Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

hongha83

A. Thơ dịch từ tiếng Pháp

1. Guillaume Apolinaire (1880-1918, Ba Lan)

Con mèo

Tôi cầu mong trong nhà tôi
Có người đàn bà biết điều phải trái
Giữa sách vở có con mèo qua lại
Và những người bạn bên tôi bất cứ mùa nào
Không thế thì tôi sống làm sao!
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Thơ dịch Trần Lê Văn

I. Dịch từ tiếng Pháp
- Guilaume Apollinaire (Ba Lan - 1 bài)
- Carl Norac (Bỉ - 1 bài)
- José Maria Heredia (Cu Ba - 2 bài)
- Aimé Césaire (Martinic - 1 bài)
- Félix Arvers (Pháp - 1 bài)
- Paul Clauden (Pháp - 3 bài)
- Paul Éluard (Pháp - 1 bài)
- Charles Péguy (Pháp - 1 bài)
- Jacques Prévert (Pháp - 9 bài)
- Blaise Cendras (Thuỵ Sĩ - 5 bài)
- Philippe Jaccottet (Thuỵ Sĩ - 3 bài)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

2. Carl Norac (1960, Bỉ)

Kẻ không khuất phục

Hắn sẽ tự quạt gió
Hắn sẽ tự vẫy vùng
Hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ
Hắn sẽ đùng đùng sấm ran
Hắn sẽ tự xẻ mình lởm chởm
Hắn sẽ tự xuyên cọc qua mình
Hắn sẽ tự làm khô kiệt
Hắn sẽ tự tráng men màu
Hắn sẽ tự chìm vào giấc ngủ
Hắn sẽ tự phủ đầy bụi bậm

Nhưng lửa, chẳng bao giờ
Thú thật ngọn lửa của mình
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]