Trang trong tổng số 31 trang (310 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

CÙNG MỘT PHÉP CHIA
PHạm Bá Chiểu

Chia vui, vui tăng đôi
Chia buồn, buồn nửa vơi

TÌNH YÊU NHƯ CHIẾN TRANH
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như chiến tranh
Mở dễ, kết khó khăn
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

LỢI THẾ CẠNH TRANH
Phạm Bá Chiểu

Lợi thế cạnh tranh

Học nhanh hơn đối thủ!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

YÊU LÀ THIÊU
Phạm Bá Chiểu

Yêu là thiêu
Nhưng không tàn tiêu!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

ĐỜI CHIA ĐỀU CƠ HỘI
Phạm Bá Chiểu

Không ai không cơ hội
Chỉ người bỏ lỡ thôi

XÂY VÀ PHÁ
Phạm Bá Chiểu

Xây khó
Phá dễ
Mà đời người phá quá nhiều
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

NỢ BIẾN BẠN THÀNH THÙ
Phạm Bá Chiểu

Đứng cho mượn- Bạn tốt
Quỳ đòi nợ thành thù

TIỀN VÀ KHOẺ
Phạm Bá Chiểu

Trẻ bán KHOẺ tích TIỀN
Già tung TIỀN mua KHOẺ
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

VẮNG EM
Phạm Bá Chiểu

Ngày vắng em
Như năm vắng mùa xuân
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

GHÉT THÓI GIÈM PHA
Phạm Bá Chiểu

Tắt ngọn nến người khác
Chẳng làm ta sáng hơn!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

YÊU ĐỜI VÀ ĐỜI YÊU
Phạm Bá Chiểu

Vui tươi là yêu đời
Yêu đời ắt đời yêu
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

TRÁI TIM VÀ GƯƠNG MẶT
Phạm Bá Chiểu

Khi tim vườn hoa nở
Gương mặt ngời sắc hương

SAO EM NỠ (trêu bạn nữ Facebook)
Phạm Bá Chiểu

Biết người ta mê gái
Em nỡ đăng ảnh xinh?
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

BÍ QUYẾT THANH THẢN
Phạm Bá Chiểu

Hài lòng thứ mình có
Bỏ mơ thứ của trời
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 31 trang (310 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối