Trang trong tổng số 36 trang (353 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Làm thơ ra ngẩn vào ngơ
Tìm không thấy tứ thẫn thờ người ra.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Giật mình nay tám tháng ba
Vội giặt hộ bà quần áo của tôi.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Giặt xong chễm chệ ông ngồi
Bà ơi xoa hộ tay tôi nhanh nào
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng Hà

Khuya nằm giấc ngủ vật vờ,
Mở đèn vào Net đọc Thơ hai dòng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phụng Hà đã viết:
Khuya nằm giấc ngủ vật vờ,
Mở đèn vào Net đọc Thơ hai dòng.
Ban ngày viết mãi chưa xong
Ban đêm viết nốt hai dòng thành thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

Rượu - thơ phải tính từng đồng
Câu thơ rút lại hai dòng vẫn phê...!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Tuấn Khỉ đã viết:
Phụng Hà đã viết:
Khuya nằm giấc ngủ vật vờ,
Mở đèn vào Net đọc Thơ hai dòng.
Ban ngày viết mãi chưa xong
Ban đêm viết nốt hai dòng thành thơ.
Viết rồi hết ngóng lại chờ
Xem bao người đọc bài thơ hai dòng.

TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Thơ  sao chỉ có hai dòng
Mần răng tỏ được nỗi lòng Thơ oi!
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

letam đã viết:
Thơ  sao chỉ có hai dòng
Mần răng tỏ được nỗi lòng Thơ oi!
Thơ nên ngắn gọn hai dòng
Trên ba sợ sẽ lòng thòng dễ rơi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

letam đã viết:
Thơ  sao chỉ có hai dòng
Mần răng tỏ được nỗi lòng Thơ oi!
Nỗi nhiều cố nén ai ơi
Để bung ra hết thì đời lên tiên ?
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 36 trang (353 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối