Trang trong tổng số 4 trang (34 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hà Như

[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/zcxhdUFXRH[/FLASH]

Copy địa chỉ trên và dán trong mục tìm kiếm.
Khúc hát Chôn hoa của Lâm Đại Ngọc
Trình bày Đồng Lệ
Lời ca:
Hoa bay hoa rụng ngập trời,
Hồng phai hương lạt ai người thương hoa?
Đài xuân tơ rủ la đà,
Rèm thêu bông khẽ đập qua bên ngoài.
Kìa trong khuê các có người,
Tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ.
Vác mai rảo bước bước ra,
Lòng nào nỡ giẫm lên hoa thế này?
Vỏ du tơ liễu đẹp thay
Mặc cho đào rụng, lý bay đó mà.
Sang năm đào lý trổ hoa,
Sang năm buồng gấm biết là còn ai ?
Tháng ba tổ đã xây rồi,
Trên xà hỏi én quen người hay không?
Sang năm hoa lại đâm bông,
Biết đâu người vắng, lầu hồng còn trơ?
Ba năm sáu chục thoi đưa,
Gươm sương dao gió những chờ đâu đây.
Tốt tươi xuân được mấy ngày,
Chốc đà phiêu dạt, bèo mây thêm sầu.
Nở rồi lại rụng đi đâu,
Người chôn hoa những rầu rầu đòi cơn.
Cầm mai lệ lại ngầm tuôn,
Dây trên cành trụi hãy còn máu rơi.
Chiều hôm quyên lặng tiếng rồi,
Vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh.
Ngả người trước ngọn đèn xanh,
Ngoài song mưa tạt, bên mình chăn đơn.
Mình sao vơ vẩn từng cơn?
Thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi?
Thương khi đến, hờn khi đi,
Đến lừ lừ đến, đi lỳ lỳ đi.
Ngoài sân tiếng khóc rầm rì,
Chẳng hồn hoa đấy, cũng thì hồn chim.
Hồn kia lảng vảng khôn tìm,
Chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng.
Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh,
Nơi chân trời liệng cảnh hoa chơi!
Nào đâu là chỗ chân trời,
Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?
Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,
Chọn nơi cao che đậy hương tàn.
Thân kia trong sạch muôn vàn,
Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.
Giờ hoa rụng có ta chôn cất,
Chôn thân ta chưa biết bao giờ.
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
Sau này ta chết, ai là người chôn?
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!

Hà Như sưu tập
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

www.nhaccuatui.com/m/k9CYq7zTl5
Khúc hát Tình Văn (Hồng Lâu Mộng)
Trình bày Đồng Lệ
Vầng trăng vời vợi áng mây xa vời
Lòng cao hơn trời
Thân làm nô tỳ
Phong lưu chi mà người đời kỷ
Giỏi giang lắm mà bị chê cười
Công tử đa tình hoài công kêu trời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

Hồng Lâu Mộng
Lệ khúc
(chưa có lời ca)
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/FQEkFdmYyP[/FLASH]

Copy địa chỉ trên và dán trong mục tìm kiếm.

Hà Như sưu tập
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

Hồng Lâu Mộng
Hồng đậu khúc
www.nhaccuatui.com/m/D3WF3xBJkG
Copy địa chỉ trên và dán trong mục tìm kiếm.

Trình bày Đồng Lệ

Lời ca:
Bao giờ hết, giọt lệ tương tư rơi đỏ ngòm,
Bao giờ nở, xuân về hoa liễu trước lầu son,
Nằm trằn trọc, song the, mưa gió buổi hoàng hôn.
Nghĩ vẩn vơ, mối sầu mới cũ cùng đổ dồn!
Nuốt không trôi, rượu vàng gạo ngọc nào biết ngon,
Soi không rõ, đứng trước gương lăng mặt héo hon!
Nét ngài cau cau lại, giọt đồng hồ dồn dập hơn.
Chao ôi!
Nào khác gì: trôi đi, nước biếc dòng man mác,
Dừng lại, non xanh bóng chập chờn.


Hà Như sưu tập
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

Bài hát trong phim:
Hồng Lâu Mộng

[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/-wb4_m_Pwq[/FLASH]
Copy địa chỉ trên và dán trong mục tìm kiếm.

Hà Như sưu tập
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

Văn tế Tình Văn, Phần II, Bài ca chiêu hồn, hồi 78

芙蓉女兒誄
Phù dung nữ nhi lụy
Lụy là thể văn tế, mở đầu không có yếu tố ngày tháng, vì  tác giả Hồng lâu mộng đã cố tình không xác định thời gian câu chuyện.

天何如是之蒼蒼兮, 乘玉虯以游乎穹窿耶?
地何如是之茫茫兮, 駕瑤象以降乎泉壤耶?
Thiên hà như thị chi thương thương hề,  Thừa ngọc cầu dĩ du hồ khung lung da?
Địa hà như thị chi mang mang hề,  Giá dao tượng dĩ giáng hồ tuyền nhuỡng da?

Trời xanh xanh chừ,   Hay cô cưỡi rồng ngọc dạo chơi trên không đây?
Đất sao mông mênh chừ,  Hay cô ngồi xe giao tượng xuống chơi suối vàng đây?

Trời xanh xanh biết chừng nào? Đất mênh mông biết chừng nào?
Ngọc cầu, Dao tượng (hoặc Ngọc tượng) : Xe có trang trí Rồng ngọc, Ngọc quý, Ngà voi, tức xe của bậc đế vương, thần linh.

望傘蓋之陸離兮, 抑箕尾之光耶?
列羽葆而為前導兮,衛危虛於旁耶?
Vọng tản cái chi lục ly hề,  Ức Cơ, Vĩ chi quang da?
Liệt vũ bảo nhi vi tiền đạo hề,  Vệ Nguy, Hư vu bàng da?

Nhìn tán lụa lấp lánh chừ,  Hay sao Cơ, sao Vĩ sáng rực lên đây?
Dẫn đường lại có hàng tàn chừ,  Hay sao Nguy, sao Hư đi hộ vệ đây?

Cơ, Vĩ, Nguy, Hư: tên các ngôi sao trong Nhị thập bát tú.
Vũ bảo: quạt lớn lông chim che nắng, che sáng cho xe.

驅豐隆以為比從兮,望舒月以離耶?
聽車軌而伊軋兮, 御鸞鷖以征耶?
Khu phong long dĩ vi tỉ tòng hề, Vọng thư nguyệt dĩ ly da?
Thính xa quỹ nhi y yết hề,  Ngự loan ê dĩ chinh da?

Theo hầu lại có bọn thần mây chừ, Hay cô cưỡi mặt trăng đi chơi đây?
Tiếng bánh xe lộc cộc chừ,    Hay cô ngồi xe loan đi rong đây?

Phong long: Lôi thần.  Loan: giống  phượng hoàng.  Ê: con chim hải âu.

問馥郁而薆然兮,紉蘅杜以為纕耶?
斕裙裾之爍爍兮,鏤明月以為璫耶?
Văn phức uất nhi phiêu nhiên hề,  Nhận hành đỗ dĩ vi nhương da?
Lan quần cư chi thước thước hề,  Lũ minh nguyệt dĩ vi đương da?

Mùi thơm thoang thoảng chừ,  Hay hoa hành đỗ tết làm dây đeo đây?
Màu quần áo chói lọi chừ,  Hay chạm mặt trăng làm đồ trang sức đây?

Hành đỗ , Đỗ hành: Cây cỏ có mùi thơm.  Đương: loại ngọc quý gắn trên mũ.
Khảo dị: Huyễn quần cư 炫裙裾

借葳蕤而成壇畸兮,檠蓮焰以燭蘭膏耶?
文瓟匏以為觶斝兮,漉醽醁以浮桂醑耶?
Tá uy nhuy nhi thành cơ  hề,  Kình liên diễm dĩ chúc lan cao da?
Văn hồ bào dĩ vi chí giả hề,  Sái linh lục dĩ phù quế tữ da?

Mượn nơi um tùm để làm đàn tế chừ, Hay cầm đuốc sen để thắp dầu hoa lan đây?
Chén rượu bằng quả bầu vẽ chừ,        Hay rượu ngon lẫn mùi hoa quế đây?

Đàn cơ(ky): Đàn tế ở bãi đất trống, ruộng cạn.
Kd: Tịch uy nhuy 籍葳蕤

瞻雲氣而凝盼兮,彷彿有所覘耶?
俯波痕而屬耳兮,恍惚有所聞耶?
Chiêm vân khí nhi ngưng phán hề,  Phảng phất hữu sở chiêm da?
Phủ ba ngân nhi thuộc nhĩ hề,   Hoảng hốt hữu sở văn da?

Ngửa mặt lên nhìn đám mây chừ,  Thấp thoáng như trông thấy ai đây?
Ghé tai nghe dưới làn sóng chừ,   Mơ màng như nghe tiếng ai đây?
Kd: Phủ yểu điệu俯窈窕

期汗漫而無際兮,  忍捐棄余於塵埃耶?
倩風廉之為余驅車兮, 冀聯轡而攜歸耶?
Kỳ hãn mạn nhi vô tế hề,   Nhẫn quyên khí dư vu trần ai da?
Thiến phong liêm chi vi dư khu xa hề, Ký liên bí nhi huề quy da?

Định rong chơi khắp khoảng bao la chừ,  Nỡ bỏ ta trơ trọi dạo cõi trần đây?
Nhờ thần gió đẩy xe cho ta chừ,   Để được cùng nắm dây cương trở về đây?

Kd:  Kỳ hãn mạn nhi vô yêu yên hề,  期汗漫而無夭閼兮 yêu yên: chốn cung phi ?

余中心為之慨然兮,徒嗷嗷而何為耶?
君偃然而長寢兮, 豈天運之變於斯耶?
Dư trung tâm vi chi khái nhiên hề,    Đồ khiếu khiếu nhi hà vi da?
Quân yển nhiên nhi trường tẩm hề,  Khởi thiên vận chi biến vu tư da?

Nỗi thương cảm trong lòng chừ,  Kêu gào mãi có làm chi đây?
Sao cô cứ lặng lẽ ngồi yên chừ, Hay lòng trời muốn thay đổi thế nào đây?

Khảo dị Bản của Thi Viện: 卿偃然 Khanh yển nhiên.
Bảo Ngọc gọi Tình Văn là Quân hoặc là Khanh, như gọi người tình, vợ; bạn thân, đây là những từ ít gặp, không gì hơn, đáng giá bạc vàng. (xem thêm bài Ly tư và Khiển bi hoài của Nguyên Chẩn)


既窀穸且安穩兮, 反其真而又奚化耶?
余猶桎梏而懸附兮,靈格余以嗟來耶?
Ký truân tịch thả an ổn hề,  Phản kỳ chân nhi hựu hề hoá da?
Dư do trất cốc nhi huyền phụ hề, Linh cách dư dĩ ta lai da?

Đã ở yên nơi sâu thẳm chừ,   Lại còn muốn trở lại làm kiếp gì đây?
Đương bị gông cùm dưới hạ giới chừ,  Có thiêng hãy rủ ta cùng lên đây?
Kd.   奚Hề: Đứa ở (Lại còn muốn trở lại làm kiếp con hầu ư ?)

來兮止兮,君其來耶!
若夫鴻蒙而居,寂靜以處,
雖臨於茲,余亦莫睹。
Lai hề chỉ hề,  Quân kỳ lai da?
Nhược phu hồng mông nhi cư, Tịch tĩnh dĩ xứ,
Tuy lâm vu tư,  Dư diệc mạc đổ.

Ở lại hay về, Thôi cô về đây?
Còn như lặng lẽ mênh mông, Cô giờ nằm đấy.
Dù cô có về, Ta nào trông thấy?

搴煙蘿而為步幛,列槍蒲而森行伍。
警柳眼之貪眠,釋蓮心之味苦。
Khiên yên la nhi vi bộ chướng,  Liệt xương bồ nhi sâm hàng ngũ.
Cảnh liễu nhãn chi tham miên,  Thích liên tâm chi vị khổ.

Màn che chằng những dây leo; Xương bồ mọc thành hàng dãy.
Hẳn mắt liễu ngủ đã ham rồi, Chắc lòng sen giờ không đắng mấy.

素女約於桂岩,宓妃迎於蘭渚。
弄玉吹笙,寒簧擊敔。
Tố nữ ước vu quế nham,  Bật phi nghinh lan chử.
Lộng Ngọc xuy sênh,  Hàn hoàng kích ngữ.

Hẹn trên non quế, Tố Nữ miệng chào;  Đón dưới bến lan, Bật phi tay vẫy.
Sênh Lộng Ngọc lách cách gần xa,  Trống hàn hoàng thùng thùng vang dậy.

Tố nữ:Hằng Nga Bật phi: tức Lạc thần.
Lộng Ngọc: Đời Tần Mục công, nàng Lộng Ngọc học sáo Tiêu Sử, sau  hai người lấy nhau.
Sênh hoàng: tên các nhạc cụ

征嵩岳之妃,啟驪山之姥。
龜呈洛浦之靈,獸作咸池之舞。
Chinh Tung Nhạc chi phi, Khởi Ly Sơn chi mụ.
Quy trình Lạc phố chi linh, Thú tác Hàm trì chi vũ.

Lên vùng Tung Nhạc, hỏi Phi Tử đâu đây, Dạo núi Ly Sơn, tìm lão tiên nào thấy?
Lượn sông Lạc Thuỷ, rùa hiện điềm lành; Hát khúc Hàm Trì, thú đua điệu nhảy.

潛赤水兮龍吟,集珠林兮鳳翥。
爰格爰誠,匪簠匪筥。
Tiềm Xích thuỷ hề long ngâm,  Tập Châu lâm hề phụng chứ.
Viên cách viên thành,   Phỉ phủ phỉ cử.

Rừng Châu Lâm sáng rực, phượng đậu trên cao; Sông Xích Thuỷ đỏ ngầu, rồng gầm dưới đáy.
Lễ mọn gọi là, Lòng thành nhận lấy.

Xích thuỷ, Châu lâm: chỉ cõi tiên.

發軔乎霞城, 返旌乎玄圃。
既顯微而若通, 復氤氳而倏阻。
Phát nhận hồ Hà thành,   Hoàn tinh hồ Huyền phố.
Ký hiển vi nhi nhược thông,  Phúc nhân uân nhi thúc trở.

Từ Hà Thành xe quay bánh rầm rầm,  Về Huyền Phố gió phất cờ hây hẩy.
Đã quấn quít sao bỗng e dè,   Đã hiển hiện sao còn trốn chạy?

Hà thành, Huyền phố: chỉ cõi tiên.

離合兮煙雲,空濛兮霧雨。
塵霾斂兮星高,溪山麗兮月午。
Ly hợp hề yên vân,   Không mông hề vụ vũ.
Trần mai liễm hề tinh cao,  Khê sơn lệ hề nguyệt ngọ.

Khi tan khi họp, như khói mây bay;  Lúc gần lúc xa, nhường mưa mù vậy.
Sao từng hàng rọi, mây vẫn sạch làu;  Trăng nửa đêm soi, núi sông lộng lẫy.

何心意之忡忡,若寤寐之栩栩。
余乃欷歔悵望,泣涕傍徨。
Hà tâm ý chi phanh phanh, Nhược ngụ mị chi hủ hủ?
Dư nãi hy hư trướng ưởng, Khấp thế bàng hoàng.

Trong khi thức ngủ, đâu thấy vui cười?  Mà nỗi lòng riêng, vẫn còn áy náy?
Nay tôi ngậm ngùi than thở,   Giàn giụa lệ rơi.

人語兮寂歷,天籟兮篔簹。
鳥驚散而飛,魚唼喋以響。
Nhân ngữ hề tịch lịch, Thiên lại hề vân đương.
Điểu kinh tán nhi phi, Ngư xiệp điệp dĩ hưởng.

Quãng không lặng lẽ chừ, đâu là tiếng người! Trúc reo lách tách chừ, nghe như sáo trời!
Chim xào xạc chừ sợ bay khắp nơi!    Cá phập phồng chừ lặn xuống đáy khơi.

誌哀兮是禱,
成禮兮期祥。
嗚呼!哀哉!
尚饗!
Chí ai hề thị đảo, Thành lễ hề kỳ tường.
Ô hô! Ai tai!
Thượng hưởng!

Để tỏ lòng thành chừ, dâng lễ kính người.
Hồn nay có thiêng, hiển hiện cho coi.
Than ôi! Thương thay!
Mong cô về hưởng!

Bảo Ngọc đọc xong, liền đốt văn tế, dâng trà, quyến luyến không nỡ dứt. A hoàn giục mấy lần mới chịu quay về. Chợt nghe thấy phía sau núi đá có người cười nói: “Xin hãy đứng lại”. Hai người nghe thấy, hoảng sợ. A hoàn nhỏ quay lại nhìn thấy một bóng người trong khóm hoa phù dung đi ra. A hoàn kêu lên:
- Chết rồi, có ma! Chị Tình Văn hiện hồn về thực rồi!
Bảo Ngọc sợ hãi đứng nhìn, không biết là người hay ma.

Hết hồi 78.

Lạm bàn:
Trong Hồng lâu mộng, Tào Tuyết Cần viết 80 hồi, (40 hồi sau do Cao Ngạc viết) Văn tế Tình Văn nằm ở hồi 78, gần như tâm huyết dồn vào đây; một đỉnh cao trong truyện và trong sự nghiệp của ông.
Ngôn ngữ, tình cảm và hành vi của Bảo Ngọc với Tình Văn khác hẳn đối với người khác.
Tình Văn thật xứng đáng đứng đầu trong Thập nhị thoa hựu phó sách.
Hà Như có khảo dị, hiệu đính một số nội dung trong bản đang lưu hành theo tài liệu của các nguồn khác.
Người giới thiệu: Hà Như.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanh86

nhờ các bạn phiên âm giúp mình đoạn đầu hồi 50 ở http://www.dantiengtrung....ad.php?t=7848&page=11 :
话说薛宝钗道: "到底分个次序,让我写出来."说着,便令众人拈阄为序.起首恰是李氏, 然后按次各各开出.凤姐儿说道:"既是这样说,我也说一句在上头."众人都笑说道:"更妙了!"宝钗便将稻香老农之上补了一个"凤"字,李纨又将题目讲与他听. 凤姐儿想了半日, 笑道:"你们别笑话我.我只有一句粗话,下剩的我就不知道了."众人都笑道:"越是粗话越好,你说了只管干正事去罢."凤姐儿笑道::"我想下雪必刮北风. 昨夜听见了一夜的北风,我有了一句,就是`一夜北风紧',可使得?"众人听了,都相视笑道:"这句虽粗,不见底下的,这正是会作诗的起法.不但好,而且留了多少地步与后人. 就是这句为首,稻香老农快写上续下去."凤姐和李婶平儿又吃了两杯酒,自去了.这里李纨便写了:
 一夜北风紧,自己联道:
 开门雪尚飘.入泥怜洁白,香菱道:
 匝地惜琼瑶.有意荣枯草,探春道:
 无心饰萎苕.价高村酿熟,李绮道:
 年稔府粱饶.葭动灰飞管,李纹道:
 阳回斗转杓.寒山已失翠,岫烟道:
 冻浦不闻潮.易挂疏枝柳,湘云道:
 难堆破叶蕉.麝煤融宝鼎,宝琴道:
 绮袖笼金貂.光夺窗前镜,黛玉道:
 香粘壁上椒.斜风仍故故,宝玉道:
 清梦转聊聊.何处梅花笛?宝钗道:
 谁家碧玉箫? 鳌愁坤轴陷,李纨笑道:"我替你们看热酒去罢."宝钗命宝琴续联, 只见湘云站起来道:
 龙斗阵云销.野岸回孤棹,宝琴也站起道:
 吟鞭指灞桥.赐裘怜抚戍,湘云那里肯让人,且别人也不如他敏捷,都看他扬眉挺身的说道:
 加絮念征徭.坳垤审夷险,宝钗连声赞好,也便联道:
 枝柯怕动摇.皑皑轻趁步,黛玉忙联道:
 翦翦舞随腰. 煮芋成新赏,一面说,一面推宝玉,命他联.宝玉正看宝钗`宝琴`黛玉三人共战湘云,十分有趣,那里还顾得联诗,今见黛玉推他,方联道:
 撒盐是旧谣.苇蓑犹泊钓,湘云笑道:"你快下去,你不中用,倒耽搁了我."一面只听宝琴联道:
 林斧不闻樵.伏象千峰凸,湘云忙联道:
 盘蛇一径遥.花缘经冷聚,宝钗与众人又忙赞好.探春又联道:
 色岂畏霜凋.深院惊寒雀,湘云正渴了,忙忙的吃茶,已被岫烟/道:
 空山泣老И.阶墀随上下,湘云忙丢了茶杯,忙联道:
 池水任浮漂.照耀临清晓,黛玉联道:
 缤纷入永宵.诚忘三尺冷,湘云忙笑联道:
 瑞释九重焦.僵卧谁相问,宝琴也忙笑联道:
 狂游客喜招.天机断缟带,湘云又忙道:
 海市失鲛绡.林黛玉不容他出,接着便道:
 寂寞对台榭,湘云忙联道:
 清贫怀箪瓢.宝琴也不容情,也忙道:
 烹茶冰渐沸,湘云见这般,自为得趣,又是笑,又忙联道:
 煮酒叶难烧.黛玉也笑道:
 没帚山僧扫,宝琴也笑道:
 埋琴稚子挑. 湘云笑的弯了腰,忙念了一句,众人问"到底说的什么?"湘云喊道:
 石楼闲睡鹤,黛玉笑的握着胸口,高声嚷道:
 锦や暖亲猫.宝琴也忙笑道:
 月窟翻银浪,湘云忙联道:
 霞城隐赤标.黛玉忙笑道:
 沁梅香可嚼,宝钗笑称好,也忙联道:
 淋竹醉堪调.宝琴也忙道:
 或湿鸳鸯带,湘云忙联道:
 时凝翡翠翘.黛玉又忙道:
 无风仍脉脉,宝琴又忙笑联道:
 不雨亦潇潇.湘云伏着已笑软了.众人看他三人对抢,也都不顾作诗,看着也只是笑. 黛玉还推他往下联,又道:"你也有才尽之时.我听听还有什么舌根嚼了!"湘云只伏在宝钗怀里,笑个不住.宝钗推他起来道:"你有本事,把`二萧'的韵全用完了,我才伏你. "湘云起身笑道:"我也不是作诗,竟是抢命呢."众人笑道:"倒是你说罢."探春早已料定没有自己联的了, 便早写出来,因说:"还没收住呢."李纨听了,接过来便联了一句道:
 欲志今朝乐,李绮收了一句道:
 凭诗祝舜尧.李纨道:"够了,够了.虽没作完了韵,Й的字若生扭用了,倒不好了. "说着,大家来细细评论一回,独湘云的多,都笑道:"这都是那块鹿肉的功劳."
 李纨笑道: "逐句评去都还一气,只是宝玉又落了第了."宝玉笑道:"我原不会联句,只好担待我罢."李纨笑道:"也没有社社担待你的.又说韵险了,又整误了,又不会联句了,今日必罚你.我才看见栊翠庵的红梅有趣,我要折一枝来插瓶.可厌妙玉为人 ,我不理他.如今罚你去取一枝来."众人都道这罚的又雅又有趣.宝玉也乐为,答应着就要走. 湘云黛玉一齐说道:"外头冷得很,你且吃杯热酒再去."湘云早执起壶来,黛玉递了一个大杯,满斟了一杯.湘云笑道:"你吃了我们的酒,你要取不来,加倍罚你." 宝玉忙吃了一杯,冒雪而去.李纨命人好好跟着.黛玉忙拦说:"不必,有了人反不得了 ."李纨点头说:"是."一面命丫鬟将一个美女耸肩瓶拿来,贮了水准备插梅,因又笑道 : "回来该咏红梅了."湘云忙道:"我先作一首."宝钗忙道:"今日断乎不容你再作了. 你都抢了去, 别人都闲着,也没趣.回来还罚宝玉,他说不会联句,如今就叫他自己作去. "黛玉笑道:"这话很是.我还有个主意,方才联句不够,莫若拣着联的少的人作红梅. "宝钗笑道:"这话是极.方才邢李三位屈才,且又是客.琴儿和颦儿云儿三个人也抢了许多, 我们一概都别作,只让他三个作才是."李纨因说:"绮儿也不大会作,还是让琴妹妹作罢. "宝钗只得依允,又道:"就用`红梅花'三个字作韵,每人一首七律.邢大妹妹作` 红'字,你们李大妹妹作`梅'字,琴儿作`花'字."李纨道:"饶过宝玉去,我不服."湘云忙道:"有个好题目命他作."众人问何题目?湘云道:"命他就作`访妙玉乞红梅',岂不有趣?"众人听了,都说有趣.
để mình có thể tìm nguyên văn và dịch nghĩa bài thơ 即景联句, 五言排律一首,限二萧韵 ("Tức cảnh liên cú ngũ ngôn bài luật nhất thủ, hạn nhị tiêu vận" được giải thích là "Một bài thơ Đường luật 5 chữ, tả cảnh trước mắt, mỗi người nối một câu, hạn vần “nhị tiêu”.
") của Tào Tuyết Cần trong Hồng lâu mộng. bài này đã có bản dịch thơ của nhóm Vũ Bội Hoàng :
(Phượng Thư)Một đêm gió bấc ào ào,
(Lý Hoàn)Cửa ngoài còn thấy tuyết dào dạt bay.
Thương thay thân trắng bùn dây,
(Hương Lăng)Tiếc thay ngọc lại rắc đầy khắp nơi.
Muốn cho cỏ héo lại tươi,
(Thám Xuân)Còn như mầm lụa tưới hoài công thôi.
Rượu quê giá đã lên rồi,
(Lý Ỷ)Được mùa kho thóc khá dồi dào thay.
Gió lay ống sậy, gió bay,
(Lý Văn) Giời kia ló mặt, sao này quay chuôi.
Hàn sơn xanh đã kém mùi,
(Hình Tụ Yên)Nước chiều gặp lạnh đọng rồi không dâng.
Trên cành liễu, bám lưng chừng,
(Sử Tương Vân)Chuối kia lá rách, đong chăng được nào.
Đỉnh vàng mùi xạ ngạt ngào,
(Tiết Bảo Cầm)Vạt tay áo lụa ủ vào kim điêu.
Trước song sáng lấn gương treo,
(Lâm Đại Ngọc)Mùi thơm quyện lẫn hạt tiêu trên tường.
Vẫn còn ngọn gió tạt ngang,
(Giả Bảo Ngọc)Ai người tỉnh giấc mơ màng là ai
Nơi nào tiếng sáo hoa mai?
(Tiết Bảo Thoa)Nhà nào đương thổi mấy bài ngọc tiêu?
Cua buồn trục đất sắp xiêu,
(Tương Vân)Đuổi nhau rồng đánh tan vèo đám mây.
Chiếc thuyền bến nội về đây,
(Bảo Cầm)Bá kiều roi trỏ chốn này tặng thơ.
Áo cừu cho tướng nơi xa
(Tương Vân)Áo bông này thiếp gửi đưa tới chàng.
Tổ xây kiến khéo lo lường,
(Bảo Thoa)Cành kìa lá nọ xem nhường lung lay.
Sáng trong nhẹ bước đường mây,
(Đại Ngọc)Uốn lưng thoăn thoắt múa may giữa trời.
Đòi khi trà đắng thưởng chơi,
(Bảo Ngọc)Rắc đầy hoa muối nhớ lời ca xưa.
Câu buông, tơi khoác trên bờ,
(Bảo Cầm)Tiếng tiêu văng vẳng vọng qua rừng nào.
Voi quỳ nghìn ngọn núi cao,
(Tương Vân)Một đường rắn lượn ngoằn ngoèo đằng xa.
Hoa này lạnh mới chồi hoa,
(Thám Xuân)Màu này nào sợ sương sa kém màu.
Trong nhà sẻ lạnh xôn xao,
(Tụ Yên)Cú già trên núi nghẹn ngào buồn tênh.
Trên thềm lên xuống lượn quanh,
(Tương Vân)Nước ao mặc sức bập bềnh khắp nơi.
Trong veo khi mới sáng trời,
(Đại Ngọc)Đến đêm khuya lại tơi bời bay cao.
Lòng thành biết lạnh đâu nào.
(Tương Vân)Điềm lành xua nóng tan vào từng mây.
Nằm khèo ai hỏi ta đây,
(Bảo Cầm)Chơi ngông có bạn rủ ngay đi cùng.
Dây lưng trắng đứt trên không,
(Tương Vân)Lụa giao chợ bể chớ mong sánh cùng.
(Đại Ngọc)Vẻ buồn che kín lầu hồng,
(Tương Vân)Giỏ bầu nghèo xác nhớ ông Nhan Hồi.
(Bảo Cầm)Trà pha nước mới gần sôi,
(Tương Vân)Lá tươi nấu rượu lá đời nào khô?
(Đại Ngọc)Chổi đâu sư muốn quét chùa,
(Bảo Cầm)Đàn vui đâu để trẻ khua gậy tìm.
(Tương Vân)Hạc trên lầu đã ngủ yên,
(Đại Ngọc)Quen người, mèo cũng ủ rền nệm nhung.
(Bảo Cầm)Trong trăng sóng bạc trập trùng,
(Tương Vân)Thành mây thấp thoáng vầng hồng trên cao.
(Đại Ngọc)Hương mai hãy nhấm xem nào,
(Bảo Thoa))Rượu pha nước trúc nhấp vào càng say.
(Bảo Cầm)Uyên ương lưng ướt đầm dây,
(Tương Vân)Kìa chim phỉ thúy dính đầy cả đuôi.
(Đại Ngọc)Tiếng đâu như gió thổi ngoài,
(Bảo Cầm)Tiếng đâu sầm sập như trời đổ mưa.
(Lý Văn)Sớm nay hỏi đã vui chưa?
(Lý Ỷ)Mượn thơ để chúc Đường Ngu thanh bình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

@ thanh86
Việc Phiên âm này bạn có thể tự làm được:
Mở Công cụ (trong thanh Công cụ, ngay đầu trang trong Thi viện) , chọn Hán Việt từ điển trích dẫn, chọn Phiên âm (ngoài ra còn nhiều chức năng nữa).
Copy một đoạn văn bản chữ Hán, dán vào / Go / bạn sẽ thấy phần phiên âm bên trái bạn lại copy dán vào trang riêng của mình.
Xin lưu ý, chữ có nhiều cách đọc, bắt buộc phải cân nhắc khi dùng mà chỉnh sửa lại.
Phần bên phải vẫn là phần chữ Hán, có thể tra nghĩa chữ, bằng cách ấn vào chữ đó.
Ví dụ đoạn thơ đầu bài của bạn yêu cầu, tôi đã chuyển sang chữ Phồn thể, thông qua Hoán chuyển (cho đúng Văn ngôn) và thông qua Phiên âm có kết quả như sau:

Thâu nhập

一夜北风紧,自己联道:
开门雪尚飘.入泥怜洁白,香菱道:
匝地惜琼瑶.有意荣枯草,探春道:
无心饰萎苕.价高村酿熟,李绮道:
年稔府粱饶.葭动灰飞管,李纹道:
阳回斗转杓.寒山已失翠,岫烟道:
冻浦不闻潮.易挂疏枝柳,湘云道:
难堆破叶蕉.麝煤融宝鼎,宝琴道:
绮袖笼金貂.光夺窗前镜,黛玉道:
香粘壁上椒.斜风仍故故,宝玉道:
清梦转聊聊.何处梅花笛?宝钗道

Kết quả hoán chuyển sang Phồn thể, ta có:

一夜北風緊,自己聯道:
開門雪尚飄.入泥憐潔白,
香菱道: (Hương Lăng đọc câu này)匝地惜瓊瑤.有意榮枯草,
探春道:
無心飾萎苕.價高村釀熟,李綺道:
年稔府粱饒.葭動灰飛管,李紋道:
陽回鬥轉杓.寒山已失翠,岫烟道:
凍浦不聞潮.易掛疏枝柳,湘雲道:
難堆破葉蕉.麝煤融寶鼎,寶琴道:
綺袖籠金貂.光奪窗前鏡,黛玉道:
香粘壁上椒.斜風仍故故,寶玉道:
清夢轉聊聊.何處梅花笛?寶釵道:

Và Phiên âm:
nhất dạ bắc phong khẩn, tự kỉ liên đạo:
khai môn tuyết thượng phiêu.nhập nê liên khiết bạch,
hương lăng đạo: táp địa tích quỳnh dao. hữu ý vinh khô thảo,
tham xuân đạo: vô tâm sức nuy điều. giá cao thôn nhưỡng thục,
lí khỉ đạo: niên nhẫm phủ lương nhiêu.gia động hôi phi quản,
lí văn đạo: dương hồi đấu chuyển tiêu.hàn san dĩ thất thúy,
tụ yên đạo: đống phổ bất văn triều.dịch quải sơ chi liễu,
tương vân đạo: nan đôi phá diệp tiêu. xạ môi dung bảo đỉnh,
bảo cầm đạo: khỉ tụ lung kim điêu. quang đoạt song tiền kính,
đại ngọc đạo: hương niêm bích thượng tiêu.tà phong nhưng cố cố,
bảo ngọc đạo: thanh mộng chuyển liêu liêu.hà xử mai hoa địch?
bảo sai đạo:
Sau khi ngắt câu cho đúng, nếu bạn đã quen thuộc các nhân vật trong Hồng lâu mộng, bạn sẽ phải sửa:
tham xuân thành Thám Xuân, lí khỉ  thành Lý Khởi,  bảo sai thành Bảo Thoa, vv...
Chúc bạn thành công.
Thân ái.
Hà Như
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanh86

cảm ơn Hà Như.mình đã có phiên âm,dịch nghĩa của bài thơ "Tức cảnh liên cú ngũ ngôn bài luật nhất thủ, hạn nhị tiêu vận" (phần Phiên âm theo mục "Công cụ", phần dịch nghĩa thì mình dựa vào bản dịch thơ để đoán) :
(Phượng Thư) : nhất dạ bắc phong khẩn, (一夜北风紧,) một đêm gió bắc thổi mạnh
(Lý Hoàn) tự kỉ liên đạo:
khai môn tuyết thượng phiêu.(开门雪尚飘.) mở cửa tuyết bay lên
nhập nê liên khiết bạch, (入泥怜洁白,) thương thay tinh khiết,trong sạch
Hương Lăng đạo:
táp địa tích quỳnh dao.(匝地惜琼瑶.) tiếc thay quỳnh dao bị rơi xuống đất
hữu ý vinh khô thảo,(有意荣枯草,) có ý muốn cỏ héo  tươi trở lại
Thám xuân đạo:
vô tâm sức nuy điều.(无心饰萎苕.) tưới mầm lụa thật là vô ích
giới cao thôn nhưỡng thục, (价高村酿熟,) giá thịt ở thôn quê đã lên
Lý Ỷ đạo :
niên nhẫm phủ lương nhiêu. (年稔府粱饶.) được mùa nên trong kho có khá nhiều thóc
gia động hôi phi quản, (葭动灰飞管,)  gió lay làm ống sậy bay
Lý Văn đạo:
dương hồi đẩu chuyển tiêu. 阳回斗转杓. Sao đẩu chuyển động trên trời
hàn san dĩ thất thúy, 寒山已失翠, núi lạnh màu xanh biếc đã nhạt dần
Tụ Yên đạo:
đống phổ bất văn triều. 冻浦不闻潮. Không nghe tiếng nước triều dâng
dịch quải sơ chi liễu,  易挂疏枝柳, treo lưng chừng trên cành liễu
Tương Vân đạo:
nan đôi phá hiệp tiêu. 难堆破叶蕉. khó đọng trên lá chuối rách,
xạ môi dung bảo đỉnh, 麝煤融宝鼎, mùi xạ thơm đỉnh quý
Bảo Cầm đạo:
khỉ tụ lung kim điêu. 绮袖笼金貂. Vạt áo lụa ủ vào điêu vàng
quang đoạt song tiền kính, 光夺窗前镜, ánh sáng trước song lấn át cả gương
Đại Ngọc đạo:
hương niêm bích thượng tiêu. 香粘壁上椒. Mùi thơm hòa quyện với mùi tiêu trên tường
tà phong nhưng cố cố, 斜风仍故故, gió lạnh vẫn tạt ngang
Bảo Ngọc đạo:
thanh mộng chuyển liêu liêu. 清梦转聊聊. Giấc mộng vẫn còn
hà xử mai hoa địch? 何处梅花笛?  Tiếng địch mai hoa ở nơi nào ?
Bảo Thoa đạo:
thùy gia bích ngọc tiêu? 谁家碧玉箫?  Nhà nào đang thổi tiêu bằng ngọc bích ?
ngao sầu khôn trục hãm, 鳌愁坤轴陷,  nỗi sầu khó hãm lại được
Tương Vân :
long đẩu trận vân tiêu. 龙斗阵云销. rồng đuổi nhau làm đám mây tan
dã ngạn hồi cô trạo, 野岸回孤棹,  chiếc thuyền cô đơn đã về
Bảo Cầm :
ngâm tiên chỉ bá kiều. 吟鞭指灞桥. ngâm thơ roi chỉ chỗ cây cầu bá
tứ cừu liên phủ thú, 赐裘怜抚戍, áo cừu tặng cho tướng ở nơi xa
Tương Vân :
gia nhứ niệm chinh dao. 加絮念征徭.áo bông đưa cho lính chinh chiến
ao điệt thẩm di hiểm, 坳垤审夷险, kiến khéo lo việc xây tổ
Bảo Thoa :
chi kha phạ động diêu. 枝柯怕动摇. Cành kia có vẻ đang lung lay
ngai ngai khinh sấn bộ, 皑皑轻趁步 bước đường đã nhẹ nhàng
Đại Ngọc :
tiễn tiễn vũ tùy yêu. 翦翦舞随腰. Uốn lưng mà múa may
chử dụ thành tân thưởng, 煮芋成新赏,  Nhiều lúc thưởng thức trà đắng
Bảo Ngọc :
tát diêm thị cựu dao. 撒盐是旧谣.  Rắc muối nhớ lời cũ
vi thoa do bạc điếu, 苇蓑犹泊钓, khoác áo tơi,buông cần câu
Bảo Cầm :
lâm phủ bất văn tiều. 林斧不闻樵. Không nghe tiếng tiêu vọng qua rừng
phục tượng thiên phong đột, 伏象千峰凸, voi quỳ nghìn ngọn gió
tương vân :
bàn xà nhất kính diêu. 盘蛇一径遥. Một đường rắn lượn đằng xa
hoa duyên kinh lãnh tụ, 花缘经冷聚, hoa mới nở sợ trời lạnh
Thám Xuân :
sắc khởi úy sương điêu. 色岂畏霜凋. Sắc không sợ sương sa
thâm viện kinh hàn tước, 深院惊寒雀, trong nhà sâu,chim sẻ sợ lạnh
Hình Tụ Yên :
không san khấp lão hiều. 空山泣老И.cú già khóc trong núi
giai trì tùy thượng hạ, 阶墀随上下, trên thềm tùy ý lên xuống
Tương Vân :
trì thủy nhậm phù phiêu. 池水任浮漂. Nước ao nổi bồng bềnh
chiếu diệu lâm thanh hiểu, 照耀临清晓, ánh sáng trong chiếu lúc sáng sớm
Đại Ngọc :
tân phân nhập vĩnh tiêu. 缤纷入永宵. Đêm khuya đã bay cao
thành vong tam xích lãnh, 诚忘三尺冷, lòng thành không biết lạnh dù tuyết dày ba thước
Tương Vân :
thụy thích cửu trọng tiêu. 瑞释九重焦.điềm lành xua nóng vào chín tầng mây
cương ngọa thùy tương vấn, 僵卧谁相问, đang nằm, ai hỏi nhau
Bảo Cầm :
cuồng du khách hỉ chiêu. 狂游客喜招. Ngông có khách đi cùng thì vui
thiên ki đoạn cảo đái, 天机断缟带,  trên trời, dây đai bị đứt
Tương Vân :
hải thị thất giao tiêu. 海市失鲛绡. Chợ biển mất lụa giao
Đại Ngọc :
tịch mịch đối thai tạ, 寂寞对台榭,  sự vắng vẻ khi ngắm cảnh  lầu
Tương Vân :
thanh bần hoài đan biều 清贫怀箪瓢. Nhà nghèo phí công đan bầu rượu
Bảo Cầm :
phanh trà băng tiệm phí, 烹茶冰渐沸, trà mới pha đã gần sôi
Tương Vân :
chử tửu hiệp nan thiêu. 煮酒叶难烧. Củi đang tươi khó nấu được rượu
Đại Ngọc :
một trửu san tăng tảo, 没帚山僧扫, chổi của sư không muốn quét núi
Bảo Cầm :
mai cầm trĩ tử thiêu. 埋琴稚子挑.đàn không để trẻ con tìm
Tương Vân :
thạch lâu nhàn thụy hạc, 石楼闲睡鹤, hạc ngủ yên trên lầu đá
Đại Ngọc :
cẩm trù noãn thân miêu. 锦や暖亲猫. Đệm gấm làm ấm con mèo
Bảo Cầm :
nguyệt quật phiên ngân lãng, 月窟翻银浪, trăng trong sóng ánh bạc
Tương Vân :
hà thành ẩn xích tiêu.  霞城隐赤标. Thành mây  giấu vầng đỏ
Đại Ngọc :
thấm mai hương khả tước, 霞城隐赤标. Thấm mùi thơm hoa mai
Bảo Thoa :
lâm trúc túy kham điều. 淋竹醉堪调. Say rượu pha nước trúc
bảo cầm dã mang đạo:
hoặc thấp uyên ương đái, 或湿鸳鸯带, dây đai uyên ương ướt đầm
tương vân mang liên đạo:
thì ngưng phỉ thúy kiều. 时凝翡翠翘. Đuôi phỉ thúy dính đầy
đại ngọc hựu mang đạo:
vô phong nhưng mạch mạch, 无风仍脉脉,không có  tiếng gió  mạch mạch
bảo cầm hựu mang tiếu liên đạo:
bất vũ diệc tiêu tiêu. 不雨亦潇潇. Lại không có tiếng mưa tiêu tiêu
Lý Văn :
dục chí kim triêu nhạc, 欲志今朝乐, hôm nay muốn có nhạc
Lý Ỷ :
bằng thi chúc thuấn nghiêu. 凭诗祝舜尧. Làm thơ chúc Thuấn Nghiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanh86

mình tìm thấy nguyên văn bài Thưởng hoa thì do Phương Quan hát ở hồi 63 (link : http://vn0084.com/forum/s...ad.php?t=7848&page=14 ) :
赏花时
翠凤毛翎扎帚叉,闲踏天门扫落 花.
您看那风起玉尘 沙.
猛可的那一层云下,抵多少门外即天涯.
您再休要剑 斩黄龙一线儿差,再休向东老贫 穷卖酒家.
您与俺眼向 云霞.
洞宾呵,您得了人可便早些儿回话,若迟呵,错教人留恨 碧桃花.
才罢.
Nhờ công cụ "Hán Việt từ điển trích dẫn",mình đã có phiên âm :
thưởng hoa thì :
Thúy phượng mao linh trát trửu xoa, nhàn đạp thiên môn tảo lạc hoa.
Nâm khán na phong khởi ngọc trần sa.
Mãnh khả đích na nhất tằng vân hạ, để đa thiểu môn ngoại tức thiên nhai.
Nâm tái hưu yếu kiếm trảm hoàng long nhất tuyến nhân sai, tái hưu hướng đông lão bần cùng mại tửu gia.
Nâm dữ yêm nhãn hướng vân hà.
Đỗng tân a,nâm đắc liễu nhân khả tiện tảo ta nhân hồi thoại, nhược trì a, thác giáo nhân lưu hận bích đào hoa.
Tài bãi.
dịch nghĩa (theo công cụ Hán Việt từ điển trích dẫn" :
Thưởng thức hoa mùa
Lông cánh phượng xanh biếc (linh :lông cánh chim, trát : thẻ tre)cầm chổi (xoa : xòe ra),bao lơn(nhàn : bao lơn)bước đi trên cửa trời (đạp :bước đi) quét hoa rụng.
Cậu xem đó gió bắt đầu thổi bụi cát ngọc.
Mạnh có thể chính xác đó một tầng mây dưới,  để nhiều ít cửa ngoài gần bờ bến trời.
Cậu nhiều lần nghỉ việc quan trọng  là dùng  gươm chém một dây rồng vàng người nhầm lẫn, nhiều lần nghỉ quay về hướng động có gia đình của ông già rất nghèo bán rượu.
Cậu đồng ý cho mắt của tôi được quay về nhìn mây trời.
Hang sâu khách “A !”, cậu được người hiểu biết chút ít có thể thuận lợi cùng nói chuyện lại, hoặc chậm à !, lỗi lầm dạy người giữ lại sự oán giận hoa đào xanh biếc
Gần xong.
Nhờ các bạn dịch thơ để lên trang thơ Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần.Vì nhóm Vũ Bội Hoàng chỉ dịch 2 câu đầu là :
"Cánh tiên cắp chổi thướt tha,
Gót sen đủng đỉnh, quét hoa cửa trời..."
mình dịch được 2 câu tiếp theo là :
"Gió vừa thổi bụi ngọc rơi.
Một tầng mây dưới, cửa ngoài thiên nhai.
Ngừng chém dây rồng vàng rồi,"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối