Trang trong tổng số 31 trang (310 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phạm Bá Chiểu đã viết:
CƠ THỂ
Phạm Bá Chiểu
      

Đã đầu chỉ nghĩ  đúng
Có làm sai, bởi tay!
Chữa Bệnh

Đau bụng, mổ bụng
Đau đầu, cũng mổ bụng!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Em tưởng là:
"Đau bụng, mổ bụng"
Đau đầu thì mổ tay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Trăng Ngọc đã viết:
Em tưởng là:
"Đau bụng, mổ bụng"
Đau đầu thì mổ tay.
Ờ, hay! Vậy thì thế này đi:

Chữa Bệnh
(Phác đồ điều trị mới nhất)

Đau bụng, mổ bụng
Đau đầu, mổ bất kỳ đâu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Đau đầu !
Còn đau đâu nữa ? chữa một thể
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Nói thì đỏ-làm thì đen
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen quoc

Đau đầu
Xoa giữa
Tiêm dưới
Hết đau!
Nguyen quoc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Giải đen

Người đi buôn lỗ
Tìm kẻ mang lỗ đi buôn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Tưởng...

Tưởng tượng
      để tự...thưởng
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Phạm Bá Chiểu đã viết:

CƠ THỂ

Phạm Bá Chiểu
      

Đã đầu chỉ nghĩ  đúng
Có làm sai, bởi tay!

Đã mồm chỉ nói dẻo
Có cứng ,bởi mắc quai!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Hay nói leo !
Chèo ghế trên ...
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 31 trang (310 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối