Trang trong tổng số 31 trang (310 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

dangthuoc

Lưỡi uốn tròn !
Mồn toang toác ...
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Mồn nói khoác
Đầu xuyên tạc ...
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Đầu đặc thì mồn rắc rối ...
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Nói rối thì hay lôi thôi !
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Ăn rồi , nói rồi , bảo chưa gì !
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Đêm không ngủ
Đủ một đêm ...
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Tại êm êm
Đêm không ngủ...
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu


KHÔNG SỢ CHẬM

Phạm Bá Chiểu
      
Đừng sợ chậm
                       Miễn là
                                      Không dừng bước!


Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

dangthuoc đã viết:
Hay nói leo !
Chèo ghế trên ...
dangthuoc đã viết:
Lưỡi uốn tròn !
Mồn toang toác ...
dangthuoc đã viết:
Mồn nói khoác
Đầu xuyên tạc ...
dangthuoc đã viết:
Đầu đặc thì mồn rắc rối ...
dangthuoc đã viết:
Nói rối thì hay lôi thôi !
dangthuoc đã viết:
Ăn rồi , nói rồi , bảo chưa gì !
dangthuoc đã viết:
Đêm không ngủ
Đủ một đêm ...
dangthuoc đã viết:
Tại êm êm
Đêm không ngủ...
Đặng Thước
Thơ ngắn
Như nước!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Phạm Bá Chiểu đã viết:

KHÔNG SỢ CHẬM

Phạm Bá Chiểu
      
Đừng sợ chậm
                       Miễn là
                                      Không dừng bước!


Không sợ nhanh

Đừng sợ nhanh
                     Miễn là
                                      Khi cần, dừng ngay được!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 31 trang (310 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối