Trang trong tổng số 36 trang (353 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyên An _

Đường gần anh chọn lối kia
Pháo hồng em đốt dặm dìa quá xa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Chấn PhongĐầu gải rụng trăm ngìn sợi tóc
Vẫn chưa thấy Từ Nguyễn dung nhan
Nhớ sông Hương gió mát
Nhớ non Bình nguyệt thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Đôi khi cũng muốn đi chơi
Xin tiền vợ mắng đành thôi ở nhà .

TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên An _

Nước trong em khuấy thuyền nan
Trăng trong em hát cho chàng tương tư  !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên An _

Đò ngang em chẳng quay về
Giàn bông giấy đỏ hẹn thề mồ côi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê Dạ Vũ

Người đi khắc khoải trái tim hoang.
Người về ray rứt xót tràn cánh thơ...!

Lê Dạ Vũ
Ảo mờ mưa phủ trắng trời
Một nhành cỏ dại trao lời theo mưa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Thương ai vò võ một mình
Bủa vây năm tháng lưới tình vẫn dăng
TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Mạnh Quang

Rủ nhau lên đỉnh Trăng treo
Sắm xe tình mộng ta đèo nhau đi...
VMQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Mắt em cứ bỏ bùa mê
Làm hồn anh lú có về được đâu
TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên An _

Hoa thơm em hãy ươm vào tóc
Gửi nhớ thương vào hương gió đêm....
NA.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 36 trang (353 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... ›Trang sau »Trang cuối