Trang trong tổng số 31 trang (308 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

422
HƯƠNG HOA
Phạm Bá Chiểu

Vườn đẹp, hoa đơm sắc
Người xinh, lời toả hương
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

423
BẤT KHAM
Phạm Bá Chiểu

Ngựa bất kham, ngựa tốt
Người đanh đá, người hư


424
LỪA
Phạm Bá Chiểu

Em lừa mượn bờ vai
Đòi một đời không trả
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

425
ĐỜI VÀ THAM
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời luôn hữu hạn
Lòng tham mãi vô cùng
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

426
KHÔN
Phạm Bá Chiểu

Chim khôn mượn sức gió
Cá khôn mượn lực triều
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

427
NGỌT THƠM
Phạm Bá Chiểu

Hương thơm tọt vào phổi
Lời ngọt lọt vào tim
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

428
MẶT TRỜI NHIỆT HUYẾT
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời không nguội lạnh
Nhiệt huyết chớ lụi tàn
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

429
NGƯỢC
Phạm Bá Chiểu

Lươn kể về trời biếc
Điếc nói chuyện sấm rền
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

430
LỜI VÀ LẶNG
Phạm Bá Chiểu

Lời biểu đạt trí tuệ
Lặng biểu hiện uyên thâm
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

431
HOA HỒNG GAI
Phạm Bá Chiểu

Người đẹp luôn nhọn sắc
Hãy rẽ gai, hái hồng
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

432
BIẾT
Phạm Bá Chiểu

Đường dài, biết ngựa hay
Biển dữ, thuyền trưởng giỏi
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 31 trang (308 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... ›Trang sau »Trang cuối