CHO  ĐẸP  TUỔI  GIÀ

Đẹp tuổi già là già với tim mình
Không ân hận,nhìn giờ mà luyến tiếc
Chẳng sợ hãi mà tiến lên phía trước
Vì mỗi tuổi đều có những vui riêng

Đẹp tuổi già là già với thân mình
Giữ thân thể trong tươi ngoài đẹp
Chẳng thoái lui khi cần gắng bước
Tuổi lên cao không có nghĩa lìa đời

Đẹp tuổi già là đẩy nhẹ ngón tay
Cho những ai lưu lạc trong rừng thẳm
Chẳng còn tin gi đời tươi thắm
Và luôn có người cần giúp lúc nguy nan

Đẹp tuổi già là vẫn an khang
Không khóc than kỷ niệm buồn xưa
Tự hào với mái đầu điểm trắng
Vì vẫn còn thì gian cho cuộc sống tràn dâng

Đep tuổi già là già với tình thương
Biết cho mà không hề  đáp nhận
Dù nơi đâu, vào buổi sớm mai
Vẫn có ai để ta chào thân ái

Đẹp tuổi già là già cùng hy vọng
Bằng lòng mình mỗi tối lên giường
Và đên khi không còn gì để nhận
Tự nhủ:Chẳng qua là HẸN GẶP LẠI  thôi!

                        Thơ dịch:  VIEILLIR EN BEAUTE
                                            CHRYSLAINE DELLISLE
(1932- )
                       Người dịch thơ TRỊNH PHÚC NGUYÊN
                                                     (1924-           )
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu