồn đời hạnh phúc
Nghĩa tình sâu lắng… tâm yên bình…

Google/Translate

HAPPINESS IS A CULTURE

There are cultures so that simple
Above all, love of the heart ...
Beautiful living together ... sowing moral
Family not happy delusions

There is a new culture is your affinity
Faith was being incurred in order
Cultural life source of happiness ...
This means deep love ... peace ... mind
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Chất lượng cuộc sống

Nâng cao chất lượng là tăng phẩm
Cuộc sống tâm linh quả diệu kì
Phẩm chất con người là đức hạnh
Giản đơn như thế… chẳng hoài nghi

Hối lỗi, sửa sai là chính đạo
Bản thân soi rọi… việc hàng ngày
Vô minh xa lánh… tâm trong sáng
Hạnh phúc cuộc đời cứ thẳng ngay…

Thiềng Đức-4/6/2012

Google dịch...

Quality cuoc song

Nẵng cao quality is Tặng phẩm
Conversation SONG TÂM linh results Diệu kì
Phẩm quality con user is Đức Hạnh
Simple menu as thế ... chang hoài nghi

Hơi error, edit sai is the main Đạo
Bản body soi roi ... job rows date
Vô minh xa lanh ... Tâm in Light
Hạnh phúc Cuộc change ngay thang cu ...

Sorry... TĐ sẽ dịch lại sau...
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Chuyện cổ tích thời Trung cổ

Tội diệt chủng là tội bách ác (1)
Xử thằng con… bảo bố vô can
Ai làm nấy chịu là theo luật
Xúi giục trẻ con… thật dã man

Thằng con ngu dốt lại ranh ma
Nhắm mắt làm theo tợ điếc mù
Lồng lộng lưới trời không chạy thoát
Thằng cha lọt tội… hắn là cha…

Thiềng Đức-10/6/2012
(1) tội thập ác (theo Phật pháp)
-----------------
Google / translate

Fairytale medieval

Crime of genocide is evil cypress (1)
Handling father son ... sure innocent
Who is doing this under the law
Inciting a child ... it was brutal

Stupid son back devious
Blindly follow the blind deaf sight
Long Long it did not escape the net
Offenses fall guy ... he is the father ...
-----------------------------
-sẽ chỉnh sửa sau... sorry...
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

-Nói mãi…

“Vốn ăn cướp” của các quan tham
“Vốn tự có” trời cho… của em
So sánh mần chi chuyện đạo đức
Biết rồi, khổ lắm… nói thì làm…

Các anh nhà báo hay dòm ngó
Chuyện của các em nhỏ xíu xiu
Bọn cướp ngày đêm đều ác quỷ
Làm sao sánh được với nàng Kiều…

Thiềng Đức-11/6/2012

TĐ thử dịch

-Speaking forever ...

"Robbery capital" of corrupt officials
"Own capital" of the sky for me ...
How can you compare just about ethics
I know, I know ... said you do now...

The journalists expressed an interest in him
Our stories are tiny
Night and day pirates are evil
How can you compare with Kieu girl ...
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Thiềng Đức đã viết:
Chất lượng cuộc sống

Nâng cao chất lượng là tăng phẩm
Cuộc sống tâm linh quả diệu kì
Phẩm chất con người là đức hạnh
Giản đơn như thế… chẳng hoài nghi

Hối lỗi, sửa sai là chính đạo
Bản thân soi rọi… việc hàng ngày
Vô minh xa lánh… tâm trong sáng
Hạnh phúc cuộc đời cứ thẳng ngay…

Thiềng Đức-4/6/2012

Google dịch...

Quality cuoc song

Nẵng cao quality is Tặng phẩm
Conversation SONG TÂM linh results Diệu kì
Phẩm quality con user is Đức Hạnh
Simple menu as thế ... chang hoài nghi

Hơi error, edit sai is the main Đạo
Bản body soi roi ... job rows date
Vô minh xa lanh ... Tâm in Light
Hạnh phúc Cuộc change ngay thang cu ...

Sorry... TĐ sẽ dịch lại sau...
TĐ tạm dịch lại...

Quality of life

Improving product quality is increased
Results spiritual life miracles
Human qualities as virtue
Simple as that ... no doubt

Repentance, is the director of correction
Itself illuminates the daily ...
Ignorance clear mind away ...
Happiness straight every day life ...
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Thiềng Đức đã viết:
VĂN HÓA LÀ HẠNH PHÚC

Có văn hóa vậy mà đơn giản
Trên hết là tình người… thực tâm
Sống đẹp với nhau… gieo đạo đức
Gia đình hạnh phúc chẳng mê lầm

Có văn hóa mới được duyên lành
Phúc đức lần hồi tự phát sinh
Văn hóa… cội nguồn đời hạnh phúc
Nghĩa tình sâu lắng… tâm yên bình…

Google/Translate

HAPPINESS IS A CULTURE

There are cultures so that simple
Above all, love of the heart ...
Beautiful living together ... sowing moral
Family not happy delusions

There is a new culture is your affinity
Faith was being incurred in order
Cultural life source of happiness ...
This means deep love ... peace ... mind
TĐ dịch lại...

A cultured life is the happiness

A cultured man is so that simple
Above all is the man-love… with the sincerity ...
Beautiful living together ... sowing moral
Happy family It’s not delirious

A cultured life have a good fate
Happiness and virtue was being incurred in order
Cultured life’s the source of happiness ...
Deep love... peace mind
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Thiềng Đức đã viết:
-Nói mãi…

“Vốn ăn cướp” của các quan tham
“Vốn tự có” trời cho… của em
So sánh mần chi chuyện đạo đức
Biết rồi, khổ lắm… nói thì làm…

Các anh nhà báo hay dòm ngó
Chuyện của các em nhỏ xíu xiu
Bọn cướp ngày đêm đều ác quỷ
Làm sao sánh được với nàng Kiều…

Thiềng Đức-11/6/2012

TĐ thử dịch

-Speaking forever ...

"Robbery capital" of corrupt officials
"Own capital" of the sky for me ...
How can you compare just about ethics
I know, I know ... said you do now...

The journalists expressed an interest in him
Our stories are tiny
Night and day pirates are evil
How can you compare with Kieu girl ...

Bầu sữa mẹ… em bảo “tốt khoe”                                        Hoa khôi, người mẫu… dễ buôn hoa                        
Chân dài “ vốn có” càng cao giá                                  
Tình bán ngàn đô… vượt mọi nghề

Vốn ăn cướp… chẳng tiếc gì đâu                              
“Đầy tớ”, đại gia cũng một tàu                             
Rửng mỡ như heo… săn của lạ                        
Thừa vốn mua tiên… xã hội đau!!!

Her bust for baby... she said "good show"
Beauty queen, model ... can easily prostitude oneself
Long legs "inherent" cost more
Love selling for thousands of dollars... beyond all occupations

Capital robbery ... They spend no regret
"Servants", giants are the same in the stable  
To be stired up as pigs ... hunting the rare girls
Waste of money can buy fairy… the society's broken-hearted
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Một chút suy tư về cần kiệm.

Bản chất hẹp hòi… chả biết ai                                                          
Vì mình hơn cả, khó vì người                                                            
Hẹp hòi dẫn đến dường tư lợi                                                             
Quả báo nhãn tiền… phải họa tai

Lãnh đạo hẹp hòi sẽ chết dân                                                       
Chỉ vì bộ phận, bởi lòng tham                                                  
Chia nhau quyền lợi… hầu vơ vét                                 
Bỏ hết ngoài tai… chuyện kiệm cần…
----------------------------------
A little reflection on the thrift

The nature of narrow-minded ... they don’t know who
By oneself the most, not by the community-spirit
The narrow-minded men lead to the self-interest
Retribution before one’s eyes… will get disasters

Narrow-minded leaders kill people
Just by the parts, by the greed
Shared interests ... for to loot
Out of ears ... the industrious and thrifty matter ...
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

-Sau khi chỉnh lý... Thanks.

Học bài đạo đức

Bản chất hẹp hòi… chả biết ai                     
Vì mình hơn cả, chẳng vì người                     
Hẹp hòi dẫn đến dường tư lợi                       
Quả báo nhãn tiền… phải họa tai

Lãnh đạo hẹp hòi sẽ chết dân                         
Chỉ vì bộ phận, bởi lòng tham                         
Chia nhau quyền lợi… hầu vơ vét                   
Bỏ hết ngoài tai… chuyện kiệm cần

Người không cần kiệm… không liêm chính                            
Nhân quả tự nhiên… chẳng thể nhầm                                Chuyện “chí  công vô tư”… khó lắm                                      Có đâu đạo đức… kẻ vô tâm!!…

Thiềng Đức - 15/8/2012

To learn the morals lesson

The nature of narrow-minded... they don’t know who
By oneself the most, not by the community-spirit
The narrow-minded men lead to the self-interest
Retribution before one’s eyes… will get disasters

Narrow-minded leaders kill people
Just by the parts, by the greed
Shared interests ... for to loot
Get out of ears…  industrious and thrifty issues ...

The man not being industrious and thrifty  won’t honest                    
Quite natural cause and effect … it isn’t to confuse                           
The quality of public-spirited and selfless… it’s very difficult                                                              The virtue! It’s impossible… about a conscienceless person…
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Luận bàn về thân xác                                       
(sau cơn bệnh zona)

Thân xác này là vốn của ta
Cha sanh mẹ đẻ… đức ông bà
Ốm đau, khỏe mạnh do gìn giữ
Phí phạm thân gầy… sớm hóa ma

Mỗi người nhờ phúc của gia đình
Xấu tốt, giàu nghèo tự nảy sinh
Cộng nghiệp vô hình luôn bám chặt
Vô thường biến đổi mọi sanh linh

Thân xác rồi về nơi cát bụi
Muôn đời quy luật chẳng chừa ai
Sinh ra, bệnh lão… thân đau đớn
Mới thấm sâu thêm… chuyện kiếp người…

Google / translate

Discussion of body
(after a bout of shingles)

This body is our capital
Native born father ... his ancestors
Sick or healthy by keeping
Early wasted body had ... ma

Each family by being
Good bad, rich and poor self arise
Industry invisible always hold
Impermanent change all spiritual beings

Body and where the dust
Eternal laws did not leave anyone
Born, sick old ... body pain
Penetrate more deeply about human life ...
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối