Trang trong tổng số 143 trang (1429 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Anh Phương

Anton_hoa7x đã viết:
http://cC6.upanh.com/26.622.33841865.1ac0/muathuanhdong.gif

Tặng Em chút sắc Thu Vàng .
HOÀI THU.....
Ai đã mang sắc vàng rải thảm
Để lệ này rơi rớt anh ơi
Ai đã mang mối tình đầu khắc khoải
Chạy sang NGa ...còn vọng lại ...thu hoài ....

........TỒ...........
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Chi

Anh   Phương đã viết:
...Rất nhiều lần em hứa cùng anh
Nhưng lời hứa ấy đã không thành hiện thực
Em mong anh ...anh ơi đừng thắc mắc
Phận má hồng đâu giám vượt sông ...!
Cứ vượt đi anh vẫn đợi bến sông
Đò đã đầy đâu lời hứa hẹn thoả lòng
Em nhớ mang thêm vàng ròng mấy nén
Anh thì anh đợi lén hôn.....
Có một lời yêu ngỏ muộn màng
Mà thành mong nhớ cháy tâm can
TT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

Quế Chi đã viết:
Anh   Phương đã viết:
...Rất nhiều lần em hứa cùng anh
Nhưng lời hứa ấy đã không thành hiện thực
Em mong anh ...anh ơi đừng thắc mắc
Phận má hồng đâu giám vượt sông ...!
Cứ vượt đi anh vẫn đợi bến sông
Đò đã đầy đâu lời hứa hẹn thoả lòng
Em nhớ mang thêm vàng ròng mấy nén
Anh thì anh đợi lén hôn.....
Nếu vượt được rồi cần gì anh phải lén
Bởi tháng ngày khắc khoải nhớ về nhau....
Nhưng đôi lúc em muốn tình cứ vậy
Cứ thương thương nhớ ...đâm sắc màu ....

..........HI.................
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Anh   Phương đã viết:
Quế Chi đã viết:
Anh   Phương đã viết:
...Rất nhiều lần em hứa cùng anh
Nhưng lời hứa ấy đã không thành hiện thực
Em mong anh... anh ơi đừng thắc mắc
Phận má hồng đâu dám vượt sông...!
Cứ vượt đi anh vẫn đợi bến sông
Đò đã đầy đâu lời hứa hẹn thoả lòng
Em nhớ mang thêm vàng ròng mấy nén
Anh thì anh đợi lén hôn...
Nếu vượt được rồi cần gì anh phải lén
Bởi tháng ngày khắc khoải nhớ về nhau...
Nhưng đôi lúc em muốn tình cứ vậy
Cứ thương thương nhớ... đậm sắc màu...

..........HI.................
Em không cần phải vượt!
Anh không cần phải lén!
Nếu em biết đợi chờ anh sẽ đến tận nơi.
Không cần con đò, không cần bờ bến
Bắt đầu từ giờ, anh cố luyện tài bơi!


:p
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

Tuấn Khỉ đã viết:
Anh   Phương đã viết:
Quế Chi đã viết:
Anh   Phương đã viết:
...Rất nhiều lần em hứa cùng anh
Nhưng lời hứa ấy đã không thành hiện thực
Em mong anh... anh ơi đừng thắc mắc
Phận má hồng đâu dám vượt sông...!
Cứ vượt đi anh vẫn đợi bến sông
Đò đã đầy đâu lời hứa hẹn thoả lòng
Em nhớ mang thêm vàng ròng mấy nén
Anh thì anh đợi lén hôn...
Nếu vượt được rồi cần gì anh phải lén
Bởi tháng ngày khắc khoải nhớ về nhau...
Nhưng đôi lúc em muốn tình cứ vậy
Cứ thương thương nhớ... đậm sắc màu...

..........HI.................
Em không cần phải vượt!
Anh không cần phải lén!
Nếu em biết đợi chờ anh sẽ đến tận nơi.
Không cần con đò, không cần bờ bến
Bắt đầu từ giờ, anh cố luyện tài bơi!


:p

Đừng anh....!đừng có liều làm em sợ anh ơi
Bởi sông Thao đôi bờ rộng lắm
Nếu chẳng may....chuyến đò đời này đắm
Em còn gi  ...để khắc khoải ...nhớ mong..

........HI................
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Anh   Phương đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Anh   Phương đã viết:
Quế Chi đã viết:
Anh   Phương đã viết:
...Rất nhiều lần em hứa cùng anh
Nhưng lời hứa ấy đã không thành hiện thực
Em mong anh... anh ơi đừng thắc mắc
Phận má hồng đâu dám vượt sông...!
Cứ vượt đi anh vẫn đợi bến sông
Đò đã đầy đâu lời hứa hẹn thoả lòng
Em nhớ mang thêm vàng ròng mấy nén
Anh thì anh đợi lén hôn...
Nếu vượt được rồi cần gì anh phải lén
Bởi tháng ngày khắc khoải nhớ về nhau...
Nhưng đôi lúc em muốn tình cứ vậy
Cứ thương thương nhớ... đậm sắc màu...

..........HI.................
Em không cần phải vượt!
Anh không cần phải lén!
Nếu em biết đợi chờ anh sẽ đến tận nơi.
Không cần con đò, không cần bờ bến
Bắt đầu từ giờ, anh cố luyện tài bơi!


:p
Đừng anh...! Đừng có liều làm em sợ anh ơi
Bởi sông Thao đôi bờ rộng lắm
Nếu chẳng may... chuyến đò đời này đắm
Em còn gi... để khắc khoải... nhớ mong...

........HI................
Đã bảo là không sử dụng đò
Làm sao đắm được? Cớ sao lo?
Anh bơi giống ếch, nhanh hơn nhái
Chớ sợ mà răng lại trắng bò!


:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

Tuấn Khỉ đã viết:
Anh   Phương đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Anh   Phương đã viết:
Quế Chi đã viết:
Anh   Phương đã viết:
...Rất nhiều lần em hứa cùng anh
Nhưng lời hứa ấy đã không thành hiện thực
Em mong anh... anh ơi đừng thắc mắc
Phận má hồng đâu dám vượt sông...!
Cứ vượt đi anh vẫn đợi bến sông
Đò đã đầy đâu lời hứa hẹn thoả lòng
Em nhớ mang thêm vàng ròng mấy nén
Anh thì anh đợi lén hôn...
Nếu vượt được rồi cần gì anh phải lén
Bởi tháng ngày khắc khoải nhớ về nhau...
Nhưng đôi lúc em muốn tình cứ vậy
Cứ thương thương nhớ... đậm sắc màu...

..........HI.................
Em không cần phải vượt!
Anh không cần phải lén!
Nếu em biết đợi chờ anh sẽ đến tận nơi.
Không cần con đò, không cần bờ bến
Bắt đầu từ giờ, anh cố luyện tài bơi!


:p
Đừng anh...! Đừng có liều làm em sợ anh ơi
Bởi sông Thao đôi bờ rộng lắm
Nếu chẳng may... chuyến đò đời này đắm
Em còn gi... để khắc khoải... nhớ mong...

........HI................
Đã bảo là không sử dụng đò
Làm sao đắm được? Cớ sao lo?
Anh bơi giống ếch, nhanh hơn nhái
Chớ sợ mà răng lại trắng bò!


:D
Anh .....!Ếch nhái vượt sông có được đâu ?
Mùa này nước chảy xiết chân cầu
Van anh gắng nén đừng có cố
....Khăn tang cho một mối tình sầu
............HI..............
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nếu em sợ quá thế thì thôi
Cứ việc men sông đến hết đời
Ếch nhái thân anh dù nhỏ bé
Qua sông, vượt biển cố tình bơi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

Tuấn Khỉ đã viết:
Nếu em sợ quá thế thì thôi
Cứ việc men sông đến hết đời
Ếch nhái thân anh dù nhỏ bé
Qua sông, vượt biển cố tình bơi.
Nêu anh vẫn quyết đinh bơi
Em xin được đón ...Đón người ...

.......HI.........
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Anh   Phương đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Nếu em sợ quá thế thì thôi
Cứ việc men sông đến hết đời
Ếch nhái thân anh dù nhỏ bé
Qua sông, vượt biển cố tình bơi.
Nếu anh vẫn quyết đinh bơi
Em xin được đón... đón người...

.......HI.........
Nếu anh vẫn quyết đinh bơi
Em xin được đón... đón người...
người ta.
Gớm thay giọng lưỡi đàn... gà
Nói rồi... rồi để... lấp la, lấp... liếm!


:))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 143 trang (1429 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] ... ›Trang sau »Trang cuối