Trang trong tổng số 7 trang (70 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Bạn có nên ép vần quá như thế này không? Nếu chỉ đề nhằm mục đích cho hàng dọc hàng ngang hàng chéo giống nhau về số chữ mà làm lặp chữ của lục bát thì cũng chẳng nên. Với lại, một số câu chẳng dính dáng gì tới hàng dọc, ngang, chéo mà bạn lại gieo vần lặp nữa.

À, xin lỗi, đáng lẽ phải gọi là anh! :-P
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Độc Cô Nhạn

Phụng vũ cửu thiên đã viết:
Bạn có nên ép vần quá như thế này không? Nếu chỉ đề nhằm mục đích cho hàng dọc hàng ngang hàng chéo giống nhau về số chữ mà làm lặp chữ của lục bát thì cũng chẳng nên. Với lại, một số câu chẳng dính dáng gì tới hàng dọc, ngang, chéo mà bạn lại gieo vần lặp nữa.

À, xin lỗi, đáng lẽ phải gọi là anh! :-P
Nếu vậy thì thể loại này không được khả thi cho lắm ! hicx.. hicx...
http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChuKyDocCoNhan.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Độc Cô Nhạn

Đã sửa lại :

http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChoiChu00-1.jpg

-> mọi người thấy như thế nào ?
http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChuKyDocCoNhan.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Độc Cô Nhạn

Đã sửa lại :

http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChoiChu02-1.jpg

-> mọi người thấy như thế nào ?
http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChuKyDocCoNhan.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Độc Cô Nhạn

Đã sửa lại :

http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChoiChu01.jpg

-> mọi người thấy như thế nào ?
http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChuKyDocCoNhan.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Độc Cô Nhạn

Đã sửa lại :

http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChoiChu04-1.jpg

-> mọi người thấy như thế nào ?
http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChuKyDocCoNhan.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Độc Cô Nhạn

Đã sửa lại :

http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChoiChu03-1.jpg

-> mọi người thấy như thế nào ?
http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChuKyDocCoNhan.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Độc Cô Nhạn

Đây là bài thứ 6 :

http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChoiChu05.jpg
http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChuKyDocCoNhan.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Không hiểu sao mấy bài của anh vẫn lặp ở cặp lục bát thứ ba nhỉ?
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Độc Cô Nhạn

Phụng vũ cửu thiên đã viết:
Không hiểu sao mấy bài của anh vẫn lặp ở cặp lục bát thứ ba nhỉ?
Cám ơn sự góp ý của em.. Anh sẽ nghiên cứu sửa lại !
http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChuKyDocCoNhan.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (70 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối