Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/06/30/353b0ad3214cb7.img.jpg

THẢ ÂN TÌNH
( Xin lỗi các bạn tôi sửa lại bài "ẨM ƯƠNG" vì bị lỗi vận )

Vào khám mà còn được nhân lương*
Đời nay lắm chuyện thật không lường
Thế ra vẫn có người ưu ái
Ừ nhĩ đang còn kẻ vấn vương
Trả nghĩa tớ thầy thời một lũ ?
Đền ơn huynh đệ thưở chung phường ?
Bao nhiêu cảnh đói sao không nghĩ
Lại thả ân tình kẻ bất lương ???

*Dương chí Dũng được nhận lương 2 năm vô khám!

L.K.H  3/7/2014

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Lê kinh Huyền đã viết:

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/06/30/353b0ad3214cb7.img.jpg

THẢ ÂN TÌNH
( Xin lỗi các bạn tôi sửa lại bài "ẨM ƯƠNG" vì bị lỗi vận )

Vào khám mà còn được nhân lương*
Đời nay lắm chuyện thật không lường
Thế ra vẫn có người ưu ái
Ừ nhĩ đang còn kẻ vấn vương
Trả nghĩa tớ thầy thời một lũ ?
Đền ơn huynh đệ thưở chung phường ?
Bao nhiêu cảnh đói sao không nghĩ
Lại thả ân tình kẻ bất lương ???

*Dương chí Dũng được nhận lương 2 năm vô khám!

L.K.H  3/7/2014[/quote]

NÊN CẨN TRỌNG

Xướng họạ cho dù cóc có lương,
Xin ai xuất thủ phải tiên lường.
Đừng cho niêm luật nhiều rơm rối,
Chớ để câu vần lắm rác vương.
Nhũng lạm xem xong đau cả lủ,
Tham ô đọc thấy nhục nguyên phường.
Về hưu tay chỉ còn cây bút,
Phải cố dâng đời chút thiện lương.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

SỐ MO

Chuẩn bị quay về với số mo
Hết rồi cái thưở hẹn cùng hò
Mắt mờ chân chậm tê tê mỏi
Dạ kém phổi khô húng hắng ho
Bạn hữu thưa dần không thấy gọi
Nghĩa tình phai nhạt biệt nơi mô
Ra vào đôi bóng ông bà lão
Hết nhớt lùi về với số mo !

L.K.H  4/7/2014

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Lê kinh Huyền đã viết:

SỐ MO

Chuẩn bị quay về với số mo
Hết rồi cái thưở hẹn cùng hò
Mắt mờ chân chậm tê tê mỏi
Dạ kém phổi khô húng hắng ho
Bạn hữu thưa dần không thấy gọi
Nghĩa tình phai nhạt biệt nơi mô
Ra vào đôi bóng ông bà lão
Hết nhớt lùi về với số mo !

L.K.H  4/7/2014[/quote]

VỀ MO

Vào đời khởi động số từ mo,
Phấn chí rồ ga trổi giọng hò.
Xốc tới không e khi mũi nghẹt,
Vươn lên chẳng ngại lúc mồm ho.
Sau lưng bỏ lại bao hầm hố,
Trước mặt xông qua lắm ụ mô.
Bỗng chốc tuổi già sầm sập đến,
Ngậm ngùi, đưa số trở về mo.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

LỠ VẬN

Lâu rồi không nghĩ chuyện đi bơi
Nay định thử xem lại động trời !
Mây kéo bốn bề sầm sập tối
Gió bay khắp nẻo bụi mù khơi
Thiên Cầm bỏ lỡ vờn cùng sóng
Thạch Hải đành thôi thả dáng phơi
Sinh bất phùng thời đành lỡ vận
Đến như chuyện nhỏ cũng đành thôi !

L.K.H  6/7/2014

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

HÊT ĐÁT

Mới đấy mà nay hết đát rồi
Chỉ còn ít thịt với da thôi
Soi gương thấy rõ nhăn nheo má
Ngắm bóng trông mờ nhạt thếch môi
Da dẻ lăn tăn như chiếu cói
Xương cùi lởm chởm tựa tre còi
Thời gian sản xuất "xưa nay hiếm"
Xem lại thì ra hết đát rồi .

L.K.H   7/7/2014

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Lê kinh Huyền đã viết:

HẾT ĐÁT

Mới đấy mà nay hết đát rồi
Chỉ còn ít thịt với da thôi
Soi gương thấy rõ nhăn nheo má
Ngắm bóng trông mờ nhạt thếch môi
Da dẻ lăn tăn như chiếu cói
Xương cùi lởm chởm tựa tre còi
Thời gian sản xuất "xưa nay hiếm"
Xem lại thì ra hết đát rồi .

L.K.H   7/7/2014

CHỚ LO !

Máy móc dù cho đát hết rồi,
Bảo trì thật khéo vẫn ngon thôi.
Bu-dzi cố giữ đừng dơ chấu,
Vít lửa nên canh chẳng lệch môi.
Chân thắng khi rà đừng lọc cọc,
Tay ga lúc siết chớ lòi còi.
Xăng đầy, nhớt đủ, căng xăm lốp,
Khởi động, đường dài chạy tiếp thôi.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa

Lê kinh Huyền đã viết:

HÊT ĐÁT

Mới đấy mà nay hết đát rồi
Chỉ còn ít thịt với da thôi
Soi gương thấy rõ nhăn nheo má
Ngắm bóng trông mờ nhạt thếch môi
Da dẻ lăn tăn như chiếu cói
Xương cùi lởm chởm tựa tre còi
Thời gian sản xuất "xưa nay hiếm"
Xem lại thì ra hết đát rồi .

L.K.H   7/7/2014

Y ĐỀ
Hết đát, Đồng hồ cũng hỏng rồi
Dù tăng dù vặn cũng như thôi
Cặp đào dờ đến thì “nheo mép”
Đôi mắt ngó vào cũng “nhếch môi”
Tóc bạc rụng rơi đầu bị hói
Da mồi rám lại mảnh  thân còi
Đâu còn như xưa “không thèm chấp”
Hết đát , bây giờ tuổi hiếm rồi.
                        NGHĨA HÒA

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

CHÁN RỒI

Thi Viện ngày nay cũng chán rồi
Mười người vào nhởi chín người thôi
Ông già một nhúm ngồi than thở
Bà lão dăm ba đứng lạy trời
Lục bát nghèo nàn không khách mới
Đường thi túng quẩn ít người chơi
Lướt xem một lượt sao buồn thế
Chỉ có mươi người đến với tôi !

L.K.H  8/7/2014

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

CHÁN RỒI
Thi Viện ngày nay cũng chán rồi
Mười người vào nhởi chín người thôi
Ông già một nhúm ngồi than thở
Bà lão dăm ba đứng lạy trời
Lục bát nghèo nàn không khách mới
Đường thi túng quẩn ít người chơi
Lướt xem một lượt sao buồn thế
Chỉ có mươi người đến với tôi !
L.K.H  8/7/2014


Việc gì mà chán Kính Huyền ơi
Thi Viện giờ đây vẫn lắm người
Lớp trẻ bút nghiên nhuận sắc mực
Ông già điềm tỉnh thảnh thơi chơi...

Chúc K.Huyền sáng tác nhiều thơ nhé.
PNam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối