Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nghia Hoa

phamanhoa đã viết:
Quang Tri đã viết:
CHẲNG THỎA
(Lâu không gặp Phamanhoa)

Đặng tiểu Bình rồi Tập cận Bình
Cái nòi bành trướng thiếu văn minh
Thằng xâm biên giới trêu hùm xám
Đứa chiếm biển khơi dọa cá kình
Mấy kiếp xương phơi thua chẳng thỏa
Bao đời mất xác nợ còn sinh
Bá vương mộng hảo quân ăn cướp
Gây gỗ lân bang thật bực mình.

L.K.H  22/5/2014

MUỐN AN BÌNH!?

Làm sao có được sự an bình,
Khi bạn với thằng dạ bất minh.
Hữu nghị đầu môi đầy vuốt hổ
Bang giao chót lưỡi lắm vây kình.
Thoát Hoan chui ống xin cầu sống
Sĩ Nghị leo thành mong được sinh.
Biết vậy nhưng lòng tham quỉ quyệt,
Sáng xoa chiều đấm phải lo mình.

Út xe ôm[/quote]

ẮT BỎ MÌNH

Nam quốc đang vui cảnh thái bình,
Bỗng loài quỷ dữ chốn u minh.
Hung hăng lấn chiếm như ưng khuyển,
Ngạo ngược xăm lăng giống ngạc kình.
Hãy nhớ biển Đông nhiều cửa tử,
Đừng quên ải Bắc ít đường sinh.
Câu thơ giữ nước còn sang sảng,
Nghịch lỗ vào đây ắt bỏ mình.

phamanhoa[/quote]

      LỜI THỀ MỚI

Bao năm chống giặc để yên bình
Con cháu của Người (Hồ Chí Minh)
Mấy lúc xung phong vào đánh hổ
Nhiều khi lại sống với loài kình*
Bao nhiêu chiến sỹ thề Quyết tử
Hàng vạn anh hùng đảm Nước sinh
Bành trướng thời nay vào  lấn chiếm
Dân thề quyết chống giặc quên mình.
--------------
*Các chiến sỹ hoạt động trong lòng địch

                          NGHĨA HOÀ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

Cám ơn các nhà Đường thi, bài hoạ nào cũng tuyệt vời.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Lê kinh Huyền đã viết:
Thi Hoàng đã viết:Vấn vương

Đến trường sáng sáng đã thôi rồi
Vẫn vọng đâu đây trống đổ hồi
Nhớ lắm đàn em trong sáng mắt
Yêu hoài bè bạn rạng làn môi
Đưa đò lưu luyến bao ngày tháng
Truyền đạo vấn vương cả một đời
Con tạo xoay vần sao quá vội
Bằng lăng lại tím một chân trời..!

L.K.H  18/5/2014

Nhớ

Vấn vương thôi cũng phải chia tay
Cái nghiệp mình theo đuổi bấy nay
Chở khách bao lần không tính tháng
Sang sông nhiều bữa kể chi ngày
Tu tâm tích đức luôn mài miệt
Luyện trí rèn tài chẳng hết say
Những việc đã làm sao nói hết
Nghỉ hưu nhớ lắm cái nghề thầy.

25.5.2014 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

CHẲNG THỎA

Đặng tiểu Bình rồi Tập cận Bình
Cái nòi bành trướng thiếu văn minh
Thằng xâm biên giới trêu hùm xám
Đứa chiếm biển khơi dọa cá kình
Mấy kiếp xương phơi thua chẳng thỏa
Bao đời mất xác nợ còn sinh
Bá vương mộng hảo quân ăn cướp
Gây gỗ lân bang thật bực mình.

L.K.H  22/5/2014

MUỐN AN BÌNH!?

Làm sao có được sự an bình,
Khi bạn với thằng dạ bất minh.
Hữu nghị đầu môi đầy vuốt hổ
Bang giao chót lưỡi lắm vây kình.
Thoát Hoan chui ống xin cầu sống
Sĩ Nghị leo thành mong được sinh.
Biết vậy nhưng lòng tham quỉ quyệt,
Sáng xoa chiều đấm phải lo mình.

Út xe ôm

ẮT BỎ MÌNH

Nam quốc đang vui cảnh thái bình,
Bỗng loài quỷ dữ chốn u minh.
Hung hăng lấn chiếm như ưng khuyển,
Ngạo ngược xăm lăng giống ngạc kình.
Hãy nhớ biển Đông nhiều cửa tử,
Đừng quên ải Bắc ít đường sinh.
Câu thơ giữ nước còn sang sảng,
Nghịch lỗ vào đây ắt bỏ mình.

phamanhoa

      LỜI THỀ MỚI

Bao năm chống giặc để yên bình
Con cháu của Người (Hồ Chí Minh)
Mấy lúc xung phong vào đánh hổ
Nhiều khi lại sống với loài kình*
Bao nhiêu chiến sỹ thề Quyết tử
Hàng vạn anh hùng đảm Nước sinh
Bành trướng thời nay vào  lấn chiếm
Dân thề quyết chống giặc quên mình.
--------------
*Các chiến sỹ hoạt động trong lòng địch

                          NGHĨA HOÀ

U minh

Mồm loa mép giải nói hòa bình
Lòng dạ sói lang chứa bất minh
Hàng xóm lân bang tìm cách khoét
Bàn dân thiên hạ mãi gây kình
Khi nghèo hảo hảo lời xu nịnh
Lúc có hung hăng gây sự sinh
Cái giống tham lam không thể đổi
Mình to óc lép sống u minh

L.K.H  26/5/2014

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Lê kinh Huyền đã viết:

CHẲNG THỎA

Đặng tiểu Bình rồi Tập cận Bình
Cái nòi bành trướng thiếu văn minh
Thằng xâm biên giới trêu hùm xám
Đứa chiếm biển khơi dọa cá kình
Mấy kiếp xương phơi thua chẳng thỏa
Bao đời mất xác nợ còn sinh
Bá vương mộng hảo quân ăn cướp
Gây gỗ lân bang thật bực mình.

L.K.H  22/5/2014

MUỐN AN BÌNH!?

Làm sao có được sự an bình,
Khi bạn với thằng dạ bất minh.
Hữu nghị đầu môi đầy vuốt hổ
Bang giao chót lưỡi lắm vây kình.
Thoát Hoan chui ống xin cầu sống
Sĩ Nghị leo thành mong được sinh.
Biết vậy nhưng lòng tham quỉ quyệt,
Sáng xoa chiều đấm phải lo mình.

Út xe ôm

ẮT BỎ MÌNH

Nam quốc đang vui cảnh thái bình,
Bỗng loài quỷ dữ chốn u minh.
Hung hăng lấn chiếm như ưng khuyển,
Ngạo ngược xăm lăng giống ngạc kình.
Hãy nhớ biển Đông nhiều cửa tử,
Đừng quên ải Bắc ít đường sinh.
Câu thơ giữ nước còn sang sảng,
Nghịch lỗ vào đây ắt bỏ mình.

phamanhoa

      LỜI THỀ MỚI

Bao năm chống giặc để yên bình
Con cháu của Người (Hồ Chí Minh)
Mấy lúc xung phong vào đánh hổ
Nhiều khi lại sống với loài kình*
Bao nhiêu chiến sỹ thề Quyết tử
Hàng vạn anh hùng đảm Nước sinh
Bành trướng thời nay vào  lấn chiếm
Dân thề quyết chống giặc quên mình.
--------------
*Các chiến sỹ hoạt động trong lòng địch

                          NGHĨA HOÀ

U minh

Mồm loa mép giải nói hòa bình
Lòng dạ sói lang chứa bất minh
Hàng xóm lân bang tìm cách khoét
Bàn dân thiên hạ mãi gây kình
Khi nghèo hảo hảo lời xu nịnh
Lúc có hung hăng gây sự sinh
Cái giống tham lam không thể đổi
Mình to óc lép sống u minh

L.K.H  26/5/2014

KHUYẾN CÁO

Đặng, Tập chi chi cũng lũ Bình,
Đường, Nguyên, Tống, Mãn khác chi Minh.
Thiên triều vạn thuở tâm ham chiếm,
Đại hán ngàn năm trí thích kình.
Đất Việt luôn ngời lòng trọng nghĩa,
Trời Nam mãi sáng đức thương sinh.
Giàn khoan, hải giám nên mau biến,
Kẽo lũ cuồng điên khó giữ mình.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa

Rất cảm ơn cả hai bài xướng và đáp của nhà thơ Lê  Kinh Huyền (KÌNH)
         Chúc hai bác và gia đình vui khoẻ hạnh phúc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

@ Kính mời Bác LKH cốc ca phê sáng nhé.

NGỤY QUÂN TỬ

Thằng Tàu trong bụng lắm mưu thâm,
Khi đánh công khai lúc phá ngầm.
Miệng niệm nam mô, lừa lắm chúng,
Tay cầm mã tấu, hại nhiều dân.
Mua càn nông sản: quân gian tặc,
Vét sạch tài nguyên: bọn ác nhân.
Bịa chuyện lưỡi bò hòng liếm láp,
Gian tà ngữ ấy ắt tan thân.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10176152_808637182481101_7977811582038014170_n.jpg
 
ẢI CHI LĂNG
Quế Hằng

Hùng vĩ Chi Lăng chốn ải quan
Điệp trùng tiên cảnh cõi trần gian
Hai bên vách đứng phơi lưng đá
Một nẻo đường cong khuất mỏm ngàn
Mấy bận giặc pha đà chẳng thoát
Bao lần cướp tới đã không toàn
Ống đồng đâu có mà chui mãi
Nhớ kỹ đừng quên kẻo khóc than

CHI LĂNG

Chi Lăng, ải ấy chốn hùng quan,
Nghe tiếng, kinh tâm bọn ác gian.
Dã quỷ vật vờ lay chiến địa,
Cô hồn vất vưởng động truông ngàn.
Quân vào mấy bận thân không vẹn,
Tướng đên bao phen mạng chẳng toàn.
Chiến tích ngàn năm còn hiển hách,
Đêm về vọng mãi tiếng rên than.

phamanhoa


Đất Việt ngàn năm vững

Đất Việt lung linh lắm cảnh quan
Vừa là tiên cảnh vừa ngăn gian
Liễu Thăng đầu rớt nơi biên ải
Thôi Tụ tay xiềng chốn núi ngàn
Chết trận Lương Minh còn khiếp vía
Chầu “ Thiên” Mộc Thạnh thây không toàn
Vua Lê - Đất Việt ngàn năm vững
Khiếp đảm nhà Minh mãi khóc than.

L.K.H  5/6/2014

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

NGẠO ĐỜI

Ngạo đời ta vẫn mãi lần khân
Chẳng sợ gì ai giữa cõi trần
Sáng dậy phở bò chơi đẫy bát
Trưa về bún chả chén gần cân
Dân tình mặc xác điều hơn thiệt
Thế thái kệ thây việc tảo tần
Sống gữi bụi trần thêm mấy độ
Lang thang cho hết cõi phù vân.

L.K.H 10/6/2014

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tongtranlu

Tống Trần Lự viết

TIẾP BẠN THƠ
(Vui tý-Thay LKH)

Sáng nay Hà nội đến thăm nhà
Tống Lự Sài gòn chữa kịp ra
Gọi vợ vợ còn đi ẳm cháu
Hỏi dâu dâu bận dạy trường xa
Bạn Thơ-Thần Thánh-đâu cần cốc
Thi Phú-Thanh Cao-chỉ thích "ca"
Mấy độ bia hơi Huyền lẫn tránh
Tri âm,tri kỷ hiểu cùng ta.

 14/6/2014
  TTL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối