Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phamanhoa

@ Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin,trong phiên họp ngày 15-9-2014 của Uỷ Ban Tư Pháp Quốc Hội, Ông Nguyễn văn Hiện, chủ nhiệm Uỷ ban này đã đặt vấn đề :"Sao tham nhũng bị tâm thần nhiều thế ?" Câu hỏi thật không khó trả lời chút nào và PAH tức cảnh sinh tỉnh, có bài thơ sau :

BỆNH KHÔNG LẠ

Mỗi lúc thanh tra doạ nắn gân,
Quan tham bỗng mắc chứng tâm thần.
Làm xàm miệng nói vờ ngơ phách,
Quờ quạng tay vung giả giả bại thân.
Chước quỷ vụng về lừa phép nước,
Mưu ma thô thiển bịp lòng dân.
Đâu hay thiên lý luôn lồng lộng,
Sẽ tiệt tru bầy chó đớp phân.

phamanhoa

@ Lâu rồi không mời Bác Huyền uống trà đá Nam kỳ,hôm nay xin Bác vui lòng xơi một cốc nhé.

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

phamanhoa đã viết:

@ Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin,trong phiên họp ngày 15-9-2014 của Uỷ Ban Tư Pháp Quốc Hội, Ông Nguyễn văn Hiện, chủ nhiệm Uỷ ban này đã đặt vấn đề :"Sao tham nhũng bị tâm thần nhiều thế ?" Câu hỏi thật không khó trả lời chút nào và PAH tức cảnh sinh tỉnh, có bài thơ sau :

BỆNH KHÔNG LẠ

Mỗi lúc thanh tra doạ nắn gân,
Quan tham bỗng mắc chứng tâm thần.
Làm xàm miệng nói vờ ngơ phách,
Quờ quạng tay vung giả giả bại thân.
Chước quỷ vụng về lừa phép nước,
Mưu ma thô thiển bịp lòng dân.
Đâu hay thiên lý luôn lồng lộng,
Sẽ tiệt tru bầy chó đớp phân.

phamanhoa

@ Lâu rồi không mời Bác Huyền uống trà đá Nam kỳ,hôm nay xin Bác vui lòng xơi một cốc nhé.[/quote]

LÊN GÂN

Để lâu thỉnh thoảng lại lên gân
Ra vẽ kỹ cương vững sắc thần
Án lớn quan tham còn bỏ ngõ
Tội to lạm nhũng vẫn yên thân
Rút cây rừng động sai lòng trẫm
Bắt hổ nanh nhe kệ ý dân
Phe nhóm bây giờ như lũy thép
Rồi ra mọi thứ sẽ thành phân .

L.K.H  17/9/2014

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

http://dantri4.vcmedia.vn/x6yccccccccccccgLlrJ/Image/2014/09/mh_duan-e935a.jpg

Theo báo Dân Trí ngày 22/9/2014:
- Ngày 5/10/2009 Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả được Ông Hồ Nghĩa Dũng phê duyệt
- Ngày 6/10/2009 Ông H.N.D ký Q.Đ chỉ định CT Cổ Phần đầu tư Đèo Cả thực hiện Dự án.
Sau 8 tháng nghỉ hưu H.N.D trở thành thành viên HĐQT của CT C. phần Đèo Cả…!

HỎI BAO CÔNG

Vốn nguyên bộ trưởng bộ giao thông
Nghĩa Dũng cao tay lót sẵn đường
Vừa ký đầu tư dự án lớn
Quyết ngay chỉ định kẻ thi công
Về hưu không nghỉ vào “Đèo Cả”
Nhảy phốc lên làm ở Hội đồng
Chước quỷ ăn sâu vào trí não
Mưu ma bám chặt tận trong lòng
Quan tham phơi mặt thật trơ tráo
Hỏi lão Bao Công có biết không ?

22/9/2014

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Theo báo Dân Trí ngày 22/9/2014:
- Ngày 5/10/2009 Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả được Ông Hồ Nghĩa Dũng phê duyệt
- Ngày 6/10/2009 Ông H.N.D ký Q.Đ chỉ định CT Cổ Phần đầu tư Đèo Cả thực hiện Dự án.
Sau 8 tháng nghỉ hưu H.N.D trở thành thành viên HĐQT của CT C. phần Đèo Cả…!

HỎI BAO CÔNG

Vốn nguyên bộ trưởng bộ giao thông
Nghĩa Dũng cao tay lót sẵn đường
Vừa ký đầu tư dự án lớn
Quyết ngay chỉ định kẻ thi công
Về hưu không nghỉ vào “Đèo Cả”
Nhảy phốc lên làm ở Hội đồng
Chước quỷ ăn sâu vào trí não
Mưu ma bám chặt tận trong lòng
Quan tham phơi mặt thật trơ tráo
Hỏi lão Bao Công có biết không ?

22/9/2014

TƯỚNG GIỎI
Chỉ có lão Huyền là chẳng thông,
Tham quan luôn thủ phải lo đường,
Vì làm Bộ trưởng còn thiếu bạc.
Nên đến chân đèo lượm ít đồng.
Chước quỉ bày ra găm chặt dạ
Mưu sâu luôn sẵn tại trong lòng
Nước Nam sinh sản nhiều tài lạ.
Vô sĩ da dày có biết không?
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:

Theo báo Dân Trí ngày 22/9/2014:
- Ngày 5/10/2009 Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả được Ông Hồ Nghĩa Dũng phê duyệt
- Ngày 6/10/2009 Ông H.N.D ký Q.Đ chỉ định CT Cổ Phần đầu tư Đèo Cả thực hiện Dự án.
Sau 8 tháng nghỉ hưu H.N.D trở thành thành viên HĐQT của CT C. phần Đèo Cả…!

HỎI BAO CÔNG

Vốn nguyên bộ trưởng bộ giao thông
Nghĩa Dũng cao tay lót sẵn đường
Vừa ký đầu tư dự án lớn
Quyết ngay chỉ định kẻ thi công
Về hưu không nghỉ vào “Đèo Cả”
Nhảy phốc lên làm ở Hội đồng
Chước quỷ ăn sâu vào trí não
Mưu ma bám chặt tận trong lòng
Quan tham phơi mặt thật trơ tráo
Hỏi lão Bao Công có biết không ?

22/9/2014

TƯỚNG GIỎI
Chỉ có lão Huyền là chẳng thông,
Tham quan luôn thủ phải lo đường,
Vì làm Bộ trưởng còn thiếu bạc.
Nên đến chân đèo lượm ít đồng.
Chước quỉ bày ra găm chặt dạ
Mưu sâu luôn sẵn tại trong lòng
Nước Nam sinh sản nhiều tài lạ.
Vô sĩ da dày có biết không?
Út xe ôm

@ Chu choa ! Lão LKH chơi trò "đường thi thập cú" rồi khoe là rượu "thập toàn đại bổ" làm PAH tưởng bỡ.May là chưa hụt hơi mà chết vì lũ sâu mọt này, chắc cũng nhờ phước đức ông bà để lại mới thoát hiểm được đấy !

BÁI PHỤC ÔNG

Bao Công sống lại dễ gì thông,
Thuở ấy chưa ai biết dọn đường.
Diệu kế "bày mâm" là tuyệt phẫm,
Thần mưu "lót ổ" quả kỳ công.
Tâm hôn khiến mõm ham xơi bạc,
Dạ ám xui tay thích ẳm đồng.
Bởi lúc còn oai mà thối dạ,
Nên khi mất chức ắt tanh lòng.
Hoá thân chuột bọ thành sâu mọt,
Đớp bẩn ăn dơ thoả chí không ?

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia HoaVÃN CẢNH TÂY HỒ

Lâu rồi mới vãn cảnh Tây Hồ
Cảnh đẹp nên thơ đất Thủ đô
Chúm chím nhị Sen còn ẩn náu
Loà xòa cánh Phượng đã đem phô
Thi nhân mặc sức tung vần mộng
Thực khách thỏa lòng chọn món mơ
Ngày hết mọi người ngơ ngẩn đứng
Vẫn còn như  thấy sóng lô nhô
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/7408_447456855392277_5051760051217205858_n.jpg?oh=6a3081a508e0ce07a5f669eaca978f55&oe=54D07652&__gda__=1422001593_e76c74a07b69d79d3a480e4daba45f58
( Công viên T.P Hà Tĩnh )

THANH THẢN THIỀN

Sáng ra xe đạp phượt công viên
Đón ánh bình minh thở khí hiền
Cây đứng vẫy chào theo lối thẳng
Hoa vươn dâng sắc trải miên miên
Hưu nhàn rong ruỗi tênh tênh nhẹ
Tuổi hạc thả hồn thanh thản thiền
Bổng lộc trời ban ta cứ hưởng
Không khanh chẳng tướng khác gì tiên...

L.K.H
30/9/2014

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

CHÁN RỒI

Thi viện giờ đây đã chán rồi
Mười người vào mạng chín người thôi
Lơ thơ bóng liễu xa ngày hội
Lác đác tùng quân bỏ cuộc chơi
Gác bút thêm buồn khi gió lạnh
Buông vần hẩng hụt lúc mưa rơi
Bạn bè đâu tá dần xa khuất
Để lại trong ta khoảng trống trời..!

L.K.H  1/10/2014

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Lê kinh Huyền đã viết:

CHÁN RỒI

Thi viện giờ đây đã chán rồi
Mười người vào mạng chín người thôi
Lơ thơ bóng liễu xa ngày hội
Lác đác tùng quân bỏ cuộc chơi
Gác bút thêm buồn khi gió lạnh
Buông vần hẩng hụt lúc mưa rơi
Bạn bè đâu tá dần xa khuất
Để lại trong ta khoảng trống trời..!

L.K.H  1/10/2014

SẠCH RỒI

Thi viện hôm nay tạm sạch rồi,
Không còn quảng cáo viết lôi thôi.
Dạy nghề cua gái mưu ma xuất,
Chỉ cách lừa trai chước quỷ chơi.
Chỗ kín chưa hồng rồi sắc đổi,
Mùi hôi quá nặng sẽ hương rơi.
Sân chơi trở lại thời tao nhã,
Thơ rộn đơm hoa rợp đất trời.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Bài xướng :ơ/color]

        NHẮN KẺ TỰ CAO

Mấy lời   nhắn nhủ    tới  cô  ki
Rượu cũ  chua hôi  chẳng thú gì
Sau    cửa   rậm    rì    đầy   gián   rết
Ngoài sân  vương vãi  lắm  khoai bi
Vườn  xưa  cằn  cỗi    khô  mùi  quế ?
Ngõ    cũ  nhăn  nheo  ướt  nhựa  si
Biết  phận  đừng  nên to tiếng  nữa
Tự  cao  tự  đại   có  ra  chi  ?


                            Ngày  01/10/2014
       Đã lâu đệ chưa sang thăm thi huynh , hôm nay có tứ thơ mới, kính mời thi huynh hoạ cho vui . Kính chúc thi huynh vui khoẻ , bách niên giai lão !
                                                      Quang Chính
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối