Hai dòng có vẻ vẫn dài
Chỉ cần một chữ, có vài trang thơ