Trang trong tổng số 36 trang (353 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36]

Ảnh đại diện

Khương Tử

Hai dòng có vẻ vẫn dài
Chỉ cần một chữ, có vài trang thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

toidayma1

Đêm qua trời đổ mưa rào
Sáng nay thức dậy đi vào đi ra
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Văn Sang

Đêm mưa em sợ hoá thành chồi non
Tình em mòn mỏi bỗng mơ hiện về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 36 trang (353 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36]