Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [95] [96] [97] [98] [99] [100] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

thayhuynh50

Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Ly Kim

Ngọc Ly Kim đã viết:http://img.blog.zdn.vn/13014235.jpg


Đừng quên lối về...

Thu đi gom hết nắng vàng.
Đông vưà ập tới ngổn ngang trắng trời.
Gió lùa sơị tuyết chơi vơi.
Mây buồn mắc võng ru hời thả mưa.
Còn đâu ong bướm vui đùa.
Chỉ nghe vắng lặng giưã trưa tiếng lòng.
Quê còn mưa gió bão giông ?
Lời ai ru giưã bềnh bồng...à ơi..
Lang thang phiêu dạt xứ người.
Tóc sương bạc trắng chưa nguôi nỗi niềm.
Trong mơ Quê vẫn hằng đêm...
Trách người xa xứ...đừng quên lối về...


06.11.2012
NLK


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50


     miền ký ức

Cảm ơn các bạn ghé chơi
Cho ta nhớ lại một thời mộng mơ
Dẫu rằng cuộc sống bây giờ
Mỗi người một vẻ trẻ thơ khác nhiều
Tuổi học trò thật đáng yêu
Miền ký ức vẫn gieo neo tháng ngày
Nhớ thời cha mẹ dắt tay
Gửi cho cô giáo vơi đầy âu lo
Đồng quê cắt cỏ chăn bò
Đũng quần thủng lỗ chẳng lo lắng gì
Thế rồi năm tháng trôi đi
Mỗi người khôn lớn ước gì như xưa
Ước gì được nghịch dưới mưa
Ước gì lại có một trưa nắng hè
Thả trâu đuổi bướm bắt ve
Vào vườn hái trộm gai tre chọc đầy
Chữ thầy lắm lúc trả thầy
Bị gọi lên lớp đứng ngây giả cười
Một thời như thế ai ơi
Một thời há dễ có người lại quên ...!


                            T.H.H.

Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [95] [96] [97] [98] [99] [100] ›Trang sau »Trang cuối