EM KHÔNG VỘI
Phạm Bá Chiểu

Đời còn dài
Giai còn nhiều
Vội gì yêu

VẾT THƯƠNG TÌNH DAO ĐÂM TIM
Phạm Bá Chiểu

Để thì đau
Rút ra chết mau
Vì mất máu

NHÕNG NHẼO KHI CHÀNG TẶNG QUÀ
Phạm Bá Chiểu

Không thích quà
Chỉ thích đưa vào nhà
Tim anh
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường